De actualiteit van gisteren

26 september 2010 - Een indrukwekkende regiobijeenkomst ...

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
09-10-2012

Beste regioleden,

Nieuwe leden zijn er ook weer deze keer!

T.Haarsma, Osingahuizen 32 Heeg en
A.Lagerburg, Ipestrjitte 13, Stiens.

Beide hartelijk welkom als lid in onze regio.
 

 

Dit is absoluut geen stokpaardje van mij, maar we kunnen er niet meer om heen.

Het is zo rond 21 september ’10 voorzichtig herfst geworden. Maar dat zag u zelf ook wel.

 

Eerste bijeenkomst van het winterseizoen 2010/2011
Op woensdagavond 22 september ’10 werd in de grote zaal van café/restaurant Overwijk in Tijnje onze eerste bijeenkomst van het winterseizoen 2010/2011 gehouden.
Onze voorzitter, Anne Bosma opent om 20.00 uur de bijeenkomst, verwelkomt de aanwezige 18 leden, Wim Moed, (de spreker voor deze avond) en Bart Wiechers, voorzitter van onze buurregio.

De vergadering van het Algemeen Bestuur is pas in oktober, dus vanuit die hoek zijn er nog geen mededelingen, zegt Anne. Hij memoreert even de ruilbeurs in Gr./Dr., die goed bezocht was geweest (volgend jaar doen wij het weer) en hij haalde ook de zeer gezellige barbecue/”Open Avond” aan, die eind augustus in Dronrijp was gehouden. Voor beide evenementen gold volgens onze voorzitter: “Zorg dat je er bij bent, de volgende keer!”.

Als bestuur zullen we proberen weer wat promotie te maken voor onze vereniging tijdens de vogelmarkt in Joure op 16 oktober.

Anne Bosma stond ook nog even stil bij het overlijden van twee van onze leden, waaronder Douwe van der Veen, waarvoor we even een ogenblik stilte hebben gehouden.

De rubriek “Vraag en Aanbod” was aan de orde en daar kon zo nu en dan aansluiting worden gevonden.

Duiven
We hadden voor deze avond dus Wim Moed uit Gildehaus (vlak over de Duitse grens) uitgenodigd, om over de vele duivensoorten iets te komen vertellen en te laten zien.

Op de foto staat hij tegenover onze voorzitter, na afloop van zijn indrukwekkende betoog! Waarom was het dan zo indrukwekkend? Ja, als u het zelf niet hebt meegemaakt, (en dat was dan weer jammer), dan valt het moeilijk uit te leggen, maar ik zal het proberen.

Er zijn in de gehele wereld zo’n 309 duivensoorten, verdeeld in twee ongeveer even grote groepen. Er zijn zaadetende en vruchtenetende duiven. In gevangenschap worden ongeveer van deze iets meer dan 300 soorten er 100 gehouden en
Wim Moed kent die allemaal, uit het hoofd, met naam en toenaam. Maar ja, hij is dan ook al meer dan dertig jaar met deze vogelsoorten bezig en weet er zeer tot zeer veel van.
 

Hij weet er ook veel over te vertellen en u moet me geloven, we hebben deze avond echt wel een stuk of wat duivensoorten voorbij zien komen op dat grote projectiescherm. Tot in de kleinste details bracht hij ons op de hoogte. Zo wist hij ons te vertellen over de hele grote soorten, twee keer zo groot als een houtduif en ook over de hele kleine van slechts 12 centimeter lang. Wim kon ook melden welke duivensoorten meestal niet zo vriendelijk waren voor hun partners of andere soorten.
Het ging verder over staartlengte, dwars-strepen, keelvlek, kleur van de ogen, de vleugels en de kruin, verschil tussen doffer en duivin en de hoeveelheid eieren per legsel, per soort en per jaar.

Ook welke er nog wel en niet (meer) in avicultuur aanwezig waren en of ze überhaupt nog wel te verkrijgen zijnen tegen welke prijs. Sommige duivensoorten werden bij hem in de voličre wel 12 jaar of soms nog iets ouder. Al met al een heel prettige en leerzame bijeenkomst en wel wat jammer dat er dan niet meer leden interesse tonen. Maar ja, je moet ook maar kunnen op zo’n avond door de week.

Er staan nog 3 avonden aan te komen (Agenda).
Ik geef ze nog maar even door: 25 november 2010, 20 januari 2011 en 24 maart 2011.
Schrijf deze data ergens duidelijk zichtbaar op, zodat u ruim van te voren weet wanneer u moet komen. Wij zullen, zoals altijd, proberen voor deze avonden een leuke en boeiende invulling te vinden, maar voorop staat natuurlijk het bijeenkomen van de diverse regioleden voor het uitwisselen van informatie of gewoon gezellig bijpraten.
Wat er staat te gebeuren, dat melden we nog wel!

Dan nog kompleet wat anders:
Tegenover onze vijver staat een oud bankje waarop ik wel eens plaats neem bij mooi weer om het een en het ander te observeren. Daar kan ik soms zo maar een half uurtje zoet brengen, maar ja, als je even weg bent is het: “Opgestaan, plaats vergaan”.

Waar kijk ik dan naar als ik daar zo zit? Tegenwoordig naar dit groepje fluiteenden van de soort Eyton, die, zoals op de foto te zien is, bezig zijn de voor hen indrukwekkende rotsformatie te overwinnen. Voor het eerst van mijn leven heb ik dit jaar een paar jongen groot gekregen. Is het dan zo moeilijk? Nee, maar als je nog nooit eerder eieren hebt gehad, die dan ook nog eens een beetje bevrucht waren, ja, dan is het voor mij wel een unicum. Echter, één exemplaar baart mij een paar zorgen, die daar, bij die rode pijl. Dat lijkt mij geen echte Eytonfluiteend te worden.

Daar zit duidelijk wat ander bloed in, maar dat zie je dan pas als ze wat ouder beginnen te worden. Het formaat is ook wat anders, wat forser en de gele veren aan de zijkant zijn een beetje aan de nietige kant.Kortom, de tijd zal het leren, de vogel mag gewoon blijven (voorlopig, want wat moet je er mee) maar ik heb het zeer sterke vermoeden, dat de roodbekfluiteend er meer van af weet! Maar ja, eigen schuld, dikke uitstulping, dan moet je er maar geen andere soort naast houden.

Na al het duivengeweld nog een uitsmijter:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC