De actualiteit van gisteren

28 februari 2010 - De temperaturen gaan steeds een beetje verder omhoog ...

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
09-10-2012

Beste regioleden,

In het kader van “nieuw in onze regio” een vermelding van een nieuw lid. Welkom Dhr. A.A. Twigt, Homear 68 te Harkema. Zo zie je maar, weer of geen weer, je aanmelden als lid kan altijd, ook in de winter!


Ja, de winter!
Er werd in Nederland veel geklaagd en veel gezeurd over deze winter.
Het moest maar eens afgelopen zijn.
Bouwe Graansma, u allen welbekend, had twee soorten nieuws.
Het vrouwtje van zijn zwarte zwanen heeft op zondag 21 februari haar eerste ei gelegd; heugelijk nieuws dus.Maar het minder leuke nieuws was dat zijn nandoe haan deze winter niet leuk meer vond en is ingeslapen.
Van Bouwe mocht de winter wel ophoepelen, schreef hij mij.
Gelukkig gaan de temperaturen overdag steeds een beetje verder omhoog, dus we gaan vooruit!
Hoera!

Deze plantjes staan al geruime tijd te wachten tot er sprake is van redelijke temperaturen. Dan gaat de groei verder en komen ze tot bloei. Met hun kopjes al boven de grond én de sneeuw doen ze hun naam eer aan.

Op onze Waddeneilanden komen van oorsprong geen vossen voor. Op Vlieland zijn er vorig jaar een paar gesignaleerd. Die dieren zijn daar toen vermoedelijk (als grap?) illegaal losgelaten en hebben onnoemelijk veel schade toegebracht aan de op het eiland levende bodembroeders. Intussen zijn er in totaal al 9 exemplaren “geruimd”. Op het eiland Texel werd onlangs (16-2) langs de kant van de weg een dode vos gevonden. U kunt zich nu wel voorstellen welk een consternatie dat oplevert op zo’n eiland, waar nog nooit vossen zijn geweest. Als nu ook nog blijkt, dat deze vos gesneuveld is door een forse hoeveelheid hagelkorreltjes uit een patroon van een jachtgeweer, dan kunt u begrijpen, dat het mysterie alleen maar groter wordt. Maar er zullen daar ongetwijfeld vast lieden zijn, die gewoon een vreemde grap hebben uitgehaald.

In o.a.het grote natuurgebied “de Kale Duinen” bij Appelscha worden bezoekers geweerd in verband met de mogelijke gevolgen van Q-koorts gevaar. De vrij lopende schapen in dat gebied zijn niet besmet, maar kunnen tijdens het lammeren misschien wel de gevaarlijke bacterie gaan verspreiden. Om dat te voorkomen wordt het gebied tijdelijk op slot gezet, maar men probeert intussen ook om de schapen naar een afgeschermde plaats te brengen waar bezoekers niet in contact met de dieren kunnen komen. Dan zou het afsluiten weer opgeheven kunnen worden.

En dan lees ik in dezelfde Leeuwarder Courant op de17e van de maand februari, dat het bestuur van onze provincie er mee akkoord gaat, dat er in Fryslân zeker 10.000 grauwe ganzen zullen moeten worden gedood. Het loopt de spuigaten uit met het uitbetalen van de schadeclaims. Jaarlijks is er een schadepost van 200.000 euro. (N.B. over 5 jaar 1 miljoen! of meer!)
Voor het provinciebestuur is nu de kogel door de kerk. Men wil de stand van deze vogels terugbrengen naar die van 2006. Toen waren er 7000 met een schade van 75.000 euro. Inmiddels is het aantal van deze “skieren” al opgelopen tot 17.000.  Die schade in de landbouwgebieden aan de gewassen moet gewoon vergoed worden, dat is duidelijk en er zijn dagelijks schadetaxateurs op pad! Het is ook fijn dat de provincie dat doet. Maar het geld dat ze daarvoor gebruikt is wel gewoon ons belastinggeld. Daar moet je als provincie wel zuinig mee omspringen en niet elk jaar maar steeds onbeperkt meer van gaan uitgeven.
Logisch, dat er nu paal en perk aan gesteld zal gaan worden, maar als het aan de stichting Faunabeheer ligt, gaat het hele verhaal absoluut niet door! Niets daarvan, geen sprake van! Ze zullen zich er met hand en tand (en processen bij de rechter) tegen verzetten! Ja, als die zelfde stichting nu al die schade zelf ging vergoeden, dan was deze aktie van het provinciebestuur helemaal niet nodig!
Maar ja……wel fanatiek tegen, (ook tegen het rapen van kievietseieren) maar niets oplossen. Kortom, hier is het laatste woord nog helemaal niet over gesproken, want er zijn daarnaast nog een hele hoop anderen, die van deze manier van “ruimen” niets willen weten. Er zijn zelfs mensen, die zeggen: “Het is toch helemaal niet erg dat die ganzen gras eten? Hoe vaker je maait des te beter groeit het toch?”
Ja dat is wel waar, maar diegenen, die het gras nodig hebben, willen graag het hele bladgewas en niet de kale onderste steeltjes vol met poep!

Als u helemaal niet kunt wachten en het voorjaarsgevoel al even in huis wilt halen, dan zijn er allerhande bloembollen in potjes te koop. Wanneer u die een paar dagen in de kamer hebt staan, dan zijn die bolletjes prachtig uitgelopen en hebt u een tijdje leuke “voorjaarspret”. Bovenstaande fleurige primula’s zijn intussen al overal te verkrijgen en geven “kleur”aan uw vensterbank.

Bijeenkomst 25 maart
Naast deze beide Afrikaanse vogelsoorten zullen nog vele anderen tijdens de bijeenkomst in Tijnje door Jaap Korten worden besproken op 25 maart a.s.
U kunt (maar dat had u al gedaan) deze datum wel alvast in uw agenda noteren.

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC