De actualiteit van gisteren

15 oktober 2006 - Bijeenkomst 12 okober; Jan Harteman vertelt .....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,Het is herfst en er gebeuren rare dingen.
Kamerleden maken zich behoorlijk druk over een moeder, die haar kinderen zou verwaarlozen, om mee te kunnen doen aan een televisieprogramma, “de Gouden Kooi”, waarbij ze een jaar lang in een groot huis opgesloten zou gaan zitten.
Waar bemoeien ze zich mee!
Andere kamerleden buitelen over elkaar heen vanwege het mogelijk verdwijnen van de buis van het spelletjesprogramma “Lingo”.
Zelfs de minister president is zich er mee gaan bemoeien!
Dat er intussen honderduizend pluimveeliefhebbers en hun vogels onder de vermaledijde afschermplicht lijden is waarschijnlijk voor hen niet interessant genoeg.
Laat ze zich daar eens mee bemoeien!

 

Op 12 oktober j.l. werd van onze regio de eerste bijeenkomst van het winterseizoen gehouden. Jan Harteman verzorgde deze avond een presentatie voor zo’n 30 aanwezige leden. Het onderwerp was zeker interessant, omdat wij, als liefhebbers van vogelsoorten, er ook mee te maken hebben of krijgen. Hoe stel je een gemengde collectie samen? Waar moet je op letten als je diverse vogelsoorten bij elkaar wilt houden? Wat kan wel en wat kan niet?

Jan vertelde dat voor het eerst dieren en vogels werden gehouden voor de sier in de Gouden Eeuw. Mensen met veel geld hielden exotische dieren, vooral om er mee te pronken. Meestal was het een soort postzegelverzameling van enkelingen in aparte kooien. Pas vele eeuwen later, via een Duitse circusdirecteur Hagenbeck , ontstonden een soort dierentuinen, waarin de dieren/vogels meer ruimte kregen. Later werd de huisvesting nog ruimer en werden soms verschillende diersoorten en vogels samen ondergebracht. Waar moet je nou op letten bij het samenstellen van aparte vogelsoorten bij elkaar? Je moet nagaan wat je wilt nabouwen, welk biotoop? Wat zijn de beschikbare financiële middelen, wat is de beschikbare ruimte en wat zijn je voorkeuren? Lopen de vogels elkaar in de weg of vullen ze elkaar aan?
Je moet ook letten op gedragseigenschappen, voedsel, broedgewoontes en eventuele verwantschap ( kans op kruisingen).

Wat zijn dan zoal de mogelijkheden?
Jan liet verschillende voorbeelden de revue passeren. Uilen, zoals de kerkuil, zijn goed samen te houden met bijv. goudfazanten. De grote Laplanduilen worden intussen gehouden in een zeer ruime volière samen met bijvoorbeeld grote toppereenden.
 


Ibissen en watervogels gaat ook goed, echter ibissen lust ook wel een eitje/kuiken, dus de openingen in nestbakken voor eenden dusdanig afdichten, dat de eend er wel in kan en de kop van de ibis niet! Ooievaars, ibissen en reigers kunnen goed samen gehouden worden, evenals ibissen, slangenhals-vogels en purper-koeten.
 


In de bovengenoemde voorbeelden geldt, dat wanneer er sprake is van natuurbroed, het best nog wel eens fout kan gaan, omdat kuikens ook op het menu staan.
Een grote groep kleine flamingo’s was niet zo blij met de in dezelfde ruimte gehuisveste Australische Kookaburra’s, omdat het vliegbeeld van de laatste soort te veel leek op dat van een roofvogel, echter eenmaal verwijderd en vervangen door trompetneushoorn-vogels was er geen vuiltje meer aan de lucht.
 

Uit eigen vliegkooi liet Jan de mogelijkheden zien met eenden, kluten en tropische duiven. Proefondervindelijk heeft hij moeten vaststellen, dat niet alle eendensoorten het altijd goed met de kluten konden vinden, maar na passen en meten is de samenstelling nu dusdanig, dat de rust is weergekeerd. Jan Harteman gaf ook toe, soms impulsaankopen te hebben gedaan, zoals met de reuzenbosrallen, die achteraf gezien, toch te veel vlees lustten.Kleine hoenderachtigen, samen met eenden, gaat vroeg of laat toch fout, want kwartels kunnen niet zo goed zwemmen. Verder kwamen er nog voorbeelden voorbij van o.a. kruisingen tussen ganzensoorten, waarmee Jan wilde laten zien, dat niet alle ganzensoorten zo maar gecombineerd kunnen worden.

 

Zeker niet wanneer het enkelingen betreft. Die zoeken zich een partner van een andere, in de buurt zijnde, soort. In de vrije natuur kom je overigens ook al kruisingen tegen. De leerzame uiteenzetting van Jan Harteman verdiend navolging en zeker niet in de laatste plaats door de voorbeelden van de ongewone combinaties en de prachtige foto’s. We zullen Jan dan ook zeker nog eens vragen een voordracht voor ons te willen verzorgen.

Na afloop van de lezing volgde een geanimeerd doch bedrukt bijpraten over de gevolgen en de onmogelijkheden van de afschermplicht. Mede daardoor was er ook weinig animo voor de “ Open Dag”, welke we op 21 oktober hadden willen organiseren.
Deze gaat dus nu NIET door!!


De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdagavond 23 november, wederom in Tijnje.

Op 24, 25, en 26 november staan we weer met een grote showkooi tussen de sierduivententoonstelling van de F.S.C. in het F.E.C. te Leeuwarden, reclame te maken voor onze liefhebberij, ten tijde van de Hobbybeurs aldaar.

Dan nog even dit: We weten het intussen al allemaal, maar het gaat niet goed met de wereld. De opwarming van het klimaat op aarde wordt langzamerhand merkbaar en de eerste voorbeelden zijn al gevonden, gelet op deze foto!!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC