De actualiteit van gisteren

22 januari 2010 - Een 'positieve jaar'bijeenkomst ...

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
09-10-2012

Beste regioleden,

Officieel is het nog steeds winter, maar een klein beetje minder dan voorheen.
Gelukkig was het weer een beetje redelijk, de wegen waren schoon, zodat er voldoende bezoekers op onze bijeenkomst in Tijnje konden verschijnen op dinsdagavond 19 januari.

Onze voorzitter, Anne Bosma, was verhinderd. Bestuurslid Meije Wink nam de honneurs waar en kon 34 belangstellenden verwelkomen om 20.00 uur, toen hij de bijeenkomst opende. Hij sprak de wens uit, dat een ieder veel geluk in het jaar 2010 mocht beleven en hoopte tevens op een goed fokseizoen.

Er volgden een paar mededelingen, waaronder dat men zich nu reeds kan aanmelden voor de landelijke algemene ledenvergadering op 10 april te Made.
Na de rubriek Vraag en Aanbod, waarin helaas niet iedereen gelukkig gemaakt kon worden, volgde een uiteenzetting van onze penning meester Pieter Rienstra. De aangeleverde jaarcijfers gaven geen problemen, er waren geen vragen.
De twee leden van de kascommissie keurden ook de kas goed, dus bestuur tevreden.
Maar dat lag toch een beetje anders, want de beide kascontroleurs waren wel van mening, dat we als bestuur iets meer mochten uitgeven aan zaken, die de leden ten goede zullen komen.

Er is namelijk een royale kas aanwezig. Het bestuur weet dat ook en zal dit jaar een aantal activiteiten ondernemen, waarbij we bijvoorbeeld aan de deelnemende leden slechts een betrekkelijke kleine eigen bijdrage zullen vragen en daarbij flink zullen bijpassen om daarmee het kasoverschot weer wat te laten zakken.
Het is wat een luxeprobleem geworden en wij moeten er als regiobestuur mee leren omgaan, omdat we voorheen vaak wat aan de krappe kant zaten. Er zal dus driftig aan gewerkt worden en dat komt misschien straks wel tot uiting bij de busreis naar bijvoorbeeld het park Paradisio in België, waar we mee bezig zullen gaan.

We zitten ook te denken aan een andersoortige “Open Dag”. Eigenlijk meer een “Open Avond” in een zomermaand, met aansluitend een barbecue, bij een van onze leden met bijvoorbeeld een grote vogeltuin en een slechtweer voorziening. Na deze uiteenzetting was er nog even aandacht voor het aantal regioleden (is intussen alweer gezakt richting 190) en een verslag van de regiosecretaris over het jaar 2009. Aansluitend volgde de mogelijke benoeming van ons aspirant bestuurslid Syb Dijkhuizen. Er waren echter geen tegen kandidaten dus dat was snel geregeld en onder applaus werd hij met algemene stemmen aangenomen.

Toen volgde er een pauze, waarin ieder wat kon bestellen en onze tijdelijke voorzitter het glas hief op een uitstekend jaar!

Vervolgens was het aan de vogelringgroep Bergumermeer om de rest van de avond te verzorgen. Dat gebeurden door Jauko Dijkstra uit Noardburgum, een heel enthousiaste vogelringer, die samen met en collega een ring(vakantie)reis naar/door Hongarije had gemaakt.

Aviornisleden zijn ook vogelringers, maar dan anders, meer van hun eigen vogels.
Het voordeel van het ringen van wilde vogels in een ander land is, dat er dan natuurlijk ook mogelijk andere vogels in de vogelvangersnetten terecht komen. Andere soorten dan die zij in eigen gebied met regelmaat tegen komen. Een dat verbreed dan weer je horizon.

Een karakteristiek kenmerk van Hongarije, het land van de poesta, is deze waterput. Door de hefboomwerking is het water redelijk eenvoudig bovengronds te krijgen. Door middel van een niet aflatende stroom foto’s wist Jauko ons heel veel te laten zien van de omgeving van de gebieden waarin het vanggerei stond opgesteld. Zo’n vakantie( met aangenaam werk) duurde 4 weken en er werden ook op 4 verschillende locaties vogeltjes verschalkt voor het wetenschappelijke ringwerk, dat ook in Hongarije zeer serieus wordt genomen.Zo kregen we onder andere naast voor ons wel haast exotische vogelsoorten ook plaatjes van regionale huisdiersoorten als rund, schaap, varken en hond te zien. Daarnaast moest het je niet verbazen, dat er ook allerhande afbeeldingen van vruchtbomen, die spontaan her en der in het wild groeien, andere bomen, hagedissen, vlinders en bloemen voorbij kwamen.

Zoals deze Heemst, een lid van de kaasjeskruidfamilie, die daar nog ruim voor kwam, maar in Nederland zeldzaam is geworden.
Kortom, een boeiende uiteenzetting met mooie vogelfoto’s en plaatjes uit een ander land, waar rust, ruimte en ongereptheid nog volop voorhanden is.

Bij de rondvraag kwam nog even aan de orde dat het beter is om de contributie voor Aviornis per acceptgiro te betalen, omdat u anders € 2,50 duurder uit bent aan administratiekosten.
Om 22.15 uur sloot de tijdelijke voorzitter deze goedbezochte bijeenkomst.

Onze volgende bijeenkomst is op donderdag 25 maart a.s. en zal o.a. gaan over Afrikaanse vogels tijdens Afrikaanse reizen gefotografeerd.

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC