De actualiteit van gisteren

30 september 2008 - Het 'winterseizoen' is weer begonnen .....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,


Terwijl ik al een paar keer heb aangekondigd dat de herfst in aantocht is, genoten we wel van het zeer fraaie nazomerweer. Dat was natuurlijk mooi meegenomen.

Op avond van 25 september werd onze eerste bijeenkomst in de zaal van Overwijk in Tijnje gehouden. Zo’n 24 leden waren toegestroomd om deze avond mee te maken. Onze voorzitter, Anne Bosma, opent rond 20.00 uur deze bijeenkomst en heeft vooraf een aantal mededelingen. Hij heeft een zestal nieuwe leden speciaal voor deze avond uitgenodigd, één had zich afgemeld, maar de anderen waren er ook niet. Achteraf natuurlijk logisch, want als je 15/16 jaar bent, rij je zelf nog geen auto. Anne noemt nog even de busreis naar Walsrode, de zeer fraai “Open Dag”,
het overlijden van twee van onze leden en de ruilbeurs in onze buurregio.

Het wel of niet levensvatbaar zijn van een ruilbeurs wordt bediscussieerd. We gaan in ieder geval volgend jaar met een ruilbeurs aan de slag en het jaar daarop doen we weer een poging, een busreis te laten plaats vinden. De promotiekooi tijdens de hobbybeurs in november, te midden van de sierduiven van de Friese Sierduiven Club, komt ook aan de orde. Maar, daar de aanjager van deze constructie, ons lid Jac Jager in die week elders is, zullen we dit jaar geen promotie voor onze vereniging kunnen uitvoeren. “Omdat ons vijfde bestuurslid zich heeft teruggetrokken zijn we dringend op zoek naar een opvolger”, zegt Anne. Belangstellenden kunnen zich melden, maar dat is deze avond niet gebeurd.

De voorzitter noemt ook nog feit, dat Gosse Kootstra al druk bezig is filmfragmenten, opgenomen bij diverse leden, op te slaan en te bewerken. Kootstra zegt er zelf van, dat hij nog wel even bezig is, maar het vordert gestaag.

De spreker voor deze avond, Herman Postma uit Uitwellingerga was al door de voorzitter welkom geheten en gaat na Anne van start. De belevenissen van Postma tijdens zijn vakanties in Afrikaanse landen zijn door middel van foto’s gedocumenteerd.
Hij heeft, zo vertelde hij, zijn camera altijd bij de hand. We hebben allemaal wel filmbeelden van arme inwoners van arme gebieden in Afrika gezien, eigenlijk komen dergelijke beelden ook telkens terug. We worden er ook mee overvoerd en soms is het
te veel en schakel je over op een ander net. Maar de dia’s door Postma vertoond, drukten ons deze avond maar weer een met de neus op de feiten. Over aids, die de bevolking decimeert.

Over de verschrikkelijke armoede, waardoor mensen ratten en muizen zijn gaan eten. In Afrika is het maken van afspraken niet mogelijk, men komt ze gewoon niet na.

Er waren ook foto’s van een prooi etende leeuw van dichtbij genomen en een luipaard met een gedode gazelle, eveneens vanaf zo’n 4 meter afstand.
We zagen dat de wintermaanden geschikt waren, vanwege de dan drogere lucht, om vis te drogen.
Sommige inwoners van een dorpje, hoe armoedig ook, hadden wel een geweer.

 

We kregen opnames te zien van illegaal geschoten koedoe’s, waarvan het vlees te drogen werd gehangen boven de plaats in de hut waar Postma ’s nachts sliep.
Als dan in de nacht een hyena, al huilend, zijn kop door een gat in de dunne rieten wand steekt, omdat het er zo lekker naar prooi ruikt, dan wordt het echt spannend.


Kortom, een avond met soms opnames van bijzondere dieren en gebeurtenissen maar ook met een hoog armoede gehalte. Of zoals Herman Postma het vertaalde: Nederland, zo’n 500 jaar geleden”.

Na zijn uiteenzetting, waarvoor hij door de voorzitter werd bedankt, volgden nog de rubriek “Vraag en Aanbod”, waarin geen oplossingen kwamen en de rondvraag, deze keer zonder vragen, maar wel met een compliment voor de uitstekende verzorging van de zeer fraaie reis naar het vogelpark Walrode. Nou, die steken we graag in onze zak!

Tegen 10.30 uur sloot Anne Bosma de bijeenkomst en was deze avond ten einde.
Dan wordt er, zoals altijd, nog even een drankje gedaan, een gehaktbal gegeten en stevig nagepraat.

Gaan we nog meer doen dit winterseizoen?
Ja, donderdagavond, 27 november, zijn we weer in dezelfde zaal bijeen.
We zoeken nog iemand voor een uiteenzetting. Daarvan houden we u op de hoogte.

Dan nog even dit:Ook zij gaan met de tijd mee!!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC