De actualiteit van gisteren

20 januari 2008 - Verslag van de Jaarvergadering

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,

Als nieuw lid is in onze regio aangemeld:
J.G.Peenstra, Burdinewei 4, 8494 NH , Nes (bij Akkrum).
Welkom in onze regio !!
Regiobijeenkomst 17 januari
Wat hebben weinig deelnemers, een videofilm en een busreis met elkaar te maken? Op het eerste gezicht niet zo heel veel, maar als u verder leest wordt het wel duidelijk.


Donderdagavond 17 januari opende onze voorzitter in Tijnje om 20.05 de verplichte jaarvergadering van de regio, waarin de regiofinanciën de hoofdmoot vormen. Hij verwelkomde de 20 leden (incl. 3 bestuursleden) en volgde de agenda.

Mededelingen
De mededelingen, die er eigenlijk altijd zijn, bestonden uit de navolgende punten:

  • Wie wil er ook wel eens een artikeltje voor onze website schrijven?
    Hoeft niet allemaal direct per computer, geschreven mag ook, dan zorgt onze redacteur wel dat het op de site komt.

  • Wie is fervent amateur-filmer of heeft een familielid of kent iemand die dat leuk werk vind?
    Het zou vast leuk zijn om eens beelden, gemaakt in eigen tuin of bij leden of tijdens een excursie, op een regiobijeenkomst te vertonen.
    Wat gebeurt er? Er meldt zich zowaar zomaar iemand al spontaan aan!

Maar laat u hierdoor niet weerhouden, als het u ook wat lijkt, meld u aan bij een van de leden van het bestuur en dan kunnen we aan de slag. We vergoeden de door u gemaakte kilometers om naar andere leden te gaan, de rest moet u zelf bekostigen, want het is natuurlijk een hobby!

Anne Bosma meldt verder nog dat een delegatie van het regiobestuur naar de tentoonstelling in Recklinghausen gaat. Regio Zwolle gaat daar zaterdag 19 januari met een bus naar toe en we hebben ons nog net kunnen opgeven.

Financiën
Daar onze penningmeester er deze avond niet bij was, moest de voorzitter de honneurs waarnemen. De benodigde papieren voor de kascommissie waren er wel, die voor de aanwezigen echter niet, zodat e.e.a. een beetje moeizaam ging. Maar de commissieleden, die de papieren moesten beoordelen, waren vol lof en keurden de kas goed. Het saldo is goed gestegen. Qua bedrag in kas zitten we rond het landelijk gemiddelde, vergeleken met de andere regio’s en dat is ooit wel eens anders geweest.

Discussie
Dan volgen er aantal discussies.
De voorzitter (tevens ledenadministrateur) noemt het aantal leden over 2007 en dat is teruggelopen naar 184. We hebben ook wel eens 203 gehad. Over de oorzaak van de terugloop is weinig te zeggen. Volgens stemmen uit de zaal “blijven de echte liefhebbers over”. Aviornis International Nederland moet er nog meer bij de overheid voor strijden, de hobby te promoten en niet meer te laten ontmoedigen.

Een ander discussiepunt was het fokken van kleurslagen. Iets wat Aviornis Nederland ook niet propageert, maar aan de andere kant zijn die liefhebbers wel heel enthousiast ook met een hobby bezig en zullen ze wel net zo goed voor hun vogels zorgen. Het nadeel is natuurlijk, dat de fokonzuivere vogels vaak niet meer te onderscheiden zijn van fokzuivere, in het handelscircuit terecht komen en degene die ze daar dan koopt, is de klos !

Jaarverslag
Daarna volgde het jaarverslag van uw secretaris en ging de voorzitter verder met de vermelding van de landelijke algemene ledenvergadering op zaterdag 14 april in de regio Zeeland. Het is, vanuit het noorden, een heel eind. Er waren suggestie voor het laten rijden van een bus daar naar toe, maar daar hebben we tot nu toe nog even niets van gehoord.

Busreis zaterdag 24 mei
Dan noemt de voorzitter de voorbereidingen (in volle gang) voor de busreis naar het vogelpark in Walsrode in Duitsland op zaterdag 24 mei. U kunt nu al opgeven, betaald = aanmelding. Kom nu niet met de melding: “ik en mijn vrouw willen dan vast wel mee, hou even twee plaatsen vrij”, want dat werkt niet!
Stort € 40,- per persoon op rekening nummer 320423018, t.n.v Aviornis regio Friesland, o.v.v. busreis en t.z.t. krijgt u persoonlijk bericht.
Leden van de Friese Sierduiven Club gaan ook mee en de laatste dag van aanmelding is 10 mei !! En denk er aan: een volle bus is vol!!
Wij zijn in het verleden vaker geweest. Zelfs met meerdere bussen tegelijk. Regelmatig zijn er andere dingen te zien in het park. Daarom ben je als liefhebber wel verplicht om er regelmatig heen te gaan. Wij bieden u nu de kans! Om alvast in de sfeer te komen een verslag van een eerder bezoek. Deze kunt u vinden onder de verwijzing Verslagen, waarbinnen u nog meer prachtige ervaringen uit voorgaande jaren kunt lezen.

De rubriek: “Vraag en Aanbod” leverde niets op.
Daarna volgde een lange film over zwanen en ganzen in Nederland, waarin alle in Nederland voorkomende wilde soorten werden getoond middels filmopnames uit schuil-, en kijkhutten overal in ons land.

In de pauze, dronken we een ”nieuwjaarsborrel” en toasten we op een goed jaar! Daarna ging het verder met de film over zwanen en ganzen, met daarin, tegen het eind, ook nog een paar kruisingsproducten, temidden van die vele honderden anderen.
Tegen het einde van de avond kwam de rondvraag, maar daarin werden geen vragen gesteld en de voorzitter sloot de bijeenkomst om 23.10 uur.

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 27 maart a.s., hopelijk komt u dan ook, want nu zaten er wel heel erg weinig leden in de zaal.

En dan nog even dit:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC