De actualiteit van gisteren

26 november 2007 - Zie de maan schijnt door de bomen ..............

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,
Zie de maan schijnt door de bomen. Ja, dat heb je om deze tijd van het jaar.Doordat het meeste blad verdwenen is, kan men dat ook beter waarnemen! Bovendien is Sinterklaas weer in het land.
Op 17 november j.l. kwam de Goedheiligman officieel aan in Kampen en tegelijkertijd omstreeks hetzelfde tijdstip ook in vele andere steden in het land. Niet over verbazen, in deze moderne tijd met allerlei technische hulpmiddelen kan alles.
 

Bijeenkomst 22 november
Om vijf minuten over acht uur opent de voorzitter de bijeenkomst op 22 november in Tijnje en verwelkomt ons lid, tevens spreker van deze avond dhr. Harmen Hoving. Anne Bosma heeft enkele mededelingen en noemt o.a. de betaling van het lidmaatschap, indien dit niet via automatische incasso gebeurt. Deze leden krijgen in november een rekening, in december bij niet betalen een aanmaning en indien in januari niet betaald wordt het tweemaandelijks boekje niet meer aan hen verzonden. Men is dan ook gelijk lid af! Dus betaal automatisch, dan geen problemen meer! Landelijk zijn er 68 leden afgegaan en 154 bijgekomen. In onze regio schommelt het ledental telkens zo rond de 200.

De promotie van onze liefhebberij tijdens de Hobbybeurs in Leeuwarden is geslaagd te noemen. De voorzitter roemt extra de hulp van de op-, en afbouwers van de kooi en speciaal bedankt hij de leden, die er vogels hebben in gebracht, met een kadobon.

De presentielijst gaat rond en bij de rubriek “Vraag en Aanbod” kunnen enkele zaken gekoppeld worden.

De keurmeester Harmen Hoving kon het mooi vertellen. Er zijn er mensen op tegen om wilde watervogels in tentoonstellingskooien te stoppen, maar volgens hem is het niet erg om de competitie aan te gaan met andere houders van wilde watervogels. Het geeft een extra dimensie aan het houden van die vogelsoorten.
Als keurmeester van een groot scala aan hoenders, hoenderachtigen, gedomesticeerde-, en wilde watervogels moet men een groot aantal standaarden uit het hoofd leren en kennen. “Je bent eerder dierenarts dan keurmeester”, zei Hoving. Men moet elk jaar een examen doen voor maximaal zes rassen/soorten en het is zeker aan te raden, die rassen/soorten ook lang zelf in het bezit te hebben (gehad) om er optimaal verstand van te krijgen. Kippen worden nog wel eens uit de kooi gehaald, wilde watervogelsoorten worden zelden ter hand genomen en altijd in de kooi gekeurd.

Men let op allerhande eigenschappen als: vorm, type, bouw, kleur etc. Niet geschikt voor keuring en tentoonstelling zijn de zaagbeksoorten en het merendeel van de zee-eenden. In de zaal was een tentoonstellingskooi geplaatst en daarin passeerden de volgende soorten de revue: bergeend, mandarijneend, Carolinaeend, baikaltaling, tafeleend, Chileense smient en Birmatortels. Over elk van deze vogels wist de keurmeester interessante zaken te vertellen.

De tafeleendwoerd bleek nog een witte stip onder de snavel te hebben. Een volledige keuring voor een keurmeester tijdens een tentoonstelling is rond de tachtig vogels. Na de bespreking van de aanwezige vogelsoorten liet hij nog een aantal dia’s van andere vogels zien en ondermeer zijn eigen grote vliegkooi voor watervogels.

Als dank voor de onderhoudende en leerzame uiteenzetting van dhr. Hoving overhandigde onze voorzitter hem een zuivelmand. Bij de rondvraag waren nog enkele opmerkingen en met de mededeling, dat de busreis, georganiseerd door onze regio, naar het vogelpark Walsrode in Duitsland op 24 mei 2008 zal zijn, besloot de voorzitter om 22.30 uur deze leuke bijeenkomst.

Nog een oproep vanuit het regiobestuur: Heeft u uw e-mailadres gewijzigd, geef dat dan alstublieft door aan een van de bestuursleden. Het is erg vervelend om van de 130 verstuurde e-mails er 30 retour te krijgen vanwege niet correct. Wij kunnen u dan ook niet bereiken ten tijde van een noodoproep!

Dan nog even dit:

Alle geschreven tekst wordt steeds nadrukkelijk gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd door een vakbekwaam vrijwilliger!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC