De actualiteit van gisteren

31 augustus 2007 - Ruilbeurs in Burgum zaterdag 15 september!!!!!

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,

Langzaam, maar zeker, gaan we weer richting herfst, of we het nou leuk vinden of niet. Maar dit jaargetijde heeft zo ook z’n voordelen. In de natuur is er van alles te oogsten, maar ook in eigen tuin valt de appel niet ver van de boom. Komen we nog wat verder in de tijd, dan vertonen de bladeren, aan bomen struiken en heesters, de mooiste kleuren.

Verder in de tijd, 15 september, gaan we weer onze regionale ruilbeurs houden in de grote loods van B&J, aan de Hannelswei 6, 9251 MR in Burgum. Om precies te zijn, op het industrieterrein van Burgum-West.


Jac Jager heeft ook deze keer de royale ruimte beschikbaar gesteld, zodat wij opnieuw de kooien kunnen plaatsen en leden hun vogels ten toon kunt stellen aan anderen, die nog een aanvulling in hun collectie zoeken. En dat kan zo maar wederkerig zijn, daarom heet het dan ook een “ruilbeurs”.

Deze vogelsoorten zult u zeer waarschijnlijk niet op onze beurs aantreffen, omdat ze nogal kostbaar zijn en niet zo veel door liefhebbers worden gehouden.

Ja, allemaal leuk en aardig maar hoe kom ik daar dan en hoe laat begint het en hoeveel kost het om binnen te komen en moet je ook wat per ingebracht vogel betalen? Op zaterdag 15 september, vanaf 0.900 uur, bent u welkom, maar kom alsjeblieft niet eerder, want u moet ons wel even de tijd gunnen een verse pot koffie te kunnen zetten! Komt u vanuit het noorden op de N356, dan bij het 1e stoplicht rechts af, daarna direct weer links en vervolgens de eerste weg rechts. Komt u vanuit het zuiden op de N356, dan bij het 4e stoplicht links af, daarna direct weer links en vervolgens de eerste weg rechts. We zullen met borden het laatste stukje nog verduidelijken en doen aan de loods de vlag uit!! De toegang is voor iedereen vrij en wij vragen geen entree per vogel.

Wel moet u als inbrenger aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze zijn te vinden in het juni nummer 2007 van het tweemaandelijks tijdschrift van Aviornis International, blz 76. Met dien verstande, dat in regel 4 de roze steekkaarten slechts in België verplicht zijn en in regel 5 slechts het laatste gedeelte van toepassing is op alle hoender-achtigen. De in regel 8 genoemde akkoordverklaring moet anders worden gelezen, namelijk op het moment van inbreng verklaren deelnemers zich akkoord met het reglement. Om al vast in de stemming te geraken, zo maar wat voorbeelden van soorten, die u mogelijk wel op onze ruilbeurs kunt tegenkomen.


 


 


 


 

Zoals al is geschreven, er zal koffie zijn en thee en mocht u ’s morgens al heel vroeg van huis zijn gegaan en/of het wordt u allemaal wat te veel, er is ook soep en er zijn broodjes verkrijgbaar. Verder zijn er nog wat andere zaken te koop, zoals watervogel-boeken, huisvestingsrichtlijnen etc.

U mag dus allemaal komen, liefst in grote getale, neem familie, vrienden/vriendinnen, buren, bekenden of wie dan ook, gewoon maar mee. Voor al die leden, die nooit ergens naar toe gaan, om wat voor reden dan ook, kom naar de beurs, want het is een uitgelezen moment eens ongedwongen te kunnen praten over alles wat u in deze liefhebberij beweegt en alles te kunnen vragen aan medeliefhebbers, die met graagte u wegwijs willen maken. Hier kunt u in kontakt komen met mensen waarvan u nooit gedacht zou hebben, dat zij deze hobby hadden en leert weer eens anderen kennen, misschien wel dicht bij u in de beurt! Als het erg gezellig is gaan we nog even door, maar tegen 13.00 uur stoppen we met de beurs!

Handelaren zijn van harte welkom, kunnen echter pas vanaf 11.30 uur aan de slag, want het is in de eerste plaats een beurs voor en door de leden en het is niet leuk voor later komende bezoekers, als er niets meer is te vinden. Hebt u nou toevallig een hond, die u beslist overal moet vergezellen, laat die dan alstublieft even thuis, want daarvoor is deze ruimte geen geschikte plek, maar dat snapt u zelf natuurlijk ook wel! U bent gek op een sigaret, sigaar of pijp, heel begrijpelijk, maar binnen niet en buiten wel.

Als laatste over de ruilbeurs nog even het volgende: de vogels worden tijdelijk geplaatst in z.g. tentoonstellingskooien, opdat iedere belangstellende ze goed kan observeren. Het duurt maar een paar uurtjes, daarna nog even een tijdje in een transportkist en ze zijn weer vrij om te gaan in de omheinde ruimte, die wij ze bieden.De dieren op bijgaande foto hebben geen andere keus dan hun hele (korte) leven met/op elkaar op datzelfde kleine plekje te moeten zitten/staan.
Het is maar dat u even het verschil ziet!Tot slot, alsof het nog niet gezegd is: Komt allen naar de beurs op zaterdag 15 september!!
Hoe het allemaal zal gaan leest u zeer beslist in de volgende bijdrage, maar mocht u zich in de tussentijd op de hoogte willen stellen hoe het daar was en hoe het is gegaan, kijk dan eens in het archief op deze site.

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC