De actualiteit van vandaag

23 oktober 2006 - HELP, DE LEEUW IS LOS en laat z’n tanden zien!!.....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,

In een persbericht van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, het NVP op 12 oktober j.l.,: "wordt het LNV/AID opgeroepen om over te gaan tot een betere communicatie over de afschermplicht en de regelgeving hieromtrent beter te handhaven". De NVP maakt zich ernstige zorgen over het niet naleven van de regels.
Het gedoogbeleid kan niet worden getolereerd, omdat het de positie van de Nederlandse pluimveesector kan schaden! Veel van de in Europa aangetroffen uitbraken werden aangetroffen bij pluimvee uit de achtertuin. (de zogenaamde Backyard flocks)”. Hoe en door wie die uitbraken werden veroorzaakt, wordt echter niet vermeld! Ook niet hoe die zogenaamde ”backyards” er uit zagen, want de ene is de andere niet!


Laten we er eerst eens van uit gaan, dat we alle begrip moeten opbrengen voor de angsten die er bij de vakbond leven. Het is natuurlijk nog al wat, als de Nederlandse pluimveesector op z’n gat komt te liggen. Maar om daar nou meteen de hele Nederlandse particuliere pluimveeliefhebberij de schuld van te gaan geven, dat gaat gewoon iets te ver! Even in herinnering roepen: de vondst van een virus in een schuur met duizenden gevederde euro’s in Voorthuizen in augustus, nog ver voordat er überhaupt sprake was van voorbijvliegende trekgevogelte!

Tot de dag van vandaag is nooit opgehelderd, althans niet naar buiten gebracht, hoe dit kon gebeuren! Dat ontlokt mij dan maar meteen de opmerking, dat afschermen geen nut heeft, een virus kan hoe dan ook zonder trekvogels zelfs in de best beveiligde kippenschuur zo maar binnen komen, dat hoeft eerst niet via de achtertuin te gaan.
Of zou het komen, omdat er dagelijks grote aantallen pluimvee worden versleept van hot naar her, van schuur naar schuur en van binnenland naar buitenland en omgekeerd? Nu zijn de belangen van de pluimveesector natuurlijk nogal afwijkend ten opzichte van de belangen van mensen met plezier voor pluimvee, de zogenaamde “hobbydierhouders”. Echter de houders van pluimvee met winstoogmerk beschuldigen nu de pluimveehouders zonder winstoogmerk van louche praktijken, m.a.w.: Als jullie je niet aan de regels gaan houden, dan gaan wij kapot!” (maar dat zou je ook kunnen omdraaien!).

Daarbij vergeet de pluimveesector veel te gemakkelijk, dat er ooit liefhebbers zijn geweest, (en nog zijn) die de oorspronkelijk soort, het Bankivahoen, hebben gehouden en waar veel later, dankzij deskundige selectie, de huidige rassen uit zijn gekweekt.
Rassen, die met uiterste zorgvuldigheid moeten worden gekoesterd, omdat ze soms onder andere deel uit maken van ons cultureel erfgoed.


Maar rassen, die in de verste verte niets meer met de oorspronkelijk soort van doen hebben en er uitsluitend voor zijn, om snel slachtrijp te worden of om er, eveneens gehuisvest in veel te kleine ruimtes, tegennatuurlijke hoeveelheden eieren uit te kunnen trekken, behoren tot een geheel andere cultuur, namelijk de cultuur van het gewin.

 

Allemaal leuk en aardig dus, maar als we met z’n allen nu maar lang genoeg roepen, dat Nederland absoluut niet zonder de pluimvee-industrie kan, dan gaan we dat nog geloven ook. Bovendien is er nog steeds een “welzijnswet” voor dieren en dat is goed.
De intrinsieke waarde van het door liefhebbers gehouden pluimvee, van allerlei pluimage, staat bij hen nog steeds op de eerste plaats, maar wordt door de afgedwongen regels naar een wel heel erg lage plaats verdrongen.


Want……..zo loop je als gans nog fris en vrolijk in de vrije natuur over de grasmat en even later loop je als gans met je maatjes voor meer dan 10 weken op beton, in je eigen mest tussen twee kuilvoersilo’s, afgeschermd onder een afdekzeil, zonder zwemwater, omdat het allemaal zonodig moet. Alsof dit de juiste methode is om geheel de Nederlandse pluimvee-industrie van de ondergang te redden? Zou die welzijnswet hierop ook van toepassing zijn?


 


Hoe dan ook, het is in ieder geval “gansonterend!” De pluimveesector gaat veel te gemakkelijk voorbij aan het feit, dat liefhebbers van pluimvee, maar die niet alleen, veel liever lang levende, mooi gevederde, dieren zien, dan kortlevende kale, dode en/of producten daarvan.

 


 

Afschermen of preventief vaccineren van pluimvee van particulieren lijkt misschien in de ogen van de NVP de enige, ultieme oplossing om het dreigende gevaar te keren. In de praktijk is het vaak onuitvoerbaar. Hoe los je bijvoorbeeld het afschermen op als je een terrein hebt van meer dan een hectare, waarin meerdere vijvers met watervogels en het in herfst en winter vaak hard waait? En meer dan 400 vogels, waaronder duikeenden, (de naam zegt al genoeg) 3x vangen vanwege de geboden mogelijkheid van preventieve vaccinatie? Maar let op, naast de privé pluimveebezitters zijn er nog veel grotere bronnen van gevaar, waartegen het LNV absoluut niets onderneemt!


Pluimvee, met name watervogels, in en rondom grote waterpartijen van parken, grachten in steden en slootjes in dorpen, bewegen wat af!
Dan weer in het water en dan weer op de wal. Voorbijgangers lopen regelmatig door achter-gelaten uitwerpselen en verspreiden een eventueel daarin aanwezig virus heel gemakkelijk naar elders. Trekvogels, als ze al ooit de veroorzakers van het gevaar zouden zijn, poepen nu eenmaal niet alleen maar bij particulieren in de “backyard” en zeker bijna nooit in de vlucht!

 


Het zou ook voor de NVP een hele geruststelling moeten zijn, indien de toegang tot bijvoorbeeld de parken gedurende de trek van de vogels afgesloten zou zijn voor de burgers!
Maar aan dat fenomeen hadden ze nog niet gedacht, anders hadden ze bij het LNV wel gevraagd ook daar paal en perk aan te stellen!
Een ieder, begaan met het lot van zijn/haar opgefokte, opgehokte pluimvee zou het artikel: “Ophokken en vaccineren van hobbypluimvee vanwege Klassieke Vogelpest?” op blz.489/499 in het blad Avicultura, Fokkersbelangen, no.9 van september 2006 eens moeten gaan lezen. Ook interessant voor leden van het NVP om dit eens tot zich te nemen en te laten doordringen!


Tot slot, van mening verschillen is niet erg, echter, polariseren van de standpunten maakt het verschil alleen maar groter! Zou het in dat kader misschien verstandig zijn dat alle, echte, kleinschalige liefhebbers van pluimvee, al of niet aangesloten bij een club of vereniging ook via een persbericht eens te keer gaan tegen bijvoorbeeld het machtsmisbruik van de grootschalige pluimveehouderij? Met elkaar bezitten die in Nederland zo’n slordige 100.000.000 dieren en dat aantal halen wij bij lange, lange na niet! Hooguit zo’n 5%. Is massaal stoppen met eten van pluimvee en pluimveeproducten uit de bio-industrie van vaderlandse bodem daarnaast nog een goede optie? In de praktijk zijn er nu al dieren, die ze niet eens meer levend willen vangen!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC