De actualiteit van gisteren

18 oktober 2007 - Het gaat niet goed in Nederland ..............

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,

Het bijzonder mooie najaarsweer van de laatste tijd levert vaak fraaie plaatjes op, helaas vaak minder spectaculair dan in de “Indian Summer “ in Amerika! 


In het kader: “Welkom in onze regio”,
Dhr. S. Dijkhuizen, Noordhoek 2, 9301 ZG te Roden. Van harte welkom dus!!

Het gaat niet goed in Nederland!
In de afgelopen dagen verschenen
er artikelen in de krant, die allen betrekking hebben op de jacht. Het eerste ging over de grutto. Daarvan zijn er in ons land in de broedtijd nog maar slechts vijftigduizend broedparen.
Er wordt 30 miljoen euro uitgegeven aan natuurbeheer om deze vogel van de ondergang te redden, maar in Frankrijk, als enigste land binnen de E.U., gaat de jacht er op gewoon door. Het tweede artikel ging over de te grote aantallen ganzen in Nederland. Ondanks dat er een groot aantal gedooggebieden zijn, waar de overwinterende vogels ongestoord kunnen grazen, neemt de druk op andere gebieden steeds meer toe. De eigenaren van die grazige weiden krijgen weinig of geen schadevergoeding (die in de gedooggebieden wel). Ganzen trekken zich hier hoegenaamd niets van aan, dus er zullen maatregelen genomen moeten worden.
Echter, het ver- cq. bejagen is gebonden aan een serie strenge regels en papierwinkels, het zal dus nog wel even duren voordat er afdoende maatregelen genomen kunnen worden om iedereen tevreden te kunnen stellen. Maar…., helaas is het te laat, reeds in een veel vroeger stadium had de jacht op de overwinterende ganzen, maar ook op de overzomerende, compleet vrij gesteld moeten worden en dan nog is het dweilen met de kraan open. De aantallen lopen uit de hand!


Waren er in de tachtiger jaren van de vorige eeuw in de winter zo’n slordige 250.000 stuks, nu, 25 jaar later, komen er al meer dan 600.000 de weilanden bevolken.
En dat zijn dan nog slechts de kolganzen. In dezelfde periodes varieerde de hoeveelheid grauwe ganzen van een paar honderd broedparen naar richting de 25.000 (is dus al 50.000 stuks).De brandgans, de grote/kleine rietgans en de rotganzen bevolken de winterweiden ook steeds meer in grotere hoeveelheden. Dan zijn er nog de Canadese gans en de nijlgans, deze zijn overigens wel zonder papiertjes te bemachtigen, maar de aantallen daarvan rijzen ook de pan uit! Van de Canadese zijn er intussen al meer dan 17.000 en de stand van de nijlgans zou al tot boven de 30.000 exemplaren zijn gegroeid.

Nou moet u me wel goed gaan begrijpen, het zij al die grote, grasetende, mooie watervogels gegund, echter het is wel de broodwinning van een ander. Die zal er schadeloos voor gesteld moeten worden. ’t Is wat sneu, als al je schapen niets meer te eten hebben of je pas opgekomen wintertarwe op een paar hectares is binnen een dag verdwenen. Het wordt echter alsmaar erger, wanneer blijkt, dat de vergoeding voor de geleden schade, de kosten niet meer dekken. Hoe dan ook, het tij is niet meer te keren. (Voor meer informatie zie het rapport van Sovon 7,5mb).

Evenzo bij de wilde zwijnen op de Veluwe, het laatste artikel in de kranten. “Het overschot aan wilde zwijnen is zo groot dat de dieren een direct gevaar vormen voor de campinggasten”, schrijft de Leeuwarder Courant op 15 oktober. Op de Veluwe is plaats voor rond de 800 varkens, het zijn er nu al +/- 6000. Vele fraaie voor-, en achtertuinen van huizen in dorpen in dit gebied zijn al door een wroetploeg bezocht en na afloop ziet je tuintje er uit alsof een compleet leger, inclusief tanks, een oefening heeft gehouden. “Veel campinggasten houden plas op uit angst voor zwijnen”, schrijft ook dezelfde krant en ik kan me daar alles bij voorstellen, als je de kop van een mannelijk exemplaar ziet met die enorme “hauwers ”en je moet ‘s nachts in het donker naar het toiletgebouw. Het aantal ongelukken op de weg door plotseling overstekende dieren neemt toe en dan hebben we het nog niet eens over de toenemende gevaren van bijvoorbeeld varkenspest. Hoe het nu verder moet? Nou simpel, niet zo moeilijk doen en gewoon er achter aan en opruimen die handel. Het is toch te zot dat iedereen zelf moet opdraaien voor de schade terwijl compensatie (=ons belastinggeld) achterwege blijft en er vele moeilijke politieke debatten gevoerd moeten worden om misschien, mogelijk, waarschijnlijk op te lossen wat men eerst fout heeft gedaan? (Voor meer informatie zie een levendige discussie op het Internet).

Is er nog ander nieuws?
Ja, in een eerder artikel (maart van dit jaar) heb ik over de plotselinge toename van asielzoekende Turkse tortels in onze tuin verteld.


Meer dan 37 jaar nooit een exemplaar op het erf gehad en nu zijn er zeker zo’n 15 die regelmatig komen mee-eten. Als er 2x daags wat voer voor de kippen wordt gestrooid, zijn ze er als de duiven bij om een graantje mee te pikken. Zo nu en dan zijn ze er niet en daar kijk je dan even vreemd van op, want je raakt er ook al snel aan gewend. Want laten we eerlijk wezen, het maakt het allemaal wel wat levendiger in de tuin.
Ze vliegen vrij snel op en even snel zijn ze weer terug. Onder elkaar zijn ze niet zo verdraagzaam, wat weer veel heen en weer gevlieg tot gevolg heeft. Dat ze er plotseling even niet zijn tijdens voedertijd heeft een oorzaak, ben ik achtergekomen.

Dan heeft de sperwer kort daarvoor weer een aanval uitgevoerd en soms slaagt dat ook. Bijgaande foto laat de restanten zien van de vang-, en plukplaats. Met de twee rode pijltjes zijn de pootjes aangegeven en bij het gele pijltje ligt de maag.



Met dus wat minder ballast vliegt de sperwervrouw (het zijn altijd vrouwtjes want mannetjes, zo groot als een merel, kunnen een duif niet aan) naar een nog wat veiliger plek. Daar wordt de prooi dan kompleet ontdaan van het gevederte en volledig opgepeuzeld.
Laatst zag ik haar weer vliegen met een prooi en toen was het al bijna donker!




Agenda
Volgens onze agenda kunt u vanaf 8 november a.s. terecht op de Hobbybeurs in Leeuwarden, alwaar wij als regio met een mooie showkooi reclame maken voor onze hobby.

Op donderdagavond 22 november komt dhr. H. Hoving ons in Tijnje allerhande vertellen over de goede en foute kanten van de uiterlijke kenmerken van onze Aviornisvogels. Dhr. Hoving is een bekende keurmeester en heeft jarenlange ervaring in het beoordelen van diverse pluimveevogels.
Aviornisleden doen over het algemeen niet vaak mee aan tentoonstellingen en het wordt ook niet door Aviornis gepropageerd, maar het leek ons toch eens keer leuk te horen wat er zoal mis of goed kan zijn aan onze vogels.

Een tentoonstellingskooi met diverse watervogels, hoenderachtigen en duiven zal aanwezig zijn.

Tot slot, de jacht op de vos met een meute mag dan omstreden zijn, de vos wordt er op den duur wel slimmer door!!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC