De actualiteit van gisteren

11 maart 2007 - donderdagavond van 22 maart komen we allemaal bij elkaar .....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,

Door de constant hoge temperaturen, komt er steeds meer kleur in de parken en tuinen. En daar is niks mis mee! Er is een televisieprogramma voor de jeugd. Een heel succesvol programma met een kabouter. Het heet “ Kabouter Plop”. De andere kabouters, die er in mee spelen, hebben ook allemaal aparte namen. Zo is er een kabouter Klus, kabouter Kwebbel en kabouter Lui. De laatste zegt dat hij al moe wordt bij alles wat hij zou moeten doen of bij wat hij hoort. Jawel, ik ken mijn Tv-programma’s !! Soms denk ik, ik kijk teveel televisie want ik wordt elke keer moe als ik het woord “afschermplicht” maar hoor of lees.


Ze (ministerie van LNV) hebben weer wat bedacht. De trekvogels komen er aan en daarom moeten al diegenen, die bedrijfsmatig grote aantallen buitenloop kippen hebben, ze weer binnen opsluiten. Dat heet 100% zekerheid. Of, en dat mag ook, het pluimvee onder een afdak plaatsen, maar dat moet dan wel een heel groot soort afdak worden, als je heel veel kippen hebt. Zeg maar een grote schuur met open zijkanten. Hopelijk waait (stormt) het niet meer. Dat de trekvogels (welke dan ??) ook andere vogelsoorten kunnen besmetten, soorten die in de vrije natuur leven en waar de mens mee in aanraking zou kunnen komen, daarvan is het ministerie zeker nog niet goed op de hoogte. Blijkbaar zijn ze daar ook nog steeds niet goed op de hoogte van de risico’s van de afschermplicht.

In het NRC-Handelsblad van 3 maart stond een artikel van pluimvee etholoog van Rooijen. Hij vertelt dat ophokken slecht is voor het pluimvee. Er schijnt nog nooit wetenschappelijk te zijn aangetoond dat wilde vogels het gevaarlijke H5N1 overbrengen naar commerciële bedrijven. Ophokken heeft geen voordelen, alleen maar nadelen. De kans op ziektes neemt door de ontstane stress van de dicht op elkaar moeten leven alleen maar toe! Ik moet een vooruitziende blik hebben gehad, toen ik een tijdje geleden schreef dat de kans op ziektes bij hutjemutjepluimvee toeneemt. Nou hoort u het eens van een ander!
 

In de LC van maandag 5 maart staat een artikel over de Partij voor de Dieren. Onder de titel: “Dierenpartij tegen ljipaasykjen” volgt een uiteenzetting wat de PvdD allemaal wel niet wil. Als de partij in de Provinciale staten komt, nou berg je dan maar, dan gaan ze zich verzetten tegen het rapen van kievitseieren.
Tweede Kamerlid mevr. Esther Ouwehand vindt dat het hebben van een hobby of het hebben van een traditie niet ten koste mag gaan van de dieren. Ze zegt: “De belangen van de natuur en van alle levende wezens mogen niet ondergeschikt zijn aan de tradities van de mensen”.
Ja, daar zeg je me wat. Eieren zoeken en nesten beschermen mag wel, maar het rapen van de eieren van de kievit mag dan weer niet, terwijl de Friese Vogelwachters dit jaar eindelijk eens een volle maand lang hun liefde voor de kievit en de natuur mochten uitoefenen. Een hele volle maand zonder aangespannen rechtzaken tegen.


Geen enkele buitenstaander,(meestal geen Friezen), weet wat het eieren zoeken inhoudt.
Men redeneert niet rationeel, maar op sentimenten.
Het is natuurlijk ook moeilijk voor te stellen, maar elke, rechtgeaarde, gepassioneerde vogelwachter heeft 2 paspoorten. Twee stuks dus!
Er is daar een politieke partij sterk op tegen, maar Friese eierzoekers hebben een Nederlands paspoort en het paspoort van de Liefde voor de Natuur.
Dat laatste hebben ze al van kinds af aan en dat willen ze ook graag doorgeven aan hun nageslacht. Eigenlijk hebben ze, sinds een aantal jaren, drie passen, want ook nog een nazorgpas. Het “eierenzoeken” is een Friese traditie waar een “buitenlander” zich maar beter niet mee moet bemoeien.
Want, let op mijn woorden, nog even en dan wordt het nodeloos schieten op de onschadelijke kleiduiven, vanwege de forse teruggang van aantal broedgevallen van die soort, binnenkort ook nog verboden. Intussen is het allereerste kievitsei in Fryslân al gevonden en daarna volgden er ook al meer. Aan de vroege kant, maar ja, wat wil je met zulke temperaturen.


Volgens de LC van 6 maart groeit de bio-industrie in onze provincie het snelst. In de afgelopen 10 jaar is het aantal vleeskuikens gestegen van 3,7 naar 5,7 miljoen. Van die grote aantallen wordt je wel even wakker! Bijna een 6 met 6 nullen aan hutjemutje-pluimvee in Friesland. Als hier wat mis gaat, zijn wij hier als hobbydierhouders straks allemaal de klos!
Het klinkt misschien wat naďef, maar die bijna 6 miljoen vleeskuikens raken ze in deze provincie natuurlijk niet allemaal kwijt, waarom houdt je er dan zo veel??
Voor de rest van Nederland? Maar daar zitten ook al zo veel van die grote bedrijven met grote schuren vol met allemaal van die hutjemutjevogels. Nou ja, ze zitten in ieder geval afgeschermd, maar of dat nou een goede garantie is?? Dat zaten ze in Engeland ook!
 

 

            

Op donderdagavond van 22 maart komen we allemaal bij elkaar in de grote zaal van Overwijk in Tijnje. We beginnen om 20.00 uur. Dhr. Joh. De Jong uit Ureterp komt ons uitgebreid vertellen over de uilensoorten in Nederland. Waar de heer de Jong het meest over te vertellen zal is de kerkuil, de levenswijze, voorkomen, voeding etc. etc.
U mag daar best weer allemaal massaal op af komen.


Vinden we helemaal niet erg. Erg leuk zelfs, hoe meer zielen……. Van een enthousiast lezer van onze website kreeg ik een tip betreffende het uit de tuin weren van kattengespuis.
 

Onze site-bezoeker had een apparaat aangeschaft en sindsdien geen poesje meer in de tuin gehad! Misschien is het wat voor u?


Tenslotte nog dit: Als de bio-industrie problemen in de afzet mocht krijgen, is dit dan nog een mogelijke optie??

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

 

 

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC