De actualiteit van vandaag

Mei 2006 - Nog meer Vrijheid!! .....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,


Het is misschien wat overdreven, maar wat zou ik graag dit beeld in de tuin zetten (al was het maar een kleintje!).

 

 
Wat een weelde, wat een genot en wat een luxe! Man, man, zo blij als een kind!
Op 1 mei hebben we ze dan eindelijk weer los kunnen laten. Ten langen leste kan dan, na 10 weken onschuldig opgesloten zitten, het scharrelpluimvee weer scharrelen in de voor hen al die tijd verboden gebieden, n.l. zijnde niet overdekt! Eindelijk weer de zon en de regen op de kop i.p.v. een afdak of een flapperend plastic afdekzeil. De rood/witte afzetlinten weer rap van boven de vijver verwijderd, want 10 weken wachten zonder dat “Baantjer” de moord op komt lossen werd wel heel erg saai.Bedenk wel dat de periode van 10 weken intussen bijna het vijfde deel van 2006 is! Gelukkig zijn we nu ook weer verlost van de “kippengriep-inspecteurs”, die soms geheel onverwachts vermomd te voorschijn kwamen.
De pluimveesector is nu in een felle strijd gewikkeld met de minister betreffend compensatie vanwege gemist inkomen. De Europese Commissie is bereid mee te betalen aan de steun. De vraag is echter: wordt het steun bij sanering of schadecompensatie. De minister ziet meer in bepaalde maatregelen om de productie te beperken en bedrijven die stoppen te compenseren. Binnenkort moet namelijk de E.U. zijn grenzen openstellen voor vlees van pluimvee o.a. uit Brazilië.
Edoch, de pluimveesector wil eerst steun en dan later maar eens praten over structuurverbetering.


Hoe dan ook, die zijn nog wel even bezig, maar worden wij, particulieren, ook gecompenseerd vanwege verlies aan pluimvee-plezier? Zal wel weer niet, bij ons moest er altijd al geld bij gelegd worden. Maar al die ander lieden dan, die zijdelings met ons te maken hebben en al die andere beroepen, die iets met vogels van doen hebben, krijgen die ook nog een tegemoetkoming? De mensen uit de sector zullen wel denken, jullie, jullie moet niet zeuren, het kost ons geld! Dat bedoel ik dus.


En nou allemaal even goed opletten! Waarom ging het eigenlijk de afgelopen tien weken? Waarom was die vermaledijde ophokplicht ingesteld? In februari werden her en der dode vogels gevonden.
De vogels droegen het gevaarlijke H5N1 virus bij zich. Dat is gevaarlijk voor pluimvee, katten, fretten, varkens en mensen. Dat virus mocht absoluut niet verspreid worden. Als er een mutatie van dat virus zou ontstaan en dat zou overslaan op mensen, dan zou er wel eens een wereldwijde pandemie kunnen ontstaan. Een pluimveevirus verspreid en muteert gemakkelijker op een plek waar heel veel pluimvee bijeen is. Juist, de pluimveesector!
Om nu te voorkomen dat het gevaarlijke virus daar terecht zou komen, werden allerlei ongetwijfeld goede veterinaire maar draconische maatregelen getroffen voor particuliere hobbypluimveehouders.
Dat betekende veelal huisvesten in een veel te krappe ruimte, omdat dat financieel, bouwtechnisch en vanwege de veelal harde winden het beste zou zijn, want het zou toch wel niet zo lang duren.


Dat leverde soms hartverscheurende taferelen op, maar ja, ophokplicht hč.
Met een grote mond los je dat niet op! Het kwam ook voor, dat eenmaal verplicht overdekt (moest van AID) net zo snel weer moest worden afgebroken vanwege geen gezicht (moest van de gemeente).
Kortom, was het nu de ellende die wij over ons heen kregen allemaal wel waard? De indruk is ontstaan, dat de beleidsmakers er geen weet van hadden wat er zich allemaal bij Aviornisleden afspeelde.
Dat bleek ook wel toen een viertal van hen op uitnodiging van het hoofdbestuur op bezoek gingen bij een vijftal leden van Aviornis in de regio Holland. Daar vielen hun de schellen van de ogen! Of, zoals onze landelijke voorzitter zo treffend schreef: “Een blik op een stel al weken opgesloten zwarte zwanen zei meer dan 1000 woorden op papier.”
Hopelijk is er van het bezoek flink wat opgestoken en wordt er lering uit getrokken.
Naar goed Nederlands gebruik zal er aan het einde van de crisisdreiging wel worden geëvalueerd, (moeilijk woord voor er over napraten) en komt het nog eens aan de orde.
 Misschien wordt men bij het ministerie nog eens zo wijs, dat bij een eerstvolgende mogelijke ophokverplichting, (moet er even niet aan denken) de particulieren ontzien worden en de plaatsen, die veel gevaarlijker zijn, zoals stadsparken en druk bezochte natuurgebieden meer aandacht krijgen.
Afijn, we zitten nu nog steeds met de vraag: hoe wordt (werd) het virus nou verspreid?
Daar lees/hoor je niks over. Gaat het door de lucht, over de weg, door import van dood dan wel levend pluimvee/vogels uit al besmette gebieden of zijn het trekvogels??
De routes van trekvogels zijn intussen genoegzaam bekend bij de Koninklijke Luchtmacht. Daar doen ze nu al zo’n dertig jaar onderzoek naar die routes en het wordt bijna mogelijk die net zo voorspelbaar te maken als het weer. Misschien krijgen we een oplossing vanuit die hoek.Voor de rest, raar maar waar, het virus is er ineens en niemand weet waar het zomaar vandaan komt. Op vrijdag 28 april kopt de Leeuwarder Courant: “Griepdoden bij pandemie overdreven”. Bij een grieppandemie vallen er niet zo veel doden te betreuren als waarvoor is gewaarschuwd. Er werd eerder een getal van 40.000 genoemd, nu denkt men dat het er niet meer zullen zijn dan 9.000. Epidemiologen (moeilijk woord) waren op een congres bijeen op Papendal en daar werd er uitvoerig over gepraat. Kijk, daar gaan we dan, als epidemiologische wetenschappers al uit gaan van verschillende scenario’s, hoe moeten beleidsmakers dan goed beleid maken?

Dan vallen wij, als eenvoudige particuliere houders van loslopende kippen, eenden, ganzen,zwanen, kalkoenen, fazanten, parelhoenders en al die andere mooie vogels toch altijd tussen de wal en het schip? Natuurlijk komen nu de verhalen weer los, nu de ophokplicht is afgelopen. De een zegt dat het allemaal geluk is geweest, de ander zegt dat het komt omdat we in Nederland zulke goede maatregelen hebben genomen.
In de Leeuwarder Courant van maandag 2 mei staat dat de viroloog W.v.d.Poel van de Wageningen Universiteit heeft gezegd: “ Er zijn goede maatregelen genomen, ondermeer op het gebied van de import van vogels, de handel speelt een rol bij de verspreiding van de griep, en de vermindering van het contact tussen vogels en mensen. Dat heeft geholpen, al is het onduidelijk welke maatregelen de doorslag hebben gegeven”. Op Ameland is het einde van de plicht om op te hokken wel eventjes heel uitbundig gevierd. Vanaf een praalwagen, uitbeeldend een “ophokhok”met 27 als kippen verkleden jongeren werden massa’s veren over de route verspreid. Het hele dorp Hollum zit er onder. Nou, die mensen waren zeker blij!!Op 1 mei mochten ze weer vrij.
Dit gebeurde er spontaan bij een ganzenliefhebber. Of die vogels ook blij waren!! Tot slot: als variatie op het thema: kun je nog zingen, zing dan mee. Ga je nog kweken, kweek dan mee, maar doe het deze keer eens voorzichtig, want de handel zit nog vol!!

Een fijn kweekseizoen toegewenst en geef u nog even op voor de busreis ( zie elders op deze site, bij agenda).

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC