De actualiteit van gisteren

27 maart 2011 - Vogels observeren, vogels fotograferen, vogels verjagen, eieren zoeken en griepverschijnselen ...

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
09-10-2012

Beste regioleden,

De lente is begonnen, dat ziet en voelt u om u heen. Gestegen temperaturen, uitlopende en bloeiende bloembollen en steeds meer voorzichtig groen aan bomen en struiken. Geniet er van, met volle teugen, want voordat je het weet is het weer voorbij. Dan gaan we over in de zomer, dat weet ik ook, maar de lente is zo’n prachtig seizoen! In onze regio is het allereerste kievietsei gevonden door iemand, die niet zo veel op had met de verplichte SMS. Het eerst gevonden ei gaf hij niet ter plekke op, voorafgaande aan het oprapen, maar deed dat pas thuis en dat mag niet. Gelukkig vond hij op hetzelfde veld nog een ei, gaf dat terstond op en dat was goed. Het eerste Friese ei werd dus gevonden nabij Hardegarijp op 16 maart.
Het eierenzoeken in onze provincie is zo langzamerhand compleet dichtgetimmerd vanwege beklemmende regels, maar daar zal men mee moeten leven. Bij het schrijven van deze bijdrage was het quotum eieren nog maar half vol, dus fervente zoekers kunnen nog even vooruit.
Als jager moet je altijd uitkijken wat je doet, want een brandgans uit de lucht halen en het wordt gezien en gecontroleerd door het bevoegd gezag levert vaak geen goede dingen op.

 


Het is soms ook niet zo heel gemakkelijk, in het half schemer lijkt alles op elkaar, maar toch, een jager hoort zich dan toch te beperken. De geluiden, die de vogels maken, behoren ook een goede indicatie te zijn en het is dan vaak net als in het verkeer: “bij twijfel, niet (inhalen) schieten!”
Het verjagen van overwinterende ganzen, op landerijen buiten de gedooggebieden, door gebruik te maken van schapendrijvershonden, is mislukt.
Na een grootschalige proef op 37 bedrijven is gebleken dat het duur is, arbeidsintensief en weinig effectief.
De telkens verjaagde kleine rietgans bleek niet zo snel onder de indruk te zijn, ze waren vrij snel weer terug en ook nog vaak met meer. Of ze vlogen naar belendende percelen, maar die landerijen vielen weer niet onder de schadevergoeding. Per dag waren er gemiddeld 4 acties, in totaal 787 keer.

Men verwachtte dat andere ganzensoorten zich wel beter zouden laten verjagen.
De bordercollies moesten eigenlijk andere dieren met rust laten (dat was nu niet het geval) en er zijn maar weinig bedrijven die dit werk kunnen doen. Verjaging met honden + afweerpistolen en ander knalgedoe bleek meer succes te hebben, dan kwamen ze minder snel terug. Zou verjagen met het geweer dan toch effectiever en goedkoper zijn?

Laatste bijeenkomst winterseizoen 2010/2011
Op donderdagavond 24 maart was onze laatste bijeenkomst van het winterseizoen 2010/2011 in Tijnje, waar zo’n 20 personen op af waren gekomen (incl.bestuur24).
Dat is echt heel weinig, sneu voor ons, sneu voor de natuurfotograaf, maar het is niet anders. Om 20.00 uur opende de voorzitter, Anne Bosma de bijeenkomst.

Philip Friskorn, heeft van natuur-, en milieufotografie, kunst-, en tuinfotografie en het houden van beamerpresentaties en reportages zijn beroep gemaakt. Het maken van de vaak schitterende foto’s, vooral van de vogels, die uiteindelijk zijn passie zijn, het maken van die foto’s kost vaak heel veel tijd. Uren wachten in schuiltentjes en/of bitter kou (-25 graden was soms heel normaal) leverde dan vaak wel mooie resultaten.
Soms kwamen vogels gewoon naar de kamera toe gelopen. Vooral in gebieden op eilanden waar ze van de mens niets te vrezen hadden waren ze in het geheel niet bang.
De bovenstaande kleinere foto’s geven een impressie van wat wij mochten bekijken op het grote scherm in de zaal en er ware nog heel veel meer! Om 10.30 uur, na de rondvraag, sluit diezelfde voorzitter de bijeenkomst met de mededeling, dat wij voor het eerst weer bij elkaar komen op zaterdag 17 september in de nieuwe loods van Jac Jager in Burgum West. Daarover leest u later beslist meer, als het bijna zo ver is!

Op 25 maart wordt in het dorp Schore, (Zeeland) bij een pluimveebedrijf kippengriep geconstateerd, waardoor 127000 vogels moeten worden geruimd. Het bedrijf ligt vrij afgelegen en men was er heel snel bij, waardoor verdere maatregelen waarschijnlijk overbodig zullen zijn. Maar toch, 127000, honderdzevenentwintigduizend kippen, mag het wat minder? Tjonge wat een aantal!

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC