De actualiteit van vandaag

17 September 2006 - U krijgt een nummer en bent een bekende .....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,

Het tij is een beetje gekeerd, maar nu 'wordt' u misschien een nummer

Dankzij de inspanningen van allerlei mensen, die net zo, zo niet nog meer, gedreven zijn betreffende hun liefhebberij en hun vogels, is het op 11 september gelukt om het tij een beetje te keren. De ondoorlaatbare afscherming heeft plaats gemaakt voor netten, gaas of vislijnen.
Zo wordt het leed, dat watervogels anders te wachten stond, voorkomen.
Om voor deze afscherming in aanmerking te mogen komen moet men zich wel eerst aanmelden, “ontheffing afscherming” heet dat dan. U krijgt een nummer en bent vanaf dat moment een bekende bij het ministerie van LNV. En dat was nou net de bedoeling. Of we daar nou op zaten te wachten weet ik niet, maar “onbekend maakt onbemind” zullen we maar denken. Maar in mijn achterhoofd heb ik het vermoeden, dat er in de toekomst nog wel meer achter weg kan komen.
In de tussentijd pieker ik mij suf hoe je watervogels moet leren geen oppervlaktewater te mogen drinken.
We zijn nu betreffende de “ophokplicht” zo’n 18 dagen verder met alle stress van dien. Watervogels opsluiten is bijna ondoenlijk zonder desastreuze gevolgen voor de vogels. Waarom worden bij het tot stand komen van besluiten van ministeries niet eerst deskundigen geraadpleegd? Deskundigen die iets weten van het houden van oorspronkelijke, wilde watervogels e.d. Deskundigen die weten dat watervogels geen kippen zijn bijvoorbeeld en niets, maar dan ook niets met grootschalige pluimveehouderij te maken hebben.

Deskundigen, die het gevaar van verspreiding van een virus naar de bevolking door wilde vogels uit het veld en vanuit parken beter kunnen inschatten, dan dat nu gebeurt.
 

Deskundigen, die van kansberekening hun vakgebied hebben gemaakt. Ooit, lang geleden, toen ik met de watervogelliefhebberij begon, heb ik mij niet kunnen realiseren, welke enorme spanningen er zouden kunnen ontstaan in je leven, als ministers dergelijke, voor mensen en watervogels onacceptabele beslissingen zouden nemen. De vrijblijvende, ontspanning gevende hobby veranderde binnen een paar jaar in een zwaar dilemma en lijkt zich tegen je te keren.Gestraft worden door je eigen liefhebberij?? Gevangen in onmacht?? In de toekomst kijken is onmogelijk, terugkijken kan wel. Dat heet geschiedenis. Hoe vaak is het in het verleden niet gebeurd, dat er dingen zijn voorgevallen, waarvan achteraf bleek dat ze niet hadden hoeven te gebeuren als de betrokken auto-riteiten juist hadden gehandeld? Bijv. bij de Schipholbrand?

Ik ben zo bang, dat wanneer we, zeg maar, vijf jaar verder zijn en terug kijken op alles wat er nu gebeurt, we dan zullen moeten constateren dat er toen verschrikkelijk veel is mis gegaan. Dat er veel is mis gegaan, omdat autoriteiten zonder kennis van zaken hun bureaucratische en veterinaire maatregelen kostte wat kost hebben willen doorzetten omwille van de angst voor een verschrikkelijk virus, dat slechts bij particulieren zou toe kunnen slaan.

Om eerlijk te zijn, echt heel eerlijk, ik heb er over gedacht om er dan maar mee te stoppen, maar aan wie raak ik ze kwijt? Alles maar doodschieten of loslaten is nu nog even geen optie en inenten zou er een zijn, ware het niet dat het:
a: ons nu op een onvriendelijk, ondemo-cratische manier door de strot wordt gedrukt,
b:
het jaarlijks terugkerend ritueel nou niet bepaald vogelvriendelijk is en
c: de toch al niet goedkope liefhebberij er zo behoorlijk veel duurder door wordt.Ik zou een oude passie, die ik jaren geleden heb gehad, weer op willen pakken. Een liefhebberij waar toen heel veel plezier aan is beleefd. Een prachtig, groot en lang, tropisch aquarium, gevuld met mooie planten en vissen.
Ik heb het nog, leeg op zolder. Twee zelfs.Maar ik durf niet meer. Bang dat je na een aantal jaren gevaar loopt op ruiming van de inhoud vanwege een gevaarlijk virus onder tropisch vissen.Zeg nou niet dat het een belachelijk idee is, het ontstaan van een gevaar, dat hadden we jaren geleden ook niet verwacht bij koeien, schapen, geiten, varkens, paarden, kippen, watervogels en sinds kort ook bij Koikarpers! Tja, leuker kunnen we het niet maken.


Gaan we toch nog wat doen het komende winterseizoen?
Jazeker, …. op donderdagavond, 12 oktober, is er weer een bijeenkomst van onze regio in Tijnje, alwaar Jan Harteman een programma gaat verzorgen. Als Jan komt, dan kunt u er van op aan, dan wordt het zeker weer interessant, dus die avond maar vast weer in de agenda zetten. 20.00 uur bij Overwijk in Tijnje.
Onderwerp is nog niet bekend, maar dat laat ik u spoedig weten.

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief
 

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC