De actualiteit van gisteren

30 maart 2008 - Verslag regiobijeenkomst 27 maart

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,
Ondanks de veelvuldig voor komende sneeuw-, en hagelbuien, voor en tijdens en na de paasdagen, gaat de natuur gewoon richting de lente. Sterker nog, dat is het al, maar daar merken we nog even niet veel van.

Maar…, de wilde eenden zijn begonnen te leggen en de eerste zit bij ons al vast te broeden. Even snel uitrekenen, laatste week van april moet er dus nageslacht zijn. Hopelijk is er dan al voldoende voedsel te vinden en is het een beetje aangenaam.

Bijeenkomst 27 maart
Op donderdagavond van de 27e maart was er weer een bijeenkomst van onze regio.
Zo’n 25 leden (incl. bestuur) waren naar Tijnje gereisd, om o.a. de voordracht van dhr. E. de Leeuw uit Heerenveen te beluisteren en te bekijken. Om even na achten opende onze voorzitter, Anne Bosma, de avond en keek even de zaal rond, maar er waren geen nieuwe leden.

Wel aanwezig de spreker voor die avond, de heer de Leeuw, welke dan ook hartelijk welkom werd geheten. De presentielijst ging rond en de voorzitter had een aantal mededelingen.

Algemene ledenvergadering Aviornis Nederland
Het ging onder andere over de landelijke algemene ledenvergadering op 14 april a.s., ditmaal georganiseerd door de regio Zeeland. Ook noemde Anne de bij het tweemaandelijkse boekje gevoegde tellijst, waardoor Aviornis Nederland graag wil weten welke vogelsoorten de leden hebben en hoeveel. Wat ook belangrijk is zijn de kweekverslagen van bijzondere soorten. Zijn er geen verslagen van de kweek met en van die soorten, dan is het per januari van het volgende jaar verboden om die soorten nog in het bezit te hebben. Men gaat er namelijk van uit, dat wanneer er met bepaalde soorten vogels (maar het geldt ook voor andere diersoorten) niet gekweekt wordt, ze dan ook niet meer geschikt zijn om te worden gehouden. Ja, zo gaat dat vandaag de dag.

Busreis Walsrode
De busreis naar Walsrode staat gepland voor zaterdag 24 mei en men kan zich daar nog een maand lang voor opgeven. In april krijgt elk lid, waarvan het e-mail adres bekend is, nog persoonlijk een mail omtrent de uitnodiging om op te geven.

Ruilbeurs
De ruilbeurs in Burgum, in september van het vorige jaar, viel toen, eerlijk gezegd, flink tegen, daarom hebben we als bestuur het plan opgevat, om het maar eens een jaar over te slaan. Er is contact geweest met de voorzitter van de regio Groningen/Drenthe om het in de toekomst om en om te doen. Het ene jaar doen zij het, het jaar daarop doen wij het weer en iedere regio doet het op zijn manier en locatie. Er moet in de genoemde regio nog een bestuursvergadering plaatsvinden, dus nog even afwachten en dan maar eens zien hoe het zal gaan. Daar komen we later nog wel eens op terug.

Open dag 21 juni
Zoals het nu staat, houden we op 21 juni a.s. een “Open Dag”. Details moeten nog uitgewerkt worden, maar ook daarover wordt u op de hoogte gehouden!

Na de mededelingen van Anne Bosma volgde de rubriek Vraag en Aanbod, waarin wel vragen waren maar geen aanbod!

Dhr. de Leeuw, fanatiek natuurmens en vogelwachter
Daarna was het woord aan de inleider van deze avond. Dhr. de Leeuw, fanatiek natuurmens en vogelwachter, nam ons mee door de vier seizoenen van het jaar aan de hand van vele daarbijbehorende prachtige dia’s. Van elk jaargetijde waren soms zeer fraaie plaatjes te zien, variërend tussen schitterende winteropnames, mooie vergezichten en soms vertederende vogelfoto’s. Veel speelde zich af in en rond Heerenveen en Oranjewoud.


Weidevogels, eieren en bescherming kwamen uitgebreid aan bod. Indrukwekkend om te zien, hoe (ondanks de inspanningen van de vogelbeschermers) de kleine weidevogelkuikens de brede sloot weer overzwommen, om terug te keren naar het bouwland, waar het de volgende dag door landbewerking levensgevaarlijk voor hen zou worden. Ook de kleinere zangvogels passeerden de revue.
Over o.a. het rood-borstje wist de heer de Leeuw te vertellen, dat vooral buitenlandse kerstkaartenmakers in de fout gaan, wanneer ze een fraaie wintertekening verfraaien met soms wel tot drie roodborstjes.In de natuur komt dat absoluut niet voor, want deze vogeltjes vechten elkaar de tent uit, behalve in de broedtijd.

Leuk was ook de historie van het nest met eieren van de kleine karekiet inclusief een koekoeksei. Vanaf het vinden van het nestje, tot het uitgevlogen koekoeksjong was deze geschiedenis met mooie plaatjes vastgelegd.


Zowaar een exotische, kleurrijke Aviornisvogel met vaste voetring was op een paar winterse plaatjes te zien en de inleider wist te vertellen, dat er in Oranjewoud nu al twee broedgevallen bekend waren van deze soort.
Vele gebeurtenissen kwamen nog mooi gedocumenteerd voorbij, zoals de wilde eend met kuikens op een balkon met opstaande rand en de roodbonte Friese koeien in het bos van Oranjewoud.


De verschillen tussen de vorm van de opening van de nestholtes van de spechtensoorten, de controles van de vele nestkasten op het landgoed, de daar vandaan ontsnapte damherten en de problemen van de grauwe vliegenvanger met de wespen als onderhuurders.
Kortom, u hebt weer een mooie uiteenzetting gemist van een bevlogen natuurman met een passie voor het maken van piekfijne foto’s.

Aan het slot van de avond was er nog een rondvraag, maar daarin kwam niets aan de orde en om 22.20 uur sloot onze voorzitter, Anne Bosma, deze bijeenkomst nadat hij de heer de Leeuw uitvoerig had bedankt voor zijn boeiende en fraaie lezing. Hetgeen door de aanwezige leden met een luid en welgemeend applaus werd ondersteund. Er werd nog vrij lang nagepraat onder het genot van een vloeibare en vaste consumptie, zodat het toch zo maar weer laat werd.

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC