De actualiteit van gisteren

30 april 2007 - Zomer in april! .....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,

Heel bijzonder en heel aangenaam, al wordt het nu wel eens tijd dat er (liefst) ’s nachts wat regen gaat komen, want het wordt toch wel heel erg droog. Maar vervelen doet dit weer natuurlijk beslist niet!

Waterhoentjes, in eigen tuin bij de vijver, is dat erg? Nee, niet, het is zelfs leuk. Zolang ze maar geen concurre-rende bodembroeders naast zich hebben, is er weinig aan de hand.
Persoonlijk heb ik al jaren zeer weinig overlast van deze toch wel schuwe vogels ondervonden. In het vroege voorjaar ontwikkelen ze wel eens de onhebbelijkheid, hoog opschietende gewassen te gaan vernielen om aan nestmateriaal te kunnen komen. Zo worden soms de bladeren van de gele lis bij de grond afgebroken en grassoor-ten evenzo behandeld. Als de kuikens pas zijn uitgekomen kunnen ze een enkele keer fel uitvallen tegen te dicht in de buurt komende andere vijver-bewoners, maar verder doen ze ze niets.

Foeragerende kauwtjes daarentegen worden voortdurend te vuur en te zwaard bestreden! De kleine zwarte donsballetjes kunnen al vrij snel hun ouders volgen en worden door beiden verzorgd met o.a. voer uit de trapbak. Dit is gewoon onderhoudsvoer, maar blijkbaar goed genoeg voor de kroost, want ze groeien er flink van. In het begin keren de beide ouders met hun nakomelingen elke avond terug naar het nest, maar niet veel later maken ze her en der “slaapnesten” en daarvoor wordt weer veel materiaal aan gesleept. Wanneer de jongen bijna zover zijn, dat ze zelf de klep van de trapbak kunnen openen, hebben de beide ouderdieren alweer een nieuw nest ingericht en komt de volgende ronde.

En dat zijn er zo maar vier per seizoen. De wat oudere jongen zijn soms zeer behulpzaam bij het voeden van de volgende generatie. Het paartje waterhoentjes bivakkeert zowat het jaar rond bij de vijver.
De klaargestoomde jonge vogels trekken hun eigen plan, maar na het broedseizoen, in herfst en winter, kan het zo maar gebeuren dat er zo’n 12 stuks regelmatig de voerbak komen bezoeken.
Geheel volgens de regels der natuur zijn er ook al weer volop kuikens van de wilde eend in de slootjes te vinden. Eveneens volgens diezelfde regels zijn er na verloop van tijd ook net zo snel weer een flink aantal minder.

 

Een grote blauwe reiger zag ik onlangs heel precies de een na de ander uit een groepje naast de moedereend zwemmende eendags eendenkuikens selecteren, totdat er nog maar een paar over waren.

De busreis rondom het IJsselmeer, door ons het “Rondje IJsselmeer” genoemd, komt steeds dichterbij! Zaterdag 9 juni is het zo ver!! Gezien het aantal opgegeven deelnemers gaat deze reis in ieder geval doorgang vinden!! U kunt u nog opgeven ( als u dat al niet gedaan had) tot 15 mei a.s. Stort per persoon € 40,- op rekeningnummer 320423018, t.n.v. Aviornis regio Fryslân, te Peins en u bet aangemeld.

De reis is bijna volledig verzorgd. Voor lunch moet u zelf zorgen, eventueel extra drinken ook ( op een warme dag aanbevolen) en de drankjes bij het afsluitend diner zijn eveneens voor eigen rekening. Maar de rest is inbegrepen in de prijs.

Helemaal rondom het IJsselmeer in één dag, in een comfortabele bus, bezoek bij drie collega Aviornisleden, die allen net zo fanatiek zijn als wij, met een diner als afsluiting en dat alles voor maar veertig euro!!

Na de busreis gaan we een tijdje vakantie houden, maar u kunt er van verzekerd zijn, dat we dan ook nog niet helemaal stilzitten, want op zaterdag 15 september van dit jaar is er al weer een ruilbeurs gepland in Burgum, u weet wel, op dezelfde plek als vorig jaar. Deze datum kunt u alvast in de agenda zetten!! We komen er wel op terug.

Dan nog even dit: De eendenkuikens, geboren in grote steden worden steeds luier en dat leren ze van hun moeder!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC