De actualiteit van gisteren

30 november 2006 - Een boeiende bijeenkomst en een grote showkooi .....
                              
+ een kleine rectificatie

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,


Tijdens het schrijven van dit artikel  is er een klein foutje in de tekst geslopen!


Het aantal bezoekers van onze eigen website is niet 200, maar meer dan 400 per maand en dus iets meer dan 2x zo hoog!
Een teken dat onze activiteiten door onze lezers worden gewaardeerd!

Even rechtzetten dus!


 


Hoera, eindelijk is dan de “ophokplicht” weer verleden tijd.
Hoe kon dat nou zo snel veranderen?
Nou, dat is niet helemaal een raadsel.
De minister heeft daartoe, met al zijn wijsheid, besloten, omdat de eieren van de “kippen met vrije uitloop”, binnenkort niet meer onder die naam verkocht mochten worden, want dit pluimvee had bijna langer dan 12 weken vast gezeten.
 


Ze zouden onder een andere naam moeten worden verkocht en dan dus minder waard zijn geweest. Een enorme verliespost voor de betreffende bedrijven, die dan weer met overheidsgeld, (dus ook van ons) gecompenseerd had moeten worden. Het is dus niet zo, dat de minister mededogen met onze vogels heeft gehad, maar meer de belangen van de pluimvee-industrie op de nipper heeft veiliggesteld.
Blij zijn we natuurlijk wel, want het is nou eenmaal een heerlijk gevoel, onbekommerd weer een hobby te kunnen uitoefenen, zonder dat je bang hoeft te zijn voor een onverhoedse aanvalscontrole van de dienaren van de overheid. Een controle op regels, die wellicht nodig waren, maar zo krom en dubbelzinnig als de pest!

 

Bijeenkomst donderdag 23 oktober
Dan gaan we nu gelukkig maar gewoon weer over tot de orde van de dag, n.l. de bijeenkomst van 23 oktober in onze zaal in Tijnje. Daar gaf Harry de Groot een uiteenzetting over zijn voormalige werkzaamheden als “vogelverschrikker” op het 365 hectare grote terrein van de vliegbasis Leeuwarden.

Maar voordat het zover was had onze voorzitter nog een aantal mededelingen. Anne Bosma vermeldt dat er een grote showkooi op de Hobbybeurs in het FEC te Leeuwarden is opgebouwd, temidden van de tentoonstelling van zo’n 1000 sierduiven.
Dank zij ons lid Jack Jager, (diezelfde waar we onze ruilbeurs mochten houden) met behulp van enkele vrijwilligers, is er een werkelijk prachtig stuk reclame te zien voor onze liefhebberij.

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur is er door regio Fryslân de zorg omtrent het voortbestaan van onze hobby, door de steeds enger worden regeltjes, ter sprake gebracht. “Het hebben van een hobby is voor veel mensen in Nederland heel belangrijk. Door de huidige regelgeving wordt het steeds moeilijker die hobby met plezier uit te oefenen. De overheid behandeld ons als waren we een groepering, die met regelmaat over de schreef gaat, maar we zijn geen mensen, die auto’s in brand steken, we doen gewoon niemand kwaad”, aldus onze voorzitter. Leden van het Hoofdbestuur zullen deze noodkreet meenemen tijdens het overleg, o.a. met het NWWP en het ministerie.

Als bestuur denken we nu al weer na over een busreis in het voorjaar. Daarbij wordt gedacht over bijvoorbeeld een rondje IJsselmeer, maar ook is wederom een bezoek aan Walsrode mogelijk, want regio Zwolle zou daar wel heen willen. We houden u op de hoogte, als het bijna zo ver is!

In de tweemaandelijkse Nieuwsbrief van de regio Groningen/Drenthe stond een aankondiging van een bestuursvergadering van de drie noordelijk regio’s. Wij, als bestuur van onze regio, gaan echter niet!

Volgens de voorzitter loopt onze site bijzonder goed, zeker 200 bezoekers per maand. We zijn zeer erkentelijk voor de hulp van de webmaster en willen hem dan ook bedanken met een stijlvol, passend geschenk uit naam van de regio. Daar zijn de leden in de zaal het mee eens.

Anne Bosma hamert op het feit, alsjeblieft kweek-verslagen in te sturen naar het hoofdbestuur. Het gaat vooral om verslagen van geslaagde kweek met zeldzame vogels en met vogels, die maar zeer moeilijk te vermeerderen zijn. Dit heeft alles te maken met de zogenaamde “positief/negatieflijsten” die onze organisatie mogelijk op termijn opgedrongen gaan worden. Op de “negatieflijsten” komen soorten te staan, die niet meer gehouden zouden mogen worden, mits er is aangetoond, dat er al wel mee gekweekt is.

Harry de Groot vertelt over de preventie van vogelaanvaringen. Een baan, die vroeger werd gezien als zijnde een onbelangrijk gedoe van een groepje fanatieke vogel-wachters. Tegenwoordig is het de belangrijkste baan op het hele vliegveld, want zijn er vogels, die mogelijk tijdelijk een gevaar vormen en de “vogelverschrikkers”geven aan dat het niet veilig is, dan mag er niet gevlogen worden op straffe van een zware schorsing voor de piloot.
De lijfspreuk van de preventiemensen is: ”Beter 1 vogel op het land, dan 10 in de lucht!” Start en landingsbanen worden zeer regelmatig gecontroleerd en mogelijke boosdoeners verjaagd met angstkreten (per betreffende soort) uit de luidspreker op het dak van hun voertuig. Indien dat maar tijdelijk helpt, kan nog gebruik gemaakt worden van uit een pistool afgeschoten patronen, die op grote hoogte een knal van wel 120 decibel veroorzaken. Nou, dan willen ze wel weg vliegen.


De reden om dit werk te doen is natuurlijk simpel, als je ziet welke schade er kan ontstaan aan een vliegtuig, als het in botsing is geweest met een vogel en dan hebben we het nog niet eens over de mogelijke gevolgen van die schade. Op elke luchthaven zijn “vogel-wachters”, Schiphol heeft er 24 in dienst, daar werken ze in ploegen, per 24 uur! Naast het “vogelvrij” houden van de belangrijkste delen van het gebied, wordt er ook veel werk verzet in het controleren en inventariseren van de resterende delen van het terrein.


Alle gevonden resultaten worden nauwgezet bijgehouden. Zo ontstaat er door de jaren heen een schat aan informatie omtrent het voorkomen van: bijzondere vegetatie, aantallen vogels, welke vogels, welke vlinders, welke vleermuizen en bijvoorbeeld ook hoeveel reeën en waar die voorkomen en dan heb ik vast nog een paar vergeten te noemen.
 

Daarnaast worden natuurlijk alle vogelbotsingen, die zijn voor gekomen, ondanks goede preventie, nauwkeurig geregistreerd. Er is zelfs een top tien van meest voor komende botsingen met welke vogels samengesteld. Verder ging Harry de Groot nog uitgebreid in op het doen van waarnemingen van (trek)vogels met behulp van radar.
Dank zij deze apparatuur is het mogelijk vogels, op grotere hoogte en verder dan het oog reikt, te kunnen “zien”. Tegenwoordig kan men, met behulp van weer andere, speciale radar, de vliegrichting van een bepaalde vogel volgen. Sterker nog, door voortdurende informatieverzameling en studie kan men nu ook bepalen tot welke soort de vogels behoren. Zeker spectaculair waren de vertoonde korte radarfilmpjes over bijvoorbeeld de aankomst over zee en de landing op Vlieland van lijsterachtige vogels.
Daarnaast het vertrek van grote groepen spreeuwen, ’s morgens vroeg uit Jubbega, een aantal jaren geleden.
De bezoekers van deze avond, zo’n 25 totaal, waren het er allemaal over eens: “Een zeer interessante avond, dank zij een bijzonder boeiend onderwerp!”

Dan nog even dit: Door de perikelen rondom de dreiging van de vogelgriep ontstaan er afzet problemen. Niet alleen bij ons, de pluimvee-industrie worstelt er mogelijk ook mee. Maar of dit nou de oplossing is??

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC