De actualiteit van gisteren

25 maart 2007 - De organisatie van het “Rondje IJselmeer” is rond!

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,

Zaterdag 9 juni
Hoera, de organisatie van het “Rondje IJselmeer” is rond! We hebben dat zo genoemd, omdat we in een dag met een bus helemaal rondom het meer gaan rijden en op 3 plaatsen een bezoek zullen brengen aan collega Aviornisleden.

Plotseling is het dan eindelijk eens een beetje beter voorjaarsweer, met alle gevolgen van dien. Op donderdagavond 22 maart werd de laatste bijeenkomst van het winterseizoen van onze regio gehouden.

Onze voorzitter heeft een aantal mededelingen waaronder de volgende:

 • Op 21 april a.s. is er een fazantendag in Blijdorp, georganiseerd door het W.P.A.
  Het verzamelen binnen Aviornis van kweekverslagen van gehouden Aviornisvogels is heel belangrijk.

 • Kweekverslagen van o.a. kluten, steltkluten, rallen, pelikanen, liefst met foto’s in kleur, met de in de kleur van dat jaar, geringde jonge vogels. Als er van bepaalde soorten geen kweekresultaten zijn, worden ze beschouwd als niet te kweken en mogen ze binnen afzienbare tijd niet meer gehouden worden. Ze komen dan op de z.g. negatieflijst. Met kweekverslagen is dat te voorkomen, want dan komen ze op de positieflijst.

 • Op 14 april a.s. is er de algemene landelijke ledenvergadering van Aviornis Nederland in Ouwehands Dierenpark in Rhenen op de Grebbeberg. De voorzitter vraagt of er daarvoor belangstelling is. Als regio krijgen we een reiskosten-vergoeding voor twee voertuigen, maar gaan er meer gevulde wagens, dan regelen we dat als regio wel met de betreffende chauffeurs. Er komen flink wat aanmeldingen, zodat er inmiddels al met 3 auto’s gereden zal kunnen worden.
  De voorzitter zal de personen, die zich in de zaal hebben opgegeven, aanmelden bij de organisatie. Wilt u alsnog naar de ledenvergadering, dan moet u zich nog wel opgeven vóór 31 maart a.s. (zie Aviornisboekje van februari, blz. 78 en 79) onder vermelding van naam, adres en computernummer.   

 • Over het “Rondje IJselmeer”, de busreis op 9 juni vermeldt Anne Bosma, dat de organisatie rond is en dat men zich alvast wel kan gaan opgeven, maar daarover verderop meer!
   

 • De voorzitter noemt nog het mooie resultaat van het einde van de ophokverplichting voor hobbydierhouders, bereikt mede dank zij de inspanningen van ons hoofdbestuur!

 • Verder wordt de reactie van onze landelijke voorzitter op de berichtgeving van Vogelbescherming Nederland kort besproken.

Er waren geen nieuwe leden aanwezig in de zaal en dank zij de rondgegane presentielijst konden we 32 aanwezige bezoekers tellen. De rubriek “Vraag en Aanbod” leverde wel een aantal vragen maar geen oplossingen. Hierna gaf de voorzitter het woord aan Johan de Jong uit Ureterp, de meest bekende (kerk)uilenman van Nederland.


Uilen zijn over het algemeen nachtactief, maar er zijn ook wel een paar soorten, die al eerder op pad gaan. Met een zeer klein beetje licht kunnen uilen hun prooi al vinden, daarbij geholpen door hun a-symetrische geplaatste oren, die overigens een zeer grote opening hebben, om maar het geringste geluid op te kunnen vangen. Kerkuilen beschikken over een goed oriëntatie-vermogen en houden van een kleinschalig landschap, liefst met boomwallen e.d. Sinds1976 is de Jong al bezig met onderzoek naar het leven van de kerkuil. Door de verandering in de landbouw (minder graan en minder graanopslag in de schuren) ging het steeds slechter met deze mooie vogels met een spanwijdte van wel een meter.
Het gaat nu weer goed met de kerkuil, echter daar deze vogels veel voedsel zoeken in de bermen langs de wegen wordt 60% verkeersslachtoffer. Daardoor is de gemiddelde leeftijd van deze vogels slechts 1 jaar en 2 maanden. Maar, de oudste uil is inmiddels wel 23 jaar. De kerkuil dankt zijn naam aan het feit, dat ze veel in kerktorens nestelden, maar in onze provincie huizen nog slechts 4 paar in een kerk, alle anderen meestal in schuren, hoewel soms ook wel in een kast in een boom. Het mannetje van deze soort zoekt een nestplaats op, gaat dan zitten roepen (is op 3 kilometer afstand nog te horen) en moet dan bij een ontmoeting met een vrouwtje niet te enthousiast zijn, maar uiterst hoffelijk. Na een soort proefhuwelijk, waarbij de man de prooien moet brengen, beslist de vrouw hoe het verder gaat.
Bij te weinig ontvangen prooidieren wordt het huwelijk afgelast en is ze snel weer weg.
Van alle prooidieren is 98% muis en 2% vogel (mus en spreeuw). Zijn er te weinig muizen, wordt er niet gebroed. Een kerkuilenpaar met 5-6 al flinke jongen moeten per nacht 40-50 muizen binnenbrengen, hoofdzakelijk veldmuizen, maar ook andere soorten en omdat deze vogels niet kunnen proeven eten ze ook de wat minder lekker smakende spitsmuizensoorten en mollen. Van de kerkuil zijn 34 ondersoorten bekend.De soort in Engeland is heel licht tot bijna wit, die in bijvoorbeeld Noord-Duitsland is weer veel donkerder van kleur. De kerkuil trekt niet zo ver, slechts zo’n 25 kilometer, maar de verste trekker was 1575 kilometer (Spanje). Een steenuiltje, waarvan er in het zuiden van ons land veel meer zijn te vinden dan in het noorden, trekt slechts zo’n 3 kilometer.

Na de pauze werd nog een uiterst interessante film over het opgroeien van de kerkuilen vertoond, vanaf het ei tot en met het uitvliegen, waarbij menig spectaculaire momenten te zien waren. Uit het daarna spontane applaus bleek wel, dat de bezoekers aan deze bijeenkomst zeer onder de indruk waren van de bijzondere presentatie van Johan de Jong. De voorzitter bedankte hem toch nog maar eens voor de mooie uiteenzetting en ging over tot de rondvraag, maar er waren geen vragen.
Rond 10.45 uur sloot de voorzitter deze bijeenkomst.


Zaterdag 9 juni
Hoera, de organisatie van het “Rondje IJselmeer” is rond! We hebben dat zo genoemd, omdat we in een dag met een bus helemaal rondom het meer gaan rijden en op 3 plaatsen een bezoek zullen brengen aan collega Aviornisleden. De eerste halte is in Elburg, de tweede in Doorn en de derde in Wieringerwerf.
Elke liefhebber doet het weer anders en elke liefhebber heeft zo zijn eigen filosofie. Er zijn al een paar foto’s te bekijken, let wel, het is maar een momentopname,echter, er is nog veel meer te zien. De reis is bijna volledig verzorgd. Voor lunch moet u zelf zorgen, eventueel extra drinken ook ( op een warme dag stevig aanbevolen), drankjes bij de het afsluitende diner zijn eveneens voor eigen rekening. Maar de rest is inbegrepen in de prijs.
 

Betaling is bewijs van deelname en dat kan tot uiterlijk 15 mei a.s.
Stort per persoon €40 op rekeningnummer 320423018 t.n.v. Aviornis regio Fryslân, Peins en u bent aangemeld.
 • Op zaterdag 9 juni zijn de opstapplaatsen 07.30 uur Motel van der Valk , Drachten, 08.00 uur Mac. Donalds, Heerenveen.

 • We hopen dan rond 09.00 uur in Elburg bij Lammert Zwep te zijn;

 • Vandaar gaan we naar Loi Burger in Doorn, waar we omstreeks 12.30 uur zullen arriveren.

 • Tegen 15.30 komen we aan bij Jan en Ina van Veldhuizen in Wieringerwerf en daarvandaan gaan we naar Restaurant “de Zingende Wielen” in Den Oever, waar we zo tegen 17.30 kunnen gaan dineren.

 • Via de Afsluitdijk gaan we dan terug naar onze provincie.

 • Als alles meezit bent u om en nabij 20.00 uur weer terug op de opstapplaats.
  In 24 uur het IJselmeer rond en op 3 adressen bij enthousiaste liefhebbers alles mogen bekijken, leuk toch ??

Dus… geef u op en ga mee, bij mooi weer (vorig jaar) een geweldige ervaring!!
Tenslotte nog dit,

 Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC