De actualiteit van gisteren

25 januari 2007 - Een verlate, prettige Nieuwjaarborrel .....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,

Midden in de winter laat het weer ons in de steek. Terwijl de temperaturen eigenlijk rond het vriespunt moeten liggen, regent het veel, waait het soms een storm en lijkt het bij tijd en wijle wel op een beetje voorjaar. Kortom, het is allemaal uit balans.

Door de bizarre weersomstandigheden op 18 januari werd door het bestuur de eerste poging tot de algemene ledenvergadering voor onze regio afgeblazen (weggeblazen!) Daarna werd het ineens zowaar zo maar een paar dagen echt winters weer, dus het kon nog wel!!


 

 

De tweede poging, om een algemene regiovergadering te houden, was op 25 januari.
 

 

 


Onze voorzitter opent om even na achten de vergadering en gaat te werk volgens de agenda, de rond 34 leden in de zaal gaan daar mee akkoord.
Hij had een flink aantal mededelingen, maar weer geen voorzittershamer, meegenomen.
Het voordeel van een presentielijst heeft zijn nut op 18 januari bewezen.
Doordat we via deze lijsten hebben kunnen vaststellen wie er regelmatig de bijeenkomsten bezoeken, konden we tijdig al deze leden afbellen.

Indien er leden zijn, die wel eens een leuk/interessant verhaal, mededeling of ervaring hebben gehad en er over willen vertellen, meld of schrijf dat aan de redacteur van deze website, dan zorgt hij er voor, dat het geplaatst wordt!


Op donderdag 22 maart is onze volgende bijeenkomst in Tijnje en dan komt Dhr. Joh. de Jong uit Ureterp ons vertellen over uilensoorten en de kerkuil in het bijzonder.

De landelijke algemene ledenvergadering is op 14 april in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.
Let op de uitnodiging daarvoor op de website van Aviornis Nederland en in het tweemaandelijkse blad!

Er is een plannetje om op 21 april een “Open Dag” in onze regio te houden en de voorzitter vraagt aan de leden in de zaal wie zich beschikbaar stelt voor het open stellen van zijn/haar park(je). Het blijft echter opvallend stil!!


Het bestuur heeft wederom een plan voor een busreis gemaakt, deze keer op 9 juni, onder de noemer: “Een rondje IJsselmeer”.
We willen proberen aan 3 leden langs het IJsselmeer een bezoek te brengen.
Het plan begint gestalte te krijgen, details volgen later.
De bereidheid van de Friese Sierduiven Club om in 2008 mee te reizen naar het beroemde vogelpark in Walsrode is aanwezig, zodat we misschien dan met een goedgevulde bus die kant op gaan.
 

De voorzitter vraagt ook naar het animo voor een eventuele ruibeurs en het daarvoor geschikte tijdstip. Animo is er en de datum is nu nog niet aan te geven, maar het zal wel ergens begin september worden. Misschien ook wel niet, want als men verstandig is wordt er dit jaar maar eens wat voorzichtiger gefokt dan in 2006 en dan is er minder te ruilen.

Ieder lid van onze regio, die een advertentie op de website van Aviornis Nederland in de rubriek vraag-, en aanbod wil plaatsen en dat zelf niet kan (bijv. geen computer), kan daarbij hulp vragen (en krijgen) van bijvoorbeeld een van de bestuursleden (bijv. de voorzitter).

Verder nog een belangrijke tip van de voorzitter: kijk eens naar je eigen persoons-gegevens op de website van Aviornis Nederland. Indien die niet kloppen, kun je die zelf eenvoudig wijzigen en/of wat toevoegen.

Tijdens de algemene ledenvergadering zal onze huidige landelijke voorzitter zijn functie afstaan aan een opvolger. U kunt daar over meebeslissen op 14 april.


Na al deze mededelingen volgde de rubriek: “Vraag en Aanbod” en die deed zijn naam eer aan. Er werd gevraagd en aangeboden! De financiën van onze regio was het volgende agendapunt.
De jaarcijfers, voor een ieder zichtbaar op tafel, werden goedgekeurd en de kascontrolecommissie was vol lof over het goedverzorgde overzicht en keurde eveneens de kas goed.Daarna volgde een jaaroverzicht van de secretaris en vermeldde de man van de ledenadministratie (= tevens voorzitter) hoe het er met het ledenbestand in onze regio voor stond. Het huidige ledental is 188, we zaten ooit ook wel eens boven de 200!
Na de pauze, waarin we allemaal onze Nieuwjaarsborrel konden bestellen, werd er geklonken op het jaar 2007, waarin we elkaar veel voorspoed wensten.

De tweede Aviornispromotiefilm, al weer enkele jaren oud, werd door de aanwezigen uiterst belangstellend, onder doodse stilte, gevolgd. Na deze 60 minuten durende video kon er nog een bestelling worden gedaan, sloot de voorzitter om 22.30 uur de vergadering en werd er nog even stevig na gepraat.
 

Wie regelmatig het forum op www.aviornis.nl bezoekt en de onderwerpen, die daar aan de orde komen volgt, blijft goed op de hoogte van wat er zich afspeelt bij de (jonge) leden. Vroeg of laat zal het ook wel in de media verschijnen, maar in dat forum ontdekte ik, dat het per 1 juli 2007 verboden zal zijn om binnen de E.U. wilde vogels te importeren. Die maatregel was al tijdelijk van kracht in verband met en naar aanleiding van de toenmalige dreiging van de vogelgriep, maar zal nu definitief van kracht worden en blijvend zijn. Een reden te meer, om vanaf nu niet meer te gaan prutsen met allerhande vormen van kruisingen en mutanten, want de mogelijkheid door import bloedverversing toe te passen, om de soorten weer soortzuiver te kunnen krijgen, is nu voorgoed voorbij! De biodiversiteit in de landen van herkomst is met deze maatregel natuurlijk zeer gebaat, echter, laten we hopen dat de illegale handel hierdoor niet zeer sterk zal toenemen, anders helpt het nog niet.

Volgens een artikeltje in de Leeuwarder Courant van woensdag 17 januari wil de Partij voor de Dieren een eventuele muizenplaag in het gebouw van de Tweede Kamer niet bestrijden met gif, maar de diertjes moeten levend worden gevangen.
Wat er dan mee moet gebeuren vermeld het artikel niet! “Gif is voor ons het allerlaatste middel”, volgens de partijleidster, Marianne Thieme.

Ja, ja, geweldig, de gevangen muizen elders maar weer loslaten, dan hebben anderen er weer last van. En die anderen hebben een kat en die mag ze zeker dan ook niet vangen? Op 21e van deze maand vermeldt dezelfde krant dat de PvdD mee wil doen in de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
Dan komen er misschien ook wel muisvriendelijke mensen die het voor het zeggen krijgen in onze provincie!! Tot slot, hoewel het veelal onder aan de pagina staat vermeld, maak ik u er toch maar eens op attent.

Bezoek zo nu en dan het gedeelte: “sponsors”, want zij zijn het, die onze financiële situatie een heel stuk gemakkelijker maken en verdienen mede daardoor uw aandacht.

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC