De actualiteit van gisteren

13 maart 2010 - Aviornis ruikt het voorjaar ...

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
09-10-2012

Beste regioleden,

De eerste paar dagen van maart leek het al wel een beetje voorjaar te zijn. Toegegeven, het was ’s nachts nog onder nul en overdag ook wat aan de frisse kant, maar met het zonnetje er bij waren het de eerste mooie dagen. Als je dan van die prachtige voorjaarswolkenluchten ziet, dan kan het bijna niet anders, dan moet je dat beleven! Eindelijk naar buiten, eindelijk de tuin in, want in het vroege voorjaar moet alles weer in orde gebracht worden voor het aankomende groeiseizoen.
Het is natuurlijk een “open deur”, maar “MAART roert zijn staart” en dat blijkt zo nu en dan maar weer goed te kloppen!

Toch zijn er al her en der vroege voorjaarstekens te vinden. De lammetjes hebben het niet altijd even gemakkelijk, want ’s nachts nog koud, de krokussen doen op beschutte plaatsen hun best om zichtbaar te worden en ook de wilgenkatjes beginnen zich duidelijker te laten zien.

De kievit is al waargenomen en vanaf de 1e maart mocht al worden begonnen met het zoeken naar de eieren van deze vogel. Echte voorjaarstemperaturen hebben we nog niet gehad, dus het allereerste kievitsei zal nog wel even op zich laten wachten. Echter, diegenen die pogingen zullen wagen om de eieren van de kievit te willen vinden moeten wederom beschikken over een drietal zaken.
Toestemming van de landeigenaar, een nazorgpas hebben en beschikken over vaardigheid in het bedienen van een mobiele telefoon. Net als vorig jaar is er een maximum aan het aantal te rapen eieren gesteld, t.w.5939 stuks!! Dat zijn 492 minder dan het vrijgestelde quotum van 2009. Geweldig, die mooie getallen, maar zo is de wil van de Faunabescherming!

Regiobijeenkomst donderdagavond 25 maart in Tijnje

Deze en nog veel meer kunt u zien op een groot wit scherm tijdens de presentatie: “Vogels kijken in hun natuurlijke leefgebieden in zuidelijk Afrika, met name in Namibië, Botswana en Zambia”, door Jaap Korten op donderdagavond 25 maart in Tijnje. Jaap Korten, voorzitter van de regio Midden Nederland, heeft bijna 30 jaar ervaring opgedaan in alle landen en natuurreservaten van zuidelijk Afrika. De presentatie gaat over waterrijke en droge gebieden en wat daarin allemaal te vinden is.

Gedurende al die bijna 30 jaar heeft Jaap Korten samen met zijn vrouw in een “camper” dwars door deze gebieden gereisd gedurende hun vakanties. “Wie verre reizen maakt kan veel vertellen!” en dat geldt ook voor Jaap Korten. Wat die allemaal heeft meegemaakt en gefotografeerd is te bekijken tijdens zijn presentatie.

   

Dus allemaal komen kijken en luisteren op donderdagavond 25 maart om 20.00 uur in Zalencentrum Overwijk te Tijnje. U kunt dan kennis maken met een ervaringsdeskundige op het gebied van Afrikaanse dieren en vogels!

Zaterdag 10 april: Landelijke Ledenvergadering Aviornis Nederland
Het tweemaandelijkse boekje van onze vereniging was te laat! Het februarinummer kwam pas begin maart. U leest dat natuurlijk, net als ik, wel zeer zorgvuldig door. Dan komt u twee belangrijke zaken tegen. Op bladzijde 78 en 79 is de uitnodiging voor de landelijke algemene ledenvergadering te vinden. Deze vergadering wordt gehouden in Made, vlak bij Breda en wordt georganiseerd door de regio West-Brabant. Lees deze beide pagina’s goed door en geef u dan aansluitend gelijk even op. De algemene ledenvergadering is er voor elk lid, dus ook voor u!

Het middagprogramma, na afloop van de vergadering, belooft spectaculair te zijn!

Sla dan de pagina om en lees ook aandachtig het artikel: “Team Invasie Exoten versus ruddy duck versus witkopeend. De belangrijkste onderliggende conclusie bij dit artikel: Leewiek al uw stekelstaarten, trouwens, leewiek al uw jonge watervogels als ze op een open vijver terecht zullen komen! Losvliegende vogels? Beslist niet doen !!

Tot slot: Kom allemaal op donderdag 25 maart naar de laatste bijeenkomst van dit winterseizoen naar Overwijk in Tijnje. We beginnen om 20.00 uur en de koffie wordt door ons betaald!!

En dan nog even dit:


Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC