De actualiteit van gisteren

11 februari 2007 - Hutjemutjepluimvee zeer gevoelig voor ziektes .....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,
 

Ofschoon de weersomstandigheden er nog lang niet op lijken, komt toch al heel voorzichtig het voorjaar om de hoek kijken. De eerste voorjaarsbodes vertonen zich al weer kleurrijk!

Op 31 januari publiceert de Leeuwarder Courant een stuk over de Partij voor de Dieren, welke de “wrede” jacht op de muskusrat zou laken. De fractievoorzitter van deze partij wil dat er onderzoek komt naar alternatieven voor de bestrijding. Kamerlid Thieme vindt de huidige methode wreed en ondoordacht. Volgens haar is het ook te duur, omdat er 31 miljoen euro wordt uitgegeven om vierhonderdduizend ratten te vangen. Elke dode muskusrat kost dus € 77,50. Volgens de fractievoorzitter kan men dat geld beter gebruiken om gaas te plaatsen of om te gaan controleren of er ook gaten zijn. Ze pleit er voor te stoppen met vangen, want dat is volgens haar: ”dweilen met de kraan open”. Ook de vos zou een rol kunnen spelen bij het verminderen van de populatie. Ach ja, je zit vers in de Tweede Kamer en zo nu en dan roep je eens wat, niet gehinderd door enige kennis van zaken. Bijzonder onvriendelijke opmerkingen voor de vele muskusrattenvangers, die al jaren bij weer of geen weer bezig zijn Nederland te behoeden voor onverwachtse natte voeten of erger.

Als de Partij voor de Dieren zich nou eens sterk ging maken tegen het onnodig ophokken van pluimvee. Gelukkig, dat heeft ze inderdaad gedaan, ze wil weten of bedrijven met vrije uitlooppluimvee gecompenseerd gaan worden.

Persoonlijk denk ik dat onnodig ophokken veel pluimveeleed veroorzaakt en ook zeer gevaarlijk is. Hutjemutjepluimvee wordt zeer gevoelig voor ziektes vanwege het onnodig en ongekend dicht op elkaar moeten leven. Stress neemt toe en weerstand neemt af en dan slaat juist een ziekte toe! Zoals eerder al eens gezegd, een uitbraak is steeds maar weer in grote tot zeer grote pluimveebedrijven te vinden. In Engeland bij veel meer dan 160.000 kalkoenen bij elkaar! Bedrijven, waarin al die vogels opgehokt zijn, gedurende hun gehele (korte) leventje. Geen enkele overvliegende besmette trekvogel kan daarbinnen een poepje laten vallen, domweg omdat er een ondoorlatend dak op zit.
Zij zitten constant in afgeschermde staat.

Wij moeten ook zo’n ding bouwen, waaronder onze vogels moeten bivakkeren. Het lijkt allemaal heel logisch, maar telkens als ik 1 en 1 bij elkaar op tel zou ik op 2 moeten uitkomen, echter, er verschijnen steeds weer vraagtekens. In mijn ogen begint het er meer en meer op te lijken, dat het gevaarlijke virus wielen en een groot rijbewijs heeft. (foto3 )
Al die vrachtwagenbewegingen van en naar de hutjemutjepluimveebedrijven, al die lieden, die er bij werken en al dat transport van en naar de voederfabrieken. De ene komt en de andere gaat, levende vogels, gedode en geruimde vogels en dan in grote kratten in de vrachtwagen waarvan de zijkanten slechts afgedicht zijn met een zeiltje, kuikens, broedeieren en ga zo maar door. Als het dan eens mis gaat, dan gaat het ook meteen goed mis. Misschien 1 keer even vergeten goed te ontsmetten en direct is er nu een uitbraak in het anders zo rustige Engeland of elders.

Naar de oorzaak zal wel worden gezocht, maar waarschijnlijk nooit worden gevonden.Mogelijk krijgen dan toch maar weer de trekvogels de schuld. Zou zo’n gigantische biofabriek ook een boete kunnen krijgen vanwege niet goed hebbende opgehokt?
Dat denk ik niet, dat krijgen in Nederland slechts de grote buitenloopkippenhouders en de kleine liefhebbers. En dan meteen een hele flinke!!

Wat leven we toch in een raar land. Het regeerakkoord is nauwelijks droog : “Samen Leven, Samen Werken!” Hiep hiep, levensgeluk bij hobby-dierhouders valt blijkbaar niet onder “Samen Leven”.
Die mensen bedrijven slechts een gewone hobby zonder winstoogmerk. Ze behoren zeer zeker niet tot de categorie van de terroristen, pyromanen, kleptomanen, drugs-toeristen en meer van dat gespuis, maar zijn uiterst vreedzaam en bijzonder vredelievend. Ze vallen echter wel steeds in de hoek waar de klappen vallen, omdat ze stomtoevallig dezelfde vogelsoorten houden waarmee de pluimvee-industrie zich telkens weer problemen op de hals haalt.

Bij particuliere pluimveeliefhebbers geen regelmatige transporten met grote vrachtwagens van en naar een land met besmettingen. Geen personeel, dat allerhande handelingen moet uitvoeren, geen ontsmettingssluizen, geen speciale werkkleding, niets van dat alles. Nee, simpelweg een gewone man/vrouw met hart en liefde voor hun mooie pluimvee, dat ze graag goed verzorgen en daar doodgewoon een portie levensgeluk aan overhouden. Als het allemaal zo erg en gevaarlijk is voor de gehele pluimvee-industrie, waarom betalen ze voor ons dan niet de kosten van grote tijdelijke ophokhokken en/of netoverspanningen en/of vaccinatie! Dat het in andere landen, bijvoorbeeld de Aziatische, heel anders toegaat betreffende het houden van pluimvee toont bijgaande foto van een “legbatterij”en een “ophokhokje”. Dan vraag je toch om een portie “kippengriep”!
 

Zou het zo langzamerhand niet eens tijd worden dat we ons gaan klaar maken voor de strijd? Klaarmaken voor de strijd tegen onrecht en discriminatie! Natuurlijk, de veiligheid van een ieder in Nederland staat voorop, maar dan moeten er wel goede adequate maatregelen worden genomen. Maatregelen, die moeten voorkomen dat elke Nederlander in contact zou kunnen komen met door vogelgriep besmette trekvogels en/of hun uitwerpselen, waar dan ook!

 

Als wij nou eens het goede voorbeeld geven en dat is heel simpel. Op elk erf een waakgans, eentje die elke vogel aanvalt en elke bezoeker direct bij de broekspijpen pakt. Dat zal ze leren!!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC