De actualiteit van gisteren

30 maart 2009 - Laatste bijeenkomst van dit winterseizoen

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,
Na een paar prachtige dagen, bijna zomers, in maart, viel de herfst er weer in.
Maar daar moeten we dan maar weer doorheen bijten, want het staartje van maart roert zich nog best zo nu en dan.

Och, wat geeft het, zolang deze bloemen weer verschijnen en de vroege soorten al weer her en der in bloei staan, dan kan het voorjaar niet meer stuk. (en als dan ook nog deze “muziekinstrumenten” staan te stralen in de voorjaarszon, dan worden we weer zo vrolijk.


Er is wederom een nieuw lid aangemeld:
W.Kooistra, Ielke Boonstralaan, 9263 TT in Garijp (geen huisnummer bekend).
Heel hartelijk welkom in onze regio!

 

Bijeenkomst 26 maart
Op donderdag 26 maart j.l. hebben 25 leden (incl. bestuur) de weg weer weten te vinden naar Overwijk in Tijnje. Daar hielden we weer een bijeenkomst. Dit was de laatste van het winterseizoen 2008/2009. Om stipt 20.00 uur opent onze voorzitter Anne Bosma de avond en noemt gelijk de namen van alle nieuwe leden van de laatste tijd. Slechts 1 daarvan was aanwezig , Dhr. Boersma uit Boyl. De presentielijst doet de ronde en de voorzitter heeft een aantal mededelingen. Zo weet hij te melden dat de kleur van de ringen in 2009 wit is, je nu weer per ringmaat voor verschillende vogelsoorten met dezelfde maat kunt bestellen. U kunt zich nog opgeven voor de busreis door de buurregio georganiseerd en dat er aan de bestuurstafel promotiemateriaal verkrijgbaar is. “Maak zo veel mogelijk promotie!”, zei Anne.

Er kwam een rubriek ”Sterke en andere verhalen” aan de orde, waarin een ieder die wat had meegemaakt tijdens het uitoefenen van zijn liefhebberij iets naar voren kon brengen. Deze rubriek kwam wat moeilijk op gang, (we doen het ook niet zo vaak) en je moet ook maar net wat beleefd hebben en het durven te vertellen.Maar nadat ik zelf een verhaaltje vertelde over een torenvalkje, dat tussen Kerst en Oud en Nieuw mijn duivenhok terroriseerde door o.m. een tweetal jonge duiven te vermoorden, kwamen er meer gebeurtenissen voor het voetlicht.

 


Na deze ontboezemingen, soms ging het heftig, was het woord aan de heer E. de Leeuw, die een groot deel van deze avond ging verzorgen met een mooie diapresentatie. Eerst even een foutje wegwerken, in de vorige bijdrage aan deze site schreef ik abusievelijk dat de heer H. de Leeuw zou komen.

Net als de vorige keer was het weer een presentatie met een heel hoog natuurgehalte, met heel veel prachtige plaatjes uit de omgeving van Heerenveen en Oranjewoud.
Maar het ging soms ook verder. We zijn ook in Oostenrijk geweest, in Ierland en in eigen land hebben we nog de Betuwe bezocht. Via de vier jaargetijden passeerden vele onderwerpen de revue.

Zo kwamen spechtensoorten aan de orde, weidevogels in vele soorten met hun eieren en nesten, diverse soorten kleine vogels rondom de nestkastjes en de verschillen tussen de weides in Nederland en Oostenrijk. Mooie vergezichten in winter, voorjaar, zomer en herfst kregen we te zien. Wat moet het een genot zijn, om zulke mooie foto’s te kunnen maken en dat is waarschijnlijk ook een beetje een gave.We keken onze ogen uit bij al die prachtige plaatjes van bloeiende fruitbomen.
 

Maar ook in het maken van foto’s van prachtige wolkenluchten was de heer de Leeuw een ware kunstenaar.

Na het beëindigen van zijn presentatie, waar iedereen hem met een gul applaus voor bedankte, was er nog de rubriek “Vraag en Aanbod”, waarin helaas deze keer niet al te veel op elkaar aansloot.
Daarna waren er nog een paar belangrijke opmerking van de voorzitter:”Geef je op tijd op als je deel wilt nemen aan de Landelijke Algemene Ledenvergadering.

Activiteiten deze zomer
We proberen op 9 mei een “Open Dag” te houden (adressen worden nog bekend gemaakt) en we gaan weer proberen een ruilbeurs te organiseren op zaterdag 12 september”.

Daarna sloot Anne om 10.20 uur de bijeenkomst en kon er nog geruime tijd stevig worden nagepraat. Al met al een leuke, mooie en gezellige avond en dat hebt u dan mooi gemist, omdat u er niet was.

En dan nog even dit:
Leg wel geschikt materiaal onder uw broedse kip!!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC