De actualiteit van gisteren

30 december 2006 - Een gelukkig 2007 .....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,

Het zal u niet ontgaan zijn, dat ik zeer regelmatig de krant bestudeer. In de Leeuwarder Courant van zaterdag 16 december stond een klein artikeltje over het verdwijnen van rond 20% van de veerassen. Het gaat om ongeveer 1500 rassen, zoals runderen, paarden, geiten, varkens en pluimvee. Dit is bekend gemaakt in een rapport van de FAO, de VN organisatie van voedsel en landbouw.
Veel rassen verdwijnen omdat ze bijv. niet goed produceren, maar de diversiteit of veelzijdigheid is juist heel belangrijk om zaken als klimaatverandering en veeziektes tegen te kunnen gaan. Dit verhaaltje ging dus over gebruiksdieren, maar met dieren voor onze liefhebberij zullen we ook heel zorgvuldig om moeten gaan.

Binnen Aviornis zijn ook regelmatig verschuivingen in veel gehouden soorten geweest. Willen we de doelstelling van onze vereniging handhaven, dan zullen we meer moeten doen aan de kwetsbare soorten. Met de kennis en ervaring, die er bij een groot aantal leden aanwezig is, kan een kwetsbare soort op termijn betere kansen krijgen.
 


De Kerstdagen hebben we intussen gehad.
We gaan nu naar het einde van het jaar en het begin van een nieuw.
Met het kerstweer wilde het niet zo vlotten. Het enige ijs en sneeuw, dat er te vinden was in deze periode, lag op de Kerstdis en onder de Kerstboom.
Een witte Kerst? Je kon er alleen van dromen!

 

 

Duizenden kalkoenen hebben goede sier gemaakt, door dood, naakt en ovenbruin, geheel of in stukken, de mensen een gevoel van welbehagen te geven. Rollades, gourmetschotels, wildsoorten, (wild of gekweekt) zorgden bij anderen voor hetzelfde gevoel.
 

Hoe asielzoekers, sommigen al vele jaren in Nederland, deze Kerst hebben gevierd en gevoeld, is natuurlijk moeilijk in te schatten, maar een schrijnend gevoel van weer die onzekerheid is hen zeker ten deel gevallen. Onzekerheid is erg, langdurige onzekerheid is heel erg. Wat leven we toch in een raar land met vreemde leiders, die zo verschrikkelijk moeilijk doen over een generaal pardon! Stelt u zich eens voor, dat de gehele problematiek rondom asielzoekers, zou gaan om onze geliefde hobbyvogels.
Al dat gedoe en gedraai, al dat gezemel over gelijk hebben en willen krijgen, al dat getwist over regels en letters van de wet en maar niet willen toegeven aan de wil van de kamer.

Dan waren wij als houders en verzorgers toch furieus geworden?
Wij hadden daar in de Tweede Kamer een partij wilde, asielzoekende trekvogels losgelaten, had je eens moeten meemaken hoe snel ze het met elkaar eens waren geweest!
Maar het wordt nog gekker en dat kon je aan zien komen! “Overheid weet niet of beleid wel succes heeft”, staat er in de krant van 20 december. Volgens een kritisch rapport van de Rekenkamer: “ is de overheid laks met evalueren eigen beleid.

De overheid stelt vaak te onheldere doelen vast waardoor betrokken instanties niet weten wat er van hen wordt verwacht. Ook ontbreekt het de ministeries vaak aan de juiste informatie”. De Rekenkamer adviseert de overheid met klem:” betere, heldere doelen te stellen, zich beter te informeren over onderwerpen en maatregelen te evalueren”. Nou, dat kan de overheid dan maar mooi in de zak steken. Als ze er nou maar wat mee doen!!

Van het einde van het jaar blikken we achter-, en vooruit. “Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe?” Je kunt een nieuw jaar het beste beginnen met goede voornemens. De feestdagen in december zijn meestal de veroorzakers van toename van wat meer lichaamsgewicht. Een fikse wandeling in de frisse buitenlucht kan er toe bijdragen dat het een beetje minder blijft.

Mocht u tijdens die wandelingen nu en dan geknal horen dan kan het zijn dat jagers, in het vrije veld, nog steeds bezig zijn te proberen wild scharrelvlees te bemachtigen.
De kans bestaat ook, dat kwajongens veel te vroeg met gevaarlijk vuurwerk in de weer zijn.


 

 

 

Er is nog een derde mogelijkheid in bossen, tuinen en parken en die ziet u hier.

 

 

 

 


 2006 is bijna ten einde, het is nog slechts een kwestie van tijd en dan stappen we over de drempel.
Het afgelopen jaar was voor iedereen binnen onze liefhebberij niet bepaald een prettige periode, maar wij, als bestuur, laten er ons niet door uit het veld slaan en gaan met frisse moed aan 2007 beginnen.
Op 18 januari komen we weer bijeen in Tijnje, ’s avonds om 20.00 uur.
Het eerste “bakje” is gratis en de Nieuwjaarsborrel ook !!

 


Maar voor het zover is, voor allemaal:

En dan:

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC