De actualiteit van gisteren

20 Augustus 2006 - Na een uitgebreide vakantieperiode weer frisse moed.....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,

De vakantie is weer voorbij
Na een uitgebreide vakantieperiode gaan we weer met frisse moed van start.
Met frisse moed? Jawel, er staat immers van alles op het programma voor het winterseizoen, dus er moet weer het e.e.a. geregeld, georganiseerd en gepland worden. Hoe vond u het weer in juni/juli ?

Al met al best wel goed te doen toch, al zal menig mens zich tijdens de allerheetste dagen wel net zo gevoeld hebben als de voorwerpen op bijgaande foto.
En dan die droogte in die zelfde periode. Er viel geen druppel, echter, zo weinig als er toen viel, zo veel valt er nu soms, met overlast tot gevolg.
 

Zaten we net rustig in de tuin in de schaduw vakantie te vieren, (of elders, want dat is voor iedereen weer anders), mijmerend over een rustig najaar en winter met geen ophokplicht vanwege vogelgriepdreiging, lezen we over een uitbraak van een milde variant in een kippenschuur in Voorthuizen. Weliswaar dus niet de ziek makende, maar toch!

Het eerste wat dan in mij opkomt is boosheid en argwaan. Het is te begrijpen dat die 25.000 hoenders nog niet allemaal ingeënt waren, want dat kon pas per 1 augustus officieel en daar ben je ook nog wel even mee bezig als je ze drie keer, met tussenpozen, door de handen moet hebben.

Maar ze waren toch opgehokt??? Ze liepen toch binnen???
Ondanks de in de pluimvee-industrie geldende veiligheidsmaatregelen, die, naar ik aanneem zeer zorgvuldig worden gehandhaafd en gecontroleerd, slaat toch plotseling het noodlot voor die vogels toe.
 


O.K., ze werden er niet ziek van maar het kostte hun wel de kop! Al die 25.000! Moest dat nou? Het was toch geen gevaarlijk, besmettelijk virus? Zou het wel zo verstandig zijn, dat wij onze vogels in de nabije toekomst weer op gaan hokken? Waar komt zo’n virus nou weer vandaan en hoe kwam het binnen? Zelfs al zouden wij onze kostbare en dierbare vogels gaan ophokken, (lees: in een hok stoppen met open zijkanten en een dakbedekking er overheen, net als in een kippenschuur dus!) het gevreesde virus komt toch wel binnen, hoe dan ook.

Van de eerste schrik bekomen krijgen we er prompt een tweede overheen.


De zieke sperweruilen in Bijdorp. (foto3)
De dieren waren nog te jong om gevaccineerd te kunnen worden, dus waren nog niet beschermd (?!?) Waren de ouders van deze jonge vogels dan niet besmet? Ze waren wel al opgehokt (want ze zaten in een voor het publiek te bezichtigen volière, naar ik aanneem.) Trouwens, het publiek mocht zich vrijelijk langs de inmiddels lege volière bewegen, wat ik ook al heel vreemd vind, want als het al wel om de zeer gevaarlijke variant zou handelen, dan laat je toch in de verste verte geen publiek meer toe? Terwijl deze tekst op het scherm van mijn PC langzaam vorm begint te krijgen, slaat het noodlot toe.
 

 


Wat lees ik op de website van Aviornis Nederland? Algemene ophokplicht per 1 september a.s. in verband met de naderde vogeltrek. Niks geen gedoe meer met rood/witte linten, aldus de woordvoerder van het ministerie, Mr.A.Oppers, want dat bleek in de praktijk niet vol-, en afdoende te werken. Hoe zo niet te werken, is er dan een uitbraak geweest ondanks de linten? Geen alternatief dus, gewoon ophokken!

Als je dat niet wilt of kunt, dan ga je maar inenten, want dat mag wel en dan mogen ze ook gewoon blijven zwemmen of lopen, een jaar lang (vrij in de buitenlucht !) maar of dit een goed alternatief is, is nog allerminst zeker, want garantie dat ze alsnog niet geruimd zullen worden bij een uitbraak is niet waterdicht!!
Dat zal gaan betekenen drie x door de handen, extra ring om ( gevaarlijke ring met uitstekend lipje) en kosten per vogel, weet ik veel, misschien wel 10 euro.
Veertig vogels, 400 euro kosten en gevaccineerd tegen welke variant?

Waarom worden de liefhebbers van vogels, gehouden in avicultuur, opgezadeld met dit probleem, terwijl de grote stadsparken wederom vrijgesteld worden vanwege geen mogelijkheid tot ophokken( wilde watervogels) of inenten?
Is het dan de bedoeling dat wij, houders van Aviornisvogels, massaal ook maar de omheiningen weghalen, zodat de aan ons toevertrouwde vogels de vrije natuur ingaan en hopelijk des avonds thuis komen eten !?! Dat is trouwens onlangs bij mij in de buurt al weer gebeurt, met 3 gedumpte kippen, maar dat zal wel met het begin van de bouwvakvakantie te maken hebben gehad.
Het loslaten in de vrije natuur is a. tegen ons principe, daar hebben we ze niet voor aangeschaft, en b. dat is wel de ergste vorm van faunavervalsing die je je maar kunt bedenken en trouwens ook nog verboden door de F.en F.-wet. (artikel 14, 1e lid).

Uitgerekend de woordvoerder van het ministerie, nota bene een jurist, had moeten inzien, dat je in Nederland niet mag discrimineren en met twee maten mag meten, want meneer/mevrouw de beleidsmedewerker, de (water)vogels in de stadsparken zijn net zo wild (of tam) als onze wilde watervogels.

In stadsparken komen meer echte wilde water(trek)vogels gedurende de winter dan bij ons en er komt ook meer publiek dan bij ons(= groter gevaar!).
Dus als men nou echt bang is voor besmetting van (water)vogels en overbrenging op publiek: sluit eerst alle stadsparken per 1 september!!

Ik had me er erg op verheugd, het komende najaar en winterseizoen nu eens eindelijk géén louter negatieve teksten te hoeven gaan schrijven voor onze eigen website over de ellende rondom de dreiging van de vogelgriep. Maar nee, het is weer niet gegund, het is en wordt weer kommer en kwel in plaats van vreugde en plezier.
Hopelijk gaat de landelijke dierenbescherming er zich nu ook eens mee bemoeien, want dierenleed dat er staat aan te komen, wanneer wij al onze vogels echt moeten gaan ophokken weegt onnoemelijk veel zwaarder dan het lot van de tien geschoten katten in Blije! Die waren direct dood en onze vogels mogen langzaam wegkwijnen, aldus het ministerie van LNV.

Ophokken vanwege de komende vogeltrek, jawel! Er is immers nog helemaal geen vondst of uitbraak en hoe lang duurt die trek dan wel niet. Als je het vergelijkt met vorig jaar, tot 1 mei. Nou, dat is dan een negen (9) maanden = drie (3) maanden niet!!

Voor deze twee dieren staan moeilijke maanden in de agenda.
Misschien ook wel niet, het kan ook
“Cock au Vin” en “stoofpotje geitenvlees”
worden met Kerstmis of eerder.

Let op, toch nog wat vrolijker nieuws!!!!
Op zaterdag 2 september hadden we een regionale ruilbeurs gepland en die gaat gewoon door.
Vanaf 09.00 uur bent u welkom in de grote loods van B. en J. aan de Hannelswei 6 te Burgum, dat is op het industrieterrein Burgum-West.
Op de N356 vanuit het noorden: 1e stoplicht rechts af, daarna direkt weer links en 1e weg rechts. Op de N356 vanuit het zuiden: 4e stoplicht links af, daarna direkt weer links en 1e weg rechts. Wij zullen ter plekke wegwijzers plaatsen en de vlag uitsteken. U kunt vanaf 09.00 uur gratis inbrengen, let wel op, alleen gezonde dieren, de toegang is gratis, parkeren ook en er is een beperkte catering.
Handelaren vanaf 11.00 uur welkom. We stoppen er mee om 14.00 uur.
Eventueel ingeënte vogels krijgen een eigen afdeling.
Alleen vogels inbrengen die vallen onder Aviornisvogelsoorten! (zie bladzijde 1 van elk tweemaandelijks Aviornisblad.
Voor deze ruilbeurs geldt ook het Ruilbeurs reglement (blz. 62 van augustusnummer (2006).

Kijk regelmatig op deze website omtrent de laatst stand van zaken betreffende deze beurs, want afgelasten kan nog mogelijk zijn!!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC