De actualiteit van gisteren

26 januari 2011 - 2011 is nu echt begonnen ...

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
09-10-2012

Beste regioleden,

Op donderdagavond van de 20e januari ’11 waren we als bestuur en leden bijeen in de grote zaal van Overwijk in Tijnje, om er de jaarvergadering (tevens nieuwjaars-bijeenkomst) van de regio te houden. Dit is een jaarlijks terugkerend fenomeen en heel gebruikelijk in het verenigingswezen. U mag als leden weten hoe het bestuur met het toegekende en verkregen geld om gaat.

Het financiële plaatje wordt aan u uitgelegd, de kas wordt door twee controleurs nagekeken en de bronnen van inkomsten worden besproken. Ook waar het geld dan weer naar toe gaat is te achterhalen. In principe worden dingen gedaan waar alle leden aan mee kunnen doen, waar alle leden van mee kunnen profiteren. In de praktijk komt het er vaak op neer, dat de leden die het vaakst aanwezig zijn bij festiviteiten of op bijeenkomsten komen er het meest van profiteren. Maar ja, zo werkt dat, hadden al die anderen ook maar moeten komen, eind 2010 waren er bijna 200 leden en die hebben er ook allemaal recht op! Door afwezigheid van onze voorzitter, Anne Bosma, werd het voorzitterschap waargenomen door Meije Wink. Ook onze penningmeester, Pieter Rienstra, was niet aanwezig.

Na het openen van de bijeenkomst, een rondje “Vraag en Aanbod”, het bespreken van de financiën, het ledental (eind 2010 198) en een verslag van het afgelopen jaar door de secretaris, bracht onze tijdelijke voorzitter met opgeheven glas een toast op het nieuwe jaar. Hij sprak daarbij de hoop uit, dat het aankomende jaar voor een ieder succesvol zou mogen worden. Na deze pauze, waarin we allemaal een drankje konden gebruiken (de nieuwjaarsborrel), werd er begonnen met het starten van de geplande film.

Dat het niet altijd even gemakkelijk gaat laat bovenstaande foto even zien.
Het is echter wel goed gekomen en we hebben kunnen kijken naar de mooie presentatie: “Traveling Birds”. Deze film laat de vele aspecten van de vogeltrek zien, van allerlei soorten.

De enige reden, waarom vogels wegtrekken in de herfst en terugkomen in het vroege voorjaar, is overleven. Niet meer en niet minder. Op het noordelijk halfrond wordt voor vele vogelsoorten in de winter het voedsel schaars, terwijl dat op het zuidelijke deel van de aarde daar ruim voorhanden is. Dus, de enigste manier om er goed door heen te komen is van plaats te wisselen.

Bijeenkomst in Ons Gebouw te Bolsward

Denkt u aan de bijeenkomst in Ons Gebouw te Bolsward, naast de Broerekerk op het Broereplein 7-8 op maandag 14 februari? Dan komt dhr. Nico van Wijk uit Alphen a/d Rijn kwartels, patrijzen, frankolijnen en andere hoenderachtigen bespreken waaronder ook fazanten e.v.a. tijdens een presentatie. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de vogelvereniging BEO en daar mag u ook naar toe, u bent daar ook van harte welkom!
Het begint om 20.00 uur en de toegang is voor niks!

Toen de film was bekeken en alles was besproken volgde nog de rondvraag, waarin een aantal interessante ideeën naar voren kwam voor volgende bijeenkomsten. Ook werden op een lege bladzijde alle namen van de aanwezigen in de zaal geschreven. Deze pagina gaat ingevuld en wel samen met een beterschapkaart naar ons erelid Ale Boorsma, die het met zijn gezondheid even moeilijk heeft.Daarna konden we de bestelde gehaktballen laten brengen. Dit is al een jarenlange traditie en wordt nog steeds gehandhaafd na afloop van een bijeenkomst. Daarbij wordt ook wat gedronken en even stevig bijgepraat.

Uitgeschreven: Dhr. Vehof uit Rutten, hij heeft bedankt als lid. 
Zo te zien is de eerstvolgende bijeenkomst op donderdag 24 maart a.s. We hopen dan een presentatie voor u te kunnen verwezenlijken van iemand die heel veel over vogels kan laten zien en horen. Daarover later meer!En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC