De actualiteit van gisteren

4 maart 2009 - Eieren zoeken met de telefoon in de hand .....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,

Zie daar, ze zijn er weer, de bloemen die het vroege voorjaar zo feestelijk maken!

Zo af en toe komt er weer een nieuw lid bij.
Zo ook deze keer:
K.B. Naturij, Oudeslingeweg 4, 9204 Drachten.
Welkom als lid in onze regio!!

Zeker een flink aantal Aviornisleden en alle Friese eierzoekers hebben wat met elkaar gemeen! Ze houden namelijk van de kievit (Vanellus vanellus). Maar wat hebben kieviten en mobiele telefoons dan weer met elkaar gemeen?
Tot voor kort helemaal niets. Ze lijken niet eens op elkaar. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaat het gebeuren, dat elke gecertificeerde eierzoeker zijn uitrusting zal moeten vergroten. Naast de polsstok en de pet en de nazorgpas en de toestemming van de landeigenaar zal een draagbare telefoon in zijn binnenzak tot de vaste attributen moeten gaan behoren.

Eenmaal een ei gevonden, moet dat terstond doorgegeven worden (per SMS) aan een centraal punt. Dat moet dus iedere zoeker verplicht doen. Als nu het totaal van al die meldingen een cruciaal aantal van 6431(?) stuks heeft bereikt, krijgen alle eierspeurders tegelijkertijd een bericht dat het uit is met de pret. Het totale toegestane aantal gevonden eieren mag beslist niet overschreden worden. Ik heb een geweldig respect voor de echte, traditionele eierzoeker, die half verscholen achter een hek, aan de vlucht van de vogel kan zien of er eieren zijn en ook nog waar ze zullen liggen.
Het gaat die traditionele eierzoeker niet om dat ene eitje, maar om het buiten zijn en om het vooruitzicht dat ie er eentje zal kunnen vinden. Ik heb echter geen enkel respect voor de schoffelaars, die meter voor meter een stuk kaal maïsland af lopen met drie op een rij, om drie uur later weer opgevolgd te worden door een nieuwe ploeg. Die mogen van mij direct acuut hun papieren inleveren. De arme weidevogels krijgen op zo’n manier nauwelijks kans een ei te produceren!

Het blijkt intussen(maar dat was al heel lang aan de gang) dat er jaarlijks in de landen als Frankrijk, Spanje en Portugal zo’n half miljoen kieviten, dat is 500.000, door jagers en vogelvangers worden verschalkt voor de pot.
De wetten in die landen staan dat gewoon toe. Het wordt nu zo langzamerhand wel eens tijd, dat we ongekend grote protesten doen uitgaan richting die landen tegen de ongebreidelde jacht op de kievit (en andere weidevogels).
De vogelbeschermers in Nederland, maar ook speciaal in Fryslân, doen er alles aan om de kievit, maar ook de grutto, (ondanks de zeer grote predatiedruk) te beschermen en over de grens worden ze massaal gedood. Zo’n wereldvreemde stichting Faunabeheer doet alle mogelijke moeite om het eieren zoeken steeds maar weer met allerhande argumenten te frustreren en te boycotten en van die kant hoor je geen enkele roep om het massaal vermoorden tegen te gaan, juist nu het steeds een beetje slechter gaat met de weidevogels en dat argument gebruikt deze stichting zelf dan ook weer regelmatig. Oogkleppen? Ach, je hoeft je als Nederlandse stichting of Dierenpartij natuurlijk niets aan te trekken van wat er over de landsgrenzen wordt aangericht.

Maar het zou ze wel sieren als ze nu eindelijk eens opzij zouden kijken en zouden begrijpen dat wat er in Fryslân aan fanatieke nazorg wordt verricht, waardoor weer vele weidevogels het luchtruim kunnen kiezen, met net zo veel fanatisme in het buitenland weer uit dat luchtruim wordt gehaald. Intussen wordt de soap rondom de 10 illegaal uitgezette edelherten op Terschelling als maar groter.
Na een lange tijd en rijp beraad deze dieren dan toch maar schieten, nadat vangen middels verdoving geen optie meer bleek te zijn. De plaatselijke leden van de Partij voor de Dieren op het genoemde eiland hebben al een kranslegging gedaan op de plaats waar er een was omgelegd. De plaatselijke leden van diezelfde partij hadden natuurlijk ook andersom het voortouw kunnen nemen door te zeggen: “Nou, dan gaan wij ze toch gewoon vangen, wij wonen hier en zijn met de situatie bekend. Doen we wel even!!”

Zouden degenen, die destijds deze illegale uitzetactie hebben ondernomen zich ooit wel eens hebben afgevraagd wat ze zich op de hals haalden en wat er nog achter weg kwam? Ook nog wel een beetje veel kortzichtig van die mensen die dit gedaan hebben.
Dieren, die hun hele leven in een omheinde ruimte op een gespecialiseerd bedrijf hebben rondgelopen, zo maar loslaten in een gebied dat het hunne niet was.
Dieren, die hun gehele leven voer en krachtvoer kregen aangereikt, moesten nu plotsklaps het schrale voeder zelf op een winters kaal terrein gaan zoeken in een omgeving die voor hen volkomen vreemd was. Bovendien werden ze dan ook nog eens telkens achterna gezeten door allerhande belangstellenden, die zo nodig moesten weten of ze er, en zo ja, hoeveel er nog waren. Ik denk dat het lot dat hen beschoren was na het uitzetten nog erger was dan dat wat hen nu te wachten staat. Kortom, een hele domme, illegale, emotieloze actie. Nooit, maar dan ook nooit weer doen jongens!
Er is al genoeg ellende in de wereld, kijk maar eens naar de problematiek rondom de weidevogels !

Bijeenkomst 26 maart
Donderdagavond 26 maart om 20.00 uur mag u allemaal weer bijeenkomen in de grote zaal van Overwijk in Tijnje. Dhr. H. de Leeuw uit Heerenveen neemt ons dan mee door middel van een diapresentatie “Zwervend tot achter de horizon”. Diegenen, die een eerdere presentatie hebben meegemaakt kunnen zich ongetwijfeld nog de schitterende plaatjes herinneren uit de omgeving van Heerenveen en Oranjewoud. Deze keer gaan we ook nog een stuk verder!

Let op!!
Dan nu nog weer heel wat anders:
Op zaterdag 4 april a.s. organiseert regio Groningen/Drente een busreis naar Texel en ’t Zand (NH) (firma Kooy) en u mag mee, als u dat wilt. Op Texel zal onder begeleiding van een van de medewerkers van de firma Kooy rondgekeken worden in de broedgebieden van watervogels en steltlopers. Daarna gaat het richting ’t Zand, waar bij Kooy de lunch gebruikt gaat worden. Aansluitend zal in groepen verdeeld het bedrijf worden bekeken.
De kosten voor dit alles, compleet en alles inbegrepen 27,50 euro. Vertrek uiterlijk 06.30 uur vanaf Kolham met als tussenopstapplaats rotonde Joure (Mac Donalds), vertrek aldaar uiterlijk 07.15 uur Aankomst bij boot Den Helder 08.30 uur. Vanaf 16.00 uur wordt aan de terugreis begonnen.
Opgave bij (alleen schriftelijk) : Bart Wiechers, Keukenhof 20, 9463 RD in Eext, of b.wiechers@planet.nl . Telefonische informatie ook bij Bart Wiechers, (0592) 2622927
Eenmaal opgegeven krijgt u een week voor vertrek de exacte tijden door en het mobiele nummer van Bart Wiechers. Betaling geschiedt in de bus!

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC