De actualiteit van gisteren

19 november 2006 - Gezelligheid voor ons pluimvee nog ver te zoeken .....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,

Terwijl storm en regen elkaar afwisselen, het is tenslotte het derde getijde van het jaar, gaat het langzaam, dag voor dag, weer richting Sinterklaas. Het traditionele kinderfeest op 5 december is vanouds het feest van het geven en krijgen van cadeautjes.In kranten en allerhande, in de brievenbus gevonden, folders wordt al weer druk reclame gemaakt voor velerlei artikelen.


Niet alleen kinderen zijn in hun nopjes bij het krijgen van geschenken, ook de volwassenen doen nog graag mee aan deze traditie. Het geven van speciale surprises maakt het mogelijk familie en bekenden eens een hak te zetten. Maar bovenal is dit eeuwenoude gebruik een vorm van oer-Hollandse huiselijkheid en gezelligheid.

Die gezelligheid is voor ons opgehokt pluimvee nog ver te zoeken. Nog steeds moeten ze in afgesloten overdekte ruimtes worden gehouden, omdat de Nederlandse overheid andere maatstaven hanteert t.a.v. de vogeltrek. In België houdt men de trekvogels voor gezien, de Nederlandse ambtenaren geloven nog in Sinterklaas. Als je nou in een grote stad woont en je hebt daar een prachtig grachten-pand met een mooie, diepe, ouderwetse stadstuin.
Je naaste buren zijn kantoorpanden en de tuin is ommuurd. In die fraai aangelegde tuin houdt je voor je plezier een groepje krielkippen, zeg sabelpoot-krieltjes waarvan niemand last heeft. Dit pluimvee loopt per dag van 09.00 uur tot 16.00 uur buiten
(= 8 uren) en de rest van het etmaal zit het in hun nachthok. Je bent fanatiek in overtreding, hoewel,
je hebt voor 2/3 van de tijd aan je verplichtingen voldaan, maar die ga je toch zeker niet meer ophokken?


Gelukkig is er in deze tijd van steeds korter wordende dagen, waarin het vaak langer donker is dan licht, bij onze minister een lampje gaan branden. (foto3)
In het artikel “Geslaagde conferentie dierziektenbeleid in Brussel” van 08-11 ‘06 wordt gesproken over o.m. “ Nederland is van mening dat er meer reliëf in de dierziekteaanpak nodig is en pleit voor een gedifferentieerde en risicogebaseerde aanpak. Hierdoor komen de lidstaten tot maatwerk waarbij rekening wordt gehouden met de speciale positie van hobbydieren, kleinschalige houderijen en wilde dieren.” Minister Veerman is er verder van mening: “ dat dierenwelzijn een prominente plaats verdient in de discussie met betrekking tot dierziekten.” O jee, o jee, zou dan al mijn geweeklaag over die vervelende, onsamenhangende, discriminerende maatregelen met betrekking tot de dreiging van de mogelijke vogelgriep uiteindelijk resultaat hebben geboekt??

Dat is waarschijnlijk ijdele hoop, maar hoe dan ook, de pen is een machtig wapen en er zijn er meer, die zo nu flink van zich afbijten op diverse sites, maar er gloort in ieder geval een beetje licht aan de horizon. Geen idee hoe lang het nog duurt, maar zouden wij als “hobbydierhouders” dan in de toekomst eindelijk eens vrijgesteld worden van die vervelende “ophokplicht”? In de tekst van begin november op deze site wordt verwezen naar een artikel uit de Leeuwarder Courant van Halbe Hettema over zijn gedachten betreffende de werkwijze op het ministerie van LNV. Met betrekking tot het voor afschot vrijgeven van de overzomerende grauwe gans, ook gedurende de broedtijd, is zijn mening uiterst negatief.


Echter, om het meeste effect te hebben van schadebestrijding zou het begrijpelijk zijn, de ganzen ook gedurende de broedtijd te bejagen, maar iedere weldenkende jager stuit dat tegen de borst en zal dat, als ’t effe kan, niet doen en maakt dan ook liever geen gebruik van deze onweidelijke maatregel.

 

 

Zijn er nog leuke berichten?
Jazeker, op donderdag 23 november kunt u weer in grote getale onze bijeenkomst in Tijnje bezoeken. We beginnen om 20.00 uur en daar zal dan een presentatie worden verzorgd door Hr. H. de Groot, uit Warten. De heer de Groot heeft een jarenlange ervaring in de preventie vogelaanvaringen op vliegvelden, m.a.w. het voorkomen dat vogels en vliegtuigen met elkaar in botsing komen. Verder zal het nog gaan over vogelwaarnemingen met behulp van radar. Een bijeenkomst met een interessant onderwerp, u komt toch zeker ook?

Tenslotte nog dit: zou dit bedoeld worden met het voorkomen van vogelaanvaringen?
Lijkt eerder een poging om met behulp van niet gediplomeerde, ongetrainde eendagskuikens alle trekvogels uit de lucht te knallen!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC