De actualiteit van gisteren

11 november 2007 - Mooie presentatie tijdens hobbybeurs ..............

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,


Ook deze keer zijn er weer nieuwe leden te melden! Welkom in onze regio!
J.Dijkstra, Botniastraat 30, Nijland en
R.C. Zijsling, Ylostinlaan 22, IJlst.Zo heb je rustig herfstweer en dan gaat het ineens te keer. Zo zaten er nog wel eens een paar blaadjes aan de bomen en zo zijn ze ineens weg. Dat hoort nu eenmaal bij deze tijd van het jaar:regen, hagel, guur, nat, koud.
Gelukkig was het aangenaam vertoeven in de grote hallen van het WTC Expo in Leeuwarden en merkte je binnen niets van het barre buitengebeuren.
De mooie, grote volière, waarmee wij onze liefhebberij promoten, was op 6 november al door een aantal enthousiaste vrijwilligers opgebouwd en ingericht.
De uitgekiende beplanting en de bodembedekking maakten het met, de door weer andere vrijwilligers afgestane vogels tot een glanzende afspiegeling van onze hobby.
Midden tussen de vele sierduiven van de Friese Sierduiven Club toonden we een aardig inkijkje in onze hobby en dat misstaat natuurlijk niet op zo’n Hobbybeurs.

De laatste twee maanden van het jaar kunt u deze vreemde mannetjes in het vrije veld vanaf een afstand gadeslaan of tegenkomen. Bij weer of geen weer struinen ze de landerijen af. Aangezien het, in dit gedeelte van het jaar meestal niet het meest aangename weer is, moeten modder, kou, regen-, en hagelbuien worden getrotseerd.
Ze zijn vanouds op zoek naar bijvoorbeeld haas, konijn, fazant en eend om ze met een goed gemikt schot en een aantal andere handelingen te laten veranderen in een voortreffelijk onderdeel van de herfst-, winter-, of kerstmaaltijd.
 


 


 

Niet iedereen kan dat waarderen, dat wil zeggen, meestal wel het laatste gedeelte van het traject maar het eerste deel niet. De Partij voor de Dieren vindt dat deze “plezierjacht” maar eens afgeschaft en verboden dient te worden. Mocht het zo zijn, dat de nood aan de man komt en er schade dreigt, dan moeten overheidsdienaren de klus maar klaren. Dan heb je nogal wat van die mannetjes nodig en die moeten nog betaald worden ook. Want al die mannetjes zorgen er nu bijvoorbeeld geheel voor niks voor, dat er niet al te veel schade aan landbouw-, en grasgewassen optreedt, veroorzaakt door intussen veel te grote hoeveelheden hier overwinterende ganzen en door de te grote populatie hier ingeburgerde exemplaren.
Van datzelfde soort onbezoldigde mannetjes zijn er nu ook een fors aantal op de Veluwe bezig om schade aan landbouwgewassen, campings, sportvelden, tuinen en voorbijrijdende voertuigen zo veel mogelijk te beperken als gevolg van een veel te hoge wilde zwijnenstand. Als het aan de P.v.d.D. had gelegen, zag men dat ook liever niet gebeuren. Hoeveel ernstige ongelukken moeten er nou gebeuren voordat men dat daar in de Tweede Kamer door heeft dat er drastisch moet worden ingegrepen. Een busje met onschuldige schoolkinderen knalt tegen een paar bomen, met fatale afloop, doordat zo’n kudde grote, donkergrijze beesten plotseling, zonder uit te kijken, de weg oversteekt op een plaats waar niemand er op rekent.
Je moet er niet aan denken! Maar genoeg daarover.

De eerstvolgende bijeenkomst
in Tijnje is al gauw: donderdagavond 22 november (zie ook onze agenda)


Donderdagavond 22 november om 20.00 uur gaat H.Hoving ons alles vertellen over het goede of foute exterieur (buitenkant) van een aantal van onze Aviornisvogels. Flamingo’s of pauwen zult u niet te zien krijgen, want die zouden we in onze tentoonstellingskooi moeten persen, maar een aantal watervogels, hoenderachtigen en duiven zullen wel de revue passeren.
Dhr. Hoving heeft een langjarige ervaring in het keuren van diverse vogelsoorten en zal aan de hand van een diaserie nog een en ander verduidelijken. Aviornis propageert het fokken speciaal voor tentoonstellingen niet, maar er is natuurlijk niets op tegen, ook eens naar de andere kant van de liefhebberij te kijken. Mooie vogels is natuurlijk niet verkeerd, toch? U komt toch ook ? Allemaal?Dan nog even dit:
Je weet nooit hoe een koe een haas vangt, maar ze lusten ze wel!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

 

 

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC