De actualiteit van gisteren

23 februari 2007 - Er verschijnen steeds meer voorjaarsboden .....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,

De angst, om nog pluimvee los te hebben lopen en daarvoor een fikse boete te krijgen, resulteert ook ditmaal weer in het dumpen van pluimvee.
Twee weken geleden ontdekte ik, rijdend over de N354, (die tijdens de spits een bezettingsgraad heeft van zo rond 1300 voertuigen per uur), zo maar moederziel alleen, naast een prullenbak bij een parkeerplaats, een dikke bruine kip. Nergens, niet in de verste verte, een boerderij te bekennen, helemaal alleen, in de berm!

Dan ben je wel erg wanhopig maar ook onverantwoord bezig, als je je kip daar hebt losgelaten of uit de auto gewipt. Maar ja, je bent er van af en wat moet je als je de dreigende boete van 100 euro per dag niet kunt betalen? Gelukkig is nu per maandag 19 februari die verschrikkelijke afschermplicht weer van de baan en mogen onze vogels weer naar hartelust de tuin op de kop zetten. Al die mensen, die zich ingezet hebben om het ministerie uiteindelijk over te halen de maatregelen ongedaan te maken, verdienen bij deze een bloemetje.

En, omdat dat wat te weinig is, meteen maar een flinke bos. Laten we hopen, dat het gewenste gedifferentieerde beleid t.o.v. hobbydierhouders vaste vorm begint te krijgen. Terwijl vanuit het ministerie van de kleine particuliere hobbydierhouders 100% veiligheid werd gevraagd vanwege de mogelijke dreiging van overvliegende trekvogels, gebeurde er in de rest van het land van alles niet, zodat daar de veiligheid van de Nederlandse burger wel in gevaar kon worden gebracht. Niets is zo vervelend als telkens maar weer, twee keer per jaar, gedurende een tiental weken onze vogels te moeten transformeren tot hutjemutjepluimvee. Daarvan heeft Nederland er voorlopig al genoeg.

Het zal ongetwijfeld nog een lange weg zijn, die moet worden afgelegd, maar laten we er eerst maar positief over denken. Een flink aantal Kamerleden was in ieder geval tijdens de besprekingen op 14 februari op onze hand. Hopelijk blijft dat zo.
Begint u ook al een beetje het voorjaarsgevoel te krijgen?
Raar eigenlijk, het is nog maar halverwege februari en het behoort zo nu en dan te vriezen, met een Elfstedentocht of zo.


Maar er verschijnen steeds meer voorjaars-boden. Gelukkig ligt Moskou een heel eind van Nederland, maar in die grote stad zijn intussen al 150 gevallen van de gevreesde vogelgriep geconsta-teerd, volgens de L.C. van dinsdag 20 februari.
De besmette vogels zijn op een pluimvee/ vogel/huisdiermarkt aangetroffen.
 

De autoriteiten gaan er van uit dat de besmette vogels via Azië, de Kaukasus of de Balkan het land zijn binnengekomen. De betreffende zieke dieren zijn samen met hun soortgenoten op de boerderijen, waarvan ze afkomstig waren, geslacht en verbrand.
Meer dan een miljoen stuks pluimvee wordt op boerderijen rondom Moskou nu gevaccineerd. De betrokken bedrijven zijn van de buitenwereld afgesloten en ….. trekvogels worden zoveel mogelijk afgeschoten!!


 

Raar land, dat Rusland, je kunt toch zo maar niet alle trekvogels afknallen? In Nederland is daar nooit aan gedacht! Hoe dan ook, het wordt vast wel weer lente en zomer.
Traditioneel de seizoenen, waarin onze vogels hun best gaan doen voor nageslacht te zorgen.
 

 

U, als eigenaar, kunt daar in mee gaan of u kunt het e.e.a. wat afremmen. Zou het wel zo verstandig zijn, nu er misschien wat minder vaak behoeft te worden afgeschermd, maar weer ongebreideld te gaan fokken? U moet het overtallige aantal jonge vogels ten slotte ook nog een keer weer kwijt! Doe eerst eens her en der navraag waar nog wat ruimte is, in soorten en aantallen. Ga er maar van uit, dat het voorlopig even niet meer is en wordt zoals een aantal jaren geleden en sla met de meest gangbare soorten eens een jaartje over. Vraag en aanbod bepalen de markt en de prijs. Niemand is gebaat bij grote aantallen tegen zeer lage prijzen.

Een liefhebberij kost geld en dat zal ook wel zo blijven, maar met elkaar kunnen we er wel wat aan doen de hobby ietsje minder kostbaar te laten zijn. Mocht u denken er ooit rijk mee te kunnen worden, dan hebt u het mis. Stinkend rijk zult u er nooit mee worden. Stinkend misschien wel, maar rijk niet.

 

Het duurt nog wel een maand, maar op donderdag 22 maart is er weer een bijeenkomst in Tijnje. De laatste van dit seizoen. Dhr. Joh. De Jong gaat ons dan veel vertellen over uilensoorten, hun levenswijzen, het voedsel enz.
 

 

 

Verder is er natuurlijk de landelijke ledenvergadering in Rhenen op 14 april.
Indien u van plan bent er naar toe te gaan, vergeet dan niet u op te geven (zie uitnodiging in het Aviornisboekje van februari, blz.78 en 79). Weer een heel eind verder, op zaterdag 9 juni, organiseren we voor u een busreis rondom het IJselmeer, met een drietal bezoeken aan collega-liefhebbers. De organisatie is in volle gang, later leest u hierover meer.Tenslotte nog dit: Wacht nog maar even met het eten van kalkoen uit Engeland !!


Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

 


<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC