De actualiteit van gisteren

6 december 2009 - Een geanimeerde regiobijeenkomst ...

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,


Zo’n duifje zat laats op een morgen aan het einde van de maand november zo maar plompverloren tussen mijn watervogels op de grond. Geen ring te zien, dus een late doortrekker of eentje die de weg kwijt was.

Bijeenkomst 25 november
Op woensdag 25 november werd onze bijenkomst in Tijnje opgeluisterd door een presentatie van Trienko van der Kaap uit Boerakker over watervogels. Maar voor het zo ver was zou er een feestelijke prijsuitreiking zijn ter gelegenheid van ons Friese 2500e lid van Aviornis International Nederland en een verloting van een tweetal prijzen.

Onze voorzitter, Anne Bosma, opent om 20.00uur de bijeenkomst en heeft een aantal mededelingen. Hij geeft aan, reuze blij te zijn met zo’n grote opkomst, 37 bezoekers maar liefst.!

  1. Mocht u ooit bezoek krijgen van ambtenaren van de A.I.D. en er zou wat aan de hand zijn met uw vogels, zodat ze in beslag zouden moeten worden genomen, probeer dan zelf de vogels in bewaring te mogen houden, tot een eventuele uitsprak van een rechter. De betreffende vogels hebben bij u vast en zeker meer overlevingskansen dan op de plek waar ze in bewaring zouden worden gesteld.

  2. Hebt u vogels geringd en de ringmaat blijkt toch niet de juiste te zijn voor uw vogels, ondanks dat het wel de standaard maat is die u doorgaans besteld, geef dat dan door aan de ringendienst. Aan een door u foutief bestelde maat kunnen zij natuurlijk niets doen, maar mochten er regelmatig opgaven zijn van te grote of te kleine maten voor bepaalde vogelsoorten, dan kunnen er op termijn maatregelen genomen worden.

  3. Anne Bosma vermeldt ook, dat vanaf nu kleurmutanten niet meer bij Aviornis horen. Dat was natuurlijk al altijd zo, maar laten we er duidelijk over zijn, wat u ook doet en wat u ook leuk vindt, ze vallen niet meer onder de Aviornisvlag !

  4. We hadden informatie gekregen, dat leden niet voldoende op de hoogte waren van zaken, die voor hen van belang zouden kunnen zijn. Daarom is er enige tijd geleden een stukje tekst in het Aviornisboekje geplaatst, om u op te geven bij het secretariaat, indien u geen gemakkelijk toegang tot internet hebt en zo niet de website zou kunnen bezoeken. Tot nu toe heeft er niemand op gereageerd, dus dan nemen we vanaf nu aan, dat alle leden informatie kunnen verkrijgen.

Toen was het tijd voor het feestelijk uitreiken van het prijzenpakket aan het landelijke 2500e lid. Er was wat uit de kast getrokken, voor iedere aanwezige koffie met gebak, voor het feestelijke lid een prijzenpakket van 2 gratis jaargangen boekjes (2008 en 2009) + nog een jaar lang een gratis lidmaatschap ! Helaas, degene om wie het ging schitterde door afwezigheid, dus de uitreiking ging niet door ! Wat wel door ging was de uitreiking van een jaar lang gratis lidmaatschap aan de H. Mozes, aanbrenger van het 200e regiolid.

Na deze bescheiden festiviteiten was het woord aan Trienko van der Kaap, ooit, een aantal jaren geleden, secretaris van onze regio en al vele jaren een doorgewinterde watervogelliefhebber. Hij had een groot aantal dia’s van diverse watervogelsoorten meegenomen. Tijdens het presenteren van die mooi plaatjes vroeg hij ook telken reacties uit de zaal. Dat deed hij om vooral de toehoorders er bij te betrekken en zeer in het bijzonder de jeugdigen, maar daarvan was er slechts 1 aanwezig.

Vraagvoorbeeld: wat is het verschil tussen een Amerikaanse en een Europese smient en hoe hou je de vrouwen daarvan uit elkaar ?  Door het vragen en beantwoorden werd het een levendige wisselwerking.


Na deze driekwartier durende 1e helft van de presentatie volgde er een pauze, waarin de prijzen ( een gratis jaarabonnement voor een dierentuin naar keuze) werden verloot.

De twee prijzen werden gewonnen door een vaste bezoeker van onze regioavonden en door een nieuw lid, voor de eerste keer in de zaal. De prijzen werden geheel neutraal getrokken door ons jongste jeugdlid en (zoals te zien op de foto) ook geheel anoniem en in cognito.

Wat jammer dat er niet meer jeugdleden aanwezig waren. Deze bijeenkomst was voor de watervogelliefhebbers onder hen een uitgelezen kans om vragen te kunnen stellen, waar ze bijvoorbeeld al een tijdje me rondliepen. Vooral, nu het forum op de hoofdsite van Aviornis niet meer bestaat. Dit forum is noodgedwongen gestopt vanwege het feit, dat een aantal bezoekers van dit medium zich niet aan de regels van goed fatsoen hebben kunnen houden. Vaak ontaarde de informatie-uitwisseling in scheldpartijen en vervelende en minachtende teksten.

Na de pauze ging Trienko vrolijk verder met het vraag en antwoordspel van de presentatie over watervogelsoorten.


(Dit tegeltje met de toepasselijke spreuk kwam niet aan de orde, maar ik wilde het toch even laten zien)


Er waren op een gegeven moment al 90 minuten gepasseerd en we hadden nog maar 1 slede dia’s gezien.
Er waren nog twee te gaan, want we waren nog niet eens aan de grotere watervogelsoorten toe gekomen.
We hebben maar besloten, om die op een later tijdstip maar eens de revue te laten passeren.

 

Rond 10.30 uur, na het rondje “vraag en aanbod” sluit de voorzitter de bijeenkomst.
Anne Bosma deelt mee, dat de eerstvolgende regioavond op 19 januari 2010 zal plaats vinden. Dat is dan dus in het nieuwe jaar!

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC