De actualiteit van gisteren

3 januari 2010 - Het jaar 2010 is ook voor Aviornis regio Fryslân begonnen ...

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
09-10-2012

Beste regioleden,

Het jaar 2010 is begonnen.
Iedereen is over de drempel gestapt, al of niet met drank, veel lawaai en luchtvervuiling! “Ach”, riep ik ooit eens, “als al dat geld voor dat vuurwerk voor een heel goed doel was uitgegeven, of als al dat geld, al was het maar voor de helft, aan onze vereniging was geschonken, wat hadden er goede dingen mee gedaan kunnen worden”!

 

Hoe dan ook, ondanks die illusie, allemaal een heel voorspoedig nieuw jaar.
Ik hoop voor u allen, dat 2010 mag brengen wat u er van verwacht!!

 

Dan vieren we meteen ook maar gelijk het vierjarig bestaan van deze website. Dank voor de belangstelling in het afgelopen jaar! Soms hebben we meer dan 25 bezoekers per dag, maar er zijn natuurlijk ook dagen dat het er veel minder zijn. Maakt niet uit, blijf regelmatig terugkomen, we proberen zo rond elke veertien dagen deze website van een nieuwe tekst te voorzien. Mocht u regelmatig onze site bezoeken, dan hoeft u niet telkens oude kost te slikken.

Op de derde Kerstdag, maar ook regelmatig daarvoor, zag ik weer die Zomertortel (Streptopelia turtur) bij de voerplaats tussen mijn watervogels. In een vorige bijdrage heb ik die al even genoemd. Regelmatig komen er groepen Turkse tortels als ik de vogels wat graan geef en daar zit dit vogeltje dan nog steeds tussen. Wat eindigde 2009 toch weer vreemd!

Een groot deel van Nederland sneeuwde dusdanig onder, dat een groot deel van de treinreizigers het spoor bijster raakte vanwege geen spoorverkeer meer mogelijk! Grote hoeveelheden gezonde geiten liet men inslapen vanwege het gevaar voor de volksgezondheid.

En omdat Nederland op dat moment, liggende onder een witte deken, leek op Siberië of Lapland, werden meteen op het Groningse platteland maar een aantal daar los lopende rendieren doodgeschoten! (Kerstman was nergens te zien!) Of we in het nieuwe jaar ook dergelijke futuristische taferelen zullen gaan beleven, dat weten we nu natuurlijk nog niet.

Wat we wel weten, is het feit, dat weerkundigen een mogelijke periode met matige tot strenge vorst hebben aangekondigd in het begin van 2010. Persoonlijk ben ik daar helemaal niet blij mee vanwege de watervogels die ik er op na hou en geen ijsvogels, maar voor al die honderdduizenden andere mensen, die dan waarschijnlijk weer eens op de schaatsen kunnen staan is dat natuurlijk geweldig! Niet Friezen belden, zodra dit nieuws bekend werd, het Elfsteden Bestuur meteen maar plat met de vraag wanneer de befaamde Elf Steden Tocht dan toch eindelijk door zou gaan. Kijk, dat zouden Friezen natuurlijk nooit doen, wij wachten rustig af, kijken eens in het weer en als het dan een flink aantal dagen stevig gevroren heeft en overal al goed geschaatst kan worden, dan zullen we ons wel eens achter de oren krabben. Maar zolang er op de meest belangrijke plaatsen voorlopig nog slechts water kabbelt, praten wij nooit over een “Tocht”.


Bijeenkomst dinsdag 19 januari
Een paar foto’s van vogels, die men in Hongarije kan aantreffen.
Jauko Dijkstra van de Vogelringgroep Bergumermeer zal er ongetwijfeld nog wel veel meer kennen en hebben gezien.
Hij zal ons er alles over kunnen vertellen op onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar, 2010!

Op dinsdag 19 januari komen we weer bij elkaar voor de jaarlijks terugkerende verplichte leden vergadering, waarin ondermeer de regionale financiële zaken zullen worden behandeld.
Ook laten wij een Nieuwjaarsborrel voor u inschenken, waarmee wij zullen toasten op het toekomstige jaar.
U mag daar allemaal op afkomen, hoe meer des te liever!

Als u allemaal nu eens een goed voornemen gaat uitvoeren en vanaf januari 2010 regelmatig naar de voor u georganiseerde ledenbijeenkomsten zou willen komen, dan hebben wij er als bestuur ook gelijk weer veel meer plezier in !!
Dus, kom allemaal op dinsdag 19 januari naar Tijnje, bij café/restaurant Overwijk.
Aanvang 20.00 uur, gratis koffie en deze keer ook een beste borrel !

En dan nog even dit:

Let op tijdens deze komende koudere dagen met misschien soms veel wind.
Er kunnen zo maar ijskonijnen voorbij vliegen, die overigens niet altijd even behendig zijn in het ontwijken van bomen!!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC