De actualiteit van gisteren

29 september 2007 - Een boswachter in de herfst ..............

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,
 


 

 

Het is herfst. Ja, ik weet, het is een open deur, want als u zo af en toe zelf naar buiten kijkt dan ziet u dat ook wel. Maar we doen er een paar mooie plaatjes bij en dan wordt het wat minder erg. Nu we toch bezig zijn met open deuren maar gelijk nog een: U hebt wat gemist op donderdagavond 27 september tijdens onze bijeenkomst in Tijnje.
Boswachter van Staatsbosbeheer J. Bijlsma uit Broeksterwoude gaf een werkelijk schitterende Powerpointpresentatie met behulp van zijn computer, maar daarover straks meer.
Op de foto ziet u dhr. Bijlsma tijdens zijn voorbereidingen.
Bijeenkomst donderdagavond 27 september in Tijnje
Onze voorzitter opende even na achten de bijeenkomst en memoreerde uitgebreid het overlijden van Rinse van Wieren. Een van onze trouwste bezoekers van bijeenkomsten en lid vanaf het eerste uur. Ter nagedachtenis werd er een moment stilte gehouden.

Vanaf maart van dit jaar (in die maand was onze laatste bijeenkomst) zijn er nieuwe leden te vermelden, maar de voorzitter ziet daarvan niemand in de zaal. Vanaf het hoofdbestuur werd nog eens vermeld, dat wanneer leden een nieuw lid aanmelden, het oude lid recht heeft op een advertentiezegel. Meld iemand zich zelf aan, dan krijgt niemand een zegel en gaat het via het regiobestuur dan krijgt het regiobestuur er eentje, die naar goeddunken kan worden besteed. Er zal waarschijnlijk niet veel gebruik van gemaakt worden, omdat adverteren op internet een hoge vlucht neemt.

Anne Bosma haalt ook nog even het teleurstellende aantal bezoekers op de ruilbeurs aan en vraagt aan de aanwezigen eens mee te praten over oorzaken, gevolgen en hoe het verder moet. Het wordt een heel geanimeerde discussie en we zullen als bestuur de op/aanmerkingen tijdens de voorbereidingen van de eventueel volgende ruilbeurs uitgebreid bespreken. Een opmerking haal ik er nog even uit: “er zijn wel veel leden in onze regio, maar slechts zeer weinig actieve leden en dat is zeer jammer”. Je ziet dat ook telkens terug op onze regiobijeenkomsten, rond 10% van het ledental komt regelmatig ergens/of doet ergens aan mee en de rest (dus 90%) zie je niet of nooit! Even in getallen: per regiobijeenkomst 20-25 bezoekers van de rond 200 leden en dat is soms pijnlijk!!

Hobbybeurs 8-11 november in het FEC
Gelukkig komt op de vraag van de voorzitter wie er kan komen helpen bij de op/afbouw van de showkooi tijdens de Hobbybeurs in Leeuwarden in november genoeg antwoord van de aanwezigen, dus dat kan doorgang vinden. Meestal draaien leden van het bestuur er weer voor op, maar nu dus even niet. De Hobbybeurs is van 8-11 november in het FEC en we staan daar dan weer, temidden van een grote hoeveelheid ten toon gestelde sierduiven, onze liefhebberij te promoten. Kom gerust eens rondneuzen, niet alleen naar de fraai ingerichte voličre, maar vele andersoortige hobby’s zijn beslist de moeite van het bekijken waard en u kunt het geloven of niet, maar toen ik daar ooit eens voor de eerste keer kwam wist ik niet wat ik zag. Nooit geweten dat er zo veel diverse liefhebberijen waren in Nederland en dat varieert van verzamelaars tot knutselaars op allerlei gebied, voor jong en oud, man of vrouw, je kijkt je ogen uit!

Boswachter Bijlsma aan het woord (en beeld)
Rond kwart voor negen kwam boswachter Bijlsma aan het woord. Staatsbosbeheer beheert niet allen maar bosgebieden, maar is ook druk in de natuur, het landschap en de recreatie. 60% van de gebieden die Staatsbosbeheer beheert, is natuur. Wat is natuur? Alles wat leeft in een bepaald gebied, in een ecosysteem. Dat is een soort netwerk, waarin alles met elkaar verbonden is. Volgens Bijlsma zijn er in Nederland 406 vogelsoorten (stand,-en trekvogels), waarvan er 236 in ons land broeden. Van velerlei vogelsoorten kregen we uitgebreid uitleg.

De Vlaamse gaai was nou niet bepaald een geliefde vogel van deze boswachter. Dit is een vogel waar ik wat moeite mee heb”, zei hij. “Hoe oud kunnen vogels worden?”, vroeg Bijlsma aan de aanwezigen en liet een paar voorbeelden zien op het grote witte scherm. Een winterkoning kan 5 jaar oud worden, een zanglijster 13, grutto 17, scholekster 35 en een wilde eend kon de 45 jaar wel halen.


Het winterkoninkje weegt slechts 6 gram, een gram lichter dan Bijlsma ‘s trouwring. Dit superkleine vogeltje met zijn ferme zang maakt soms wel tot 20 nestjes voordat het vrouwtje er eentje uitkiest om samen verder te gaan.
Rondom het Sneekermeer broeden soms wel tot 20 paartjes gele kwikstaarten.

Dank zij de Powerpoint presentatie konden we naast de mooie foto’s van bijvoorbeeld de wulp ook zijn jodelende stemgeluid horen. Verder ging het, via allerlei verschillende biotopen. Ook interessant was, dat de koekoek (konden we even horen) wel 30 verschillende soorten pleegouders heeft en niet paarsgewijze leeft, maar polygaam is.


De spreker hamerde op het feit, dat het vooral heel belangrijk is, de jeugd al heel vroeg bij de natuurbeleving te betrekken. “Jong geleerd, oud gedaan”. Een klapper van deze presentatie was wel het gedeelte met de muziek en de zang van Anneke Douma op de achtergrond en de vele mooie plaatjes van Fryslân op de voorgrond.

Sfeeropnames op en top. Magnifieke vergezichten afwisselend in de vier seizoenen, doorbroken met opnames van dichtbij van bloemen, planten, vlinders en beesten.
Prachtig! De voorzitter bedankte de gastspreker voor deze mooie en boeiende uiteenzetting en de bezoekers deden dat met een flink applaus.

Vergeten aan het begin van de avond was de rubriek “vraag en aanbod”. Leverde echter veel vragen maar geen passende antwoorden op!

Anne Bosma noemde nog even de datum van de volgende bijeenkomst: 22 november en op 24 mei 2008 de geplande busreis naar Walsrode, maar dat is nog een heel eind weg.
Bij de aansluitende rondvraag waren geen vragen of mededelingen, zodat de voorzitter de bijeenkomst afsloot en een ieder wel thuis wenste. Er kon nog even wat gedronken of gegeten gedronken worden en stevig bijgepraat.

Tenslotte: Tegeltjeswijsheid. Wat mij betreft komen er een heleboel hanen en kraaien ze de godganse dag!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC