De actualiteit van gisteren

14 april 2011 - Beschermen van achter het bureau, op je bord of in het veld ...

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
09-10-2012

Beste regioleden,

Het is nu eindelijk duidelijk voorjaar, daar kan niemand meer om heen! Met aangename temperaturen (soms bijna zomers) en steeds groener wordende bomen en struiken.
Neem dat allemaal goed in u op!! Het is zo maar weer voorbij.

Nieuw lid: G. Wassenaar, W.Binnemaleane 6, 9047 VJ Minnertsga.
Welkom bij onze regio!

Op 28 maart is het seizoen van eierenzoeken van de kieviet weer voorbij. Alle 5939 eieren zijn gevonden en geraapt, dus het is mooi geweest. Het is die gehele periode droog gebleven.
Wat natuurlijk verschrikkelijk jammer is, dat het enthousiasme om aan nestbescherming te gaan doen, steeds meer gaat afnemen. De sport, het eieren zoeken en het enthousiasme van de nazorg horen bij elkaar, maar door het compleet dichttimmeren van deze materie, door een organisatie, die gewoon het zoeken en rapen wil laten verbieden, omwille van het verbieden, dat is buitengewoon jammer. Zo verpietert de eeuwenoude traditie, doorgegeven van vader op zoon. Natuurbeleving pur sang , wordt langzamerhand geklemd in een voortdurend strakker wordende wurggreep van “natuurbeschermers”, die niet meer weten wat “natuur” is, maar meer denken in wetten en regeltjes en alle punten en komma’s daar in.
De Faunabeschermers worden daar heel gelukkig van, terwijl ze eigenlijk op zouden moeten komen via de zoekers en nazorgers voor de belangen van de weidevogels.

Met andere vogelsoorten gaat het ook helemaal niet goed natuurlijk.
Dan denk ik aan de problematiek rondom de ganzen. Het zou zo mooi zijn, als we ons daar nou helemaal niet druk om behoefden te maken, maar
je hebt twee soorten ganzen-problematiek, de problemen rondom de overwinterende en de overzomerende populaties en beide groepen worden als maar groter. Je zou eigenlijk blij moeten worden van al dat moois in die gigantische aantallen, maar al die enorme hoeveelheden vogels kosten de overheid steeds meer miljoenen euro’s.
Dat is dus ons belastinggeld, daarvan hebben wij al vele duiten in het zakje gedaan. Als we allemaal gewoon doorgaan met bewonderen en respect voor de natuur betrachten, dan zal de overheid steeds maar meer geld moeten pompen in het systeem van schadevergoeding, schade aangericht aan gewassen in de landbouw.
Er moet wat gaan gebeuren, dat staat wel vast.

Een simpele oplossing, bedacht door de Partij voor de Dieren, zou het massaal inzaaien van witte klaver in de graslanden zijn, zodat de wilde ganzen in grote aantallen deze ingezaaide landerijen zullen gaan bezoeken, omdat ze gek zouden zijn op dat speciale gewas. Andere percelen grasgewas, dus zonder klaver, zouden dan met rust gelaten behoren te worden.

Ik heb een andere en zeer waarschijnlijk wel veel betere oplossing. Laten we nu eens voor eens en voor altijd proberen de veel te grote populaties terug te dringen naar aantallen, die op onze Nederlandse landerijen nauwelijks nog schade veroorzaken.

Het is toch te gek, dat onze overheid elk jaar maar weer meer moet betalen aan meer ambtenaren, die de schade moeten gaan taxeren en elk jaar maar weer meer schade moet vergoeden aan gedupeerde agrariërs. Dat wordt toch een cirkel waar geen einde aan komt, oftewel een gebed zonder einde?

U mag mij best een gemeen mannetje noemen. Ik kan er echter niets aan doen maar wordt nu eenmaal blij bij het zien van de vorige foto. Een bunzing, die de verkeersregels niet in acht nam en niet opgewassen bleek tegen de kracht van een auto. Ik heb een groot respect voor de natuur, maar ben intussen door diezelfde natuur al zo veel vogels kwijtgeraakt, dat ik bij het zien van een dergelijk exemplaar alleen maar kan denken: ”Zo, weer een minder”.

Binnenkort is het weer Pasen en ik hoop voor u dat dan in dat Paasweekeinde het weer mee zit, zodat u traditiegetrouw leuk kunt zoeken naar verstopte Paaseieren en samen met de familie een prettige eerste Paasdag hebt.
U kunt dan altijd nog beslissen om bij slechter weer op tweede Paasdag de meubelboulevard- route te gaan rijden. (waarschuwing: u bent dan niet alleen!).

Zo af en toe en nu en dan, als het weer mij bevalt, ga ik nog wel eens een rondje door de naastgelegen landerijen doen om het aantal mollen te decimeren. Niet om mijzelf op de borst te slaan, maar soms lukt het mij best wel om er een paar te vangen. Gemakkelijk is het echter niet!

Volgende keer ga ik iets vertellen over de landelijke algemene ledenvergadering, gehouden op 9 april j.l. en georganiseerd door regio Oost.

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC