De actualiteit van gisteren

5 februari 2007 - Stop je pluimvee maar weer in een ophokhokje .....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,

Pluimveehouders zijn 3 februari 2007 weer verplicht hun pluimvee af te schermen. Vanwege de uitbraak van vogelgriep op een kalkoenbedrijf in Engeland neemt minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanvullende maatregelen. De oorzaak van de besmetting in Engeland is nog niet met zekerheid bekend. Het is echter niet uitgesloten dat wilde vogels het virus in het bedrijf hebben gebracht. Vandaar dat minister Veerman per direct de afschermplicht weer invoert. De Europese Commissie heeft lidstaten ook opgeroepen preventieve maatregelen aan te scherpen.

De ophokplicht van kippen in Nederland krijgt vooralsnog geen navolging in andere EU-landen. De landen hebben althans geen voorzorgsmaatregelen gemeld in Brussel, aldus de Europese Commissie.


Natuurlijk bent u intussen al op de hoogte van het wederom verplicht ophokken van onze vogels. Weer zijn wij als kleine liefhebbers de dupe geworden. Weer draaien wij op voor het voorkomen van de verspreiding van het gevaarlijke vogelgriepvirus.
Weer is de vermoedelijke oorzaak het verspreiden door wilde vogels en weer worden openbare stadsparken niet afgesloten voor het publiek, terwijl de kans op verspreiding van daaruit vele malen groter is dan uit onze particuliere achtertuintjes.

Als je nou een gigantisch groot kalkoenenbedrijf in Engeland hebt, bio-industrie dus, dan mag je er toch van uit gaan dat zo’n gigant, want er leven er duizenden, de aller, allerzwaarste voorzorgsmaatregelen neemt om allerhande zaken te voorkomen?
De vogels zitten in enorme schuurcomplexen en komen daar slechts uit als ze slachtrijp zijn.
 

Het virus was er niet en ineens is het er wel, ondanks de zware voorzorgsmaatregelen ?!? Het blijkt echter, dat de eigenaar van de kalkoenenfabriek in het Engelse Suffolk ook eigenaar is van een bedrijf in Hongarije en in dat land heerste al wel bij een paar ganzenbedrijven de vogelgriep. Het gebeurt dus weer in een groot bedrijf met enorme hoeveelheden vogels op enorme kluitjes bij elkaar.


Het zal wel zo zijn dat ik enorm stom ben, maar de directie van het Britse kalkoenenbedrijf heeft nu wel heel erg de schijn tegen! Direct worden de beleidsmedewerkers van het ministerie weer panisch.
De kleine particuliere liefhebbers kunnen weer het onderste uit de kan halen om te voorkomen dat er een virus zich verspreid, maar altijd doen zich uitbraken voor bij hele grote bedrijven en nooit hoor, of lees je ergens dat er bij meneer zus of zo 3 van de 10 vrijlopend pluimvee met een vogelgriepvirus zijn besmet geraakt en dood gegaan.! Al die vogels met enorme aantallen bij elkaar, dan vraag je toch om moeilijkheden? Welke contacten hebben die grote bedrijven met elkaar? Welke contacten hebben hobbymensen met grote professionele bedrijven?
Welke contacten hebben gewone burgers, die nietsvermoedend door een stadspark een rondje langs de vijver hebben gelopen?


Rijksoverheidsdienaren, met gezwinde spoed alle openbare en publieke parken hermetisch afsluiten voor passanten en dat zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien! Welke katten zijn waar geweest?
Katten schijnen het ook te kunnen krijgen en mogelijk heel gemakkelijk te kunnen verspreiden.
Rijksoverheidsdienaren, vanaf nu ook alle katten, poezen en katers laten ophokken en niet meer zonder begeleiding naar buiten voordat het sein weer op veilig staat.

De combinatie kat en pluimvee is dus ook zeer gevaarlijk!!
En dan weer die vermoedelijke wilde vogels!
OK, ik kan me voorstellen dat het enige tijd vergt om onderzoek te doen naar de mogelijke verspreiders van een gevaarlijk virus onder de vogels.
Maar er zou nu toch zo langzamerhand enige duidelijkheid moeten zijn door wie, door wat, de verspreiding komt?
 
Zijn het de vermaledijde trekvogels of gewoon de transportbewegingen van de bio-industrie? Je kunt als overheid toch maar niet jarenlang roepen: “We weten niet waardoor het komt, stop je pluimvee maar weer in een ophokhokje, daarmee voorkom je dat het virus in die grote stallen komt en dan komt het allemaal goed”.
In de Leeuwarder Courant van 30 januari wordt gerept over de Nederlandse Vereniging van Hobbydierhouders. Deze vereniging heeft een gedragscode voor goed houderschap aangeboden aan de vaste commissie van het LNV. Mede namens de Nederlandse Werkgroep hobbymatig gehouden Pluimvee en Parkvogels en daarin is ook Aviornis weer vertegenwoordigd. De naam van de codex: “Landbouwhuisdieren houden zonder winstoogmerk”. Er zouden aparte regels moeten komen in het nieuwe draaiboek voor vogelpestbestrijding. Daar zijn wij, als leden van Aviornis het natuurlijk van harte mee eens.Eerst zoeken naar de mogelijke bronnen van gevaar, dan kijken waar de gevaren het grootst zijn en daarop maatregelen nemen. Nu wordt iedere particulier met 5 kippen en een haan ergens in de achtertuin meteen al besprongen en gemaand onder dwang van een vreselijke boete om de dieren terstond in het nachthokje te stoppen, waar ze net de gehele nacht in hebben gebivakkeerd.

 
In de krant van maandag 5 februari 2007 staat dat de Nederlandse Vereniging van Hobbydierhouders denkt dat de particuliere pluimveehouders nu zo langzamerhand ophokmoe zullen zijn.
Persoonlijk denk ik, niet alleen moe maar ook boos.

 


Wilt u steeds op de hoogte blijven van al het nieuws dat er steeds zal zijn, volg dan regelmatig in ons dossier “Vogelgriep” de links naar de sites met meer informatie.
Kijk ook regelmatig op de site van Aviornis Nederland: “mededelingen van het bestuur”.

Als laatste een tip: Eet voorlopig even geen kalkoen.!!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

 

 


<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC