De actualiteit van vandaag

19 april 2008 - Ik worstel, maar blijf boven (tekst wapen van Zeeland)

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,

Op zaterdag 12 april jl. werd de Algemene Ledenvergadering 2008 van Aviornis International Nederland gehouden. Regio Zeeland had de eer om deze keer de locatie te mogen kiezen en een deel van de organisatie te doen en ere wie ere toekomt, de mensen van deze regio hebben dat met verve gedaan.


Ze hadden als vergaderplaats een zaal (Ocean 1) in het zeer bijzondere gebouw op het voormalig werkeiland van de Oosterscheldekering, “Neeltje Jans”, uitgekozen.


Op dit 59 hectare grote eiland is na de voltooiing in 1986 een thema-, en informatiepark gecreëerd, waar o.a. veel informatie omtrent de stormvloedkering is te vinden, maar daarover later meer. Laten we dan maar gelijk met de deur in huis vallen, bij een landelijk ledental van 2418 in 2007 is een opkomst van iets meer dan 80 natuurlijk wel zeer laag. Dat is een opkomstpercentage van rond de 3,5! Ik begrijp ook wel dat helemaal naar Zeeland reizen voor noorderlingen bijna is te vergelijken met een wereldreis. Toch waren uit onze beide noordelijke regio’s al wel tien leden vertegenwoordigd. Maar goed, dan beslist de minderheid wel voor de meerderheid moet u maar denken. Want als je er niet bij bent, kun je ook niet stemmen.

De jaarvergadering van Aviornis Nederland
Na de opening, de notulen, de vaststelling van de ringenprijs, de vaststelling van de bijdrage per regio volgden nog de behandeling van de jaarverslagen. Daarna werden de financiën uitgebreid behandeld, evenals de begroting en de regiocijfers. Vervolgens was er een presentatie van de werkgroep Wilde Duiven en Kleine Hoenderachtigen. Tijd voor een uitgebreide uiteenzetting was er natuurlijk niet, maar er werden wel duidelijk alle afzonderlijke groepen even behandeld. Teleurstellend is het te moeten horen, dat ook bij deze onder de vlag van onze vereniging vallenden vogels, het voor sommige soorten helaas soms al vijf voor twaalf is geworden. Dat komt bijvoorbeeld door slechte fokresultaten, de onlangs van kracht geworden importstop en/of het ontbreken van fokverslagen. Vooral in het laatste geval is het dan binnenkort verboden om die bepaalde vogelsoorten nog te mogen houden, maar dat wist u natuurlijk al. Heel belangrijk voor de toekomst dus, die fokverslagen.

Alvorens er geluncht kon worden, werden nog contributieverhoging voorgesteld en besloten, aftredende en herkiesbare hoofdbestuursleden gekozen en nieuwe bestuursleden met algemene stemmen aangenomen. Na de rondvraag en de afsluiting kon de lunch in het brasseriegedeelte van het restaurant Nautilus, ook in dat mooie gebouw, gebruikt worden.

De omgeving
En zeg nou zelf, waar vindt je nou een restaurant met zo’n fraai uitzicht? Er was na de lunch nog een presentatie gepland van het “Plan Tureluur”, een natuurgebied in de nabijheid, dat met eigen vervoer ook bezocht kon worden. Daarnaast bestond de mogelijkheid het gehele attractiepark te verkennen.

Indrukwekkend en imposant was de stormvloedkering. Deze geweldige, kolossale bouwwerken zijn van alle kanten een stukje te bekijken.


Je kunt er gedeeltelijk langs, op en in. Binnen is een uitgebreide informatie te vinden omtrent de totstandkoming en de bouw van deze machtig interessante waterwerken.In een nieuw gebouw, met een aantal mooie aquaria waarin “vissen uit de buurt”, was ook een enorme “bak” met eveneens zoutwatervissen uit de omgeving.

In de orkaanmachine waaide het heel hard en binnen in de Expo Walviswereld stond onder meer een imposant skelet van een potvis opgesteld. Je kon nog met een rondvaartboot meevaren om de deltawerken vanaf het water te bekijken, een 3D film of een film over de deltafinale bezoeken. Er was verder nog een waterglijbaan, veel dingen waar de jeugd (ouderen ook!) prachtig met water kon spelen, een mosselexpositie en Delta Expo.

Daarnaast kon je nog kijken naar kunstjes van een viertal zeehonden ( let bij deze foto op de imposante voorkant van het mooie hoofdgebouw).

Als je als jarige een verjaardagsfeestje in dit attractiepark hield, kon je nog een verjaardagskus van een zeehond verwachten. Afsluitend, een prettige vergadering, een aangenaam en gezellig middagmaal en een interessant en onderhoudend vrij programma.
Als u er niet bij was, dan hebt u wat gemist, maar dat zeg ik wel vaker.

Hebt u zich al opgegeven voor de busreis naar het vogelpark bij Walsrode in Duitsland op zaterdag 24 mei a.s. Zo nee, doe dat dan snel, want dat moet vóór 1 mei!! Zo ja, vergeet dan niet uw fototoestel mee te nemen!!


En dan nog even dit:Raar, maar waar, deze zeehond was maar wat blij dat we weer uit Zeeland vertrokken!!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC