De actualiteit van vandaag

April 2006 (1) - Voorjaar! .....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,

Het is intussen voorjaar geworden, al zou je dat aan de heersende temperaturen zo niet zeggen, maar de voorjaarsbloemen laten het niet afweten. Steeds vaker zie je nu hier en daar de gele knoppen van de narcissen te voorschijn komen.
Nu zou je denken dat de voorjaarstrek ook wel zo langzamerhand ten einde zou zijn.
Maar niets is minder waar. Volgens het L.N.V. zijn er nog steeds bewegingen van trekvogels, want anders hadden ze de ophokplicht wel afgeschaft.

Ik ben overigens nog steeds die blunder met de post-,en sierduiven niet vergeten.
Waarom eerst halsstarrig verplicht wel ophokken en later toch weer niet? De discriminatie bij de vorige dreiging ben ik ook nog niet kwijt.
Bewoners binnen de bebouwde kom werden vrijgesteld van ophokplicht, die daarbuiten niet, terwijl het verschil soms maar slechts een paar meter kon zijn.
’t Is trouwens toch vreemd met het ministerie, want wat er ook gebeurd, het blijft doodstil vanuit die hoek.
Dat is bijzonder raar en ergerlijk, want datzelfde ministerie moet toch op de hoogte zijn van een rapport van 2005, uitgegeven door het LEI, met als titel: “Hobbydierhouders hebben moeite met overheidsbemoeienis”. “Over passie voor dieren en perceptie van wet- en regelgeving die voor landbouwhuisdieren gelden.” Dat onderzoek geeft nader inzicht in de belevingswereld van hobbydierhouders en reikt handvatten aan om de communicatie van LNV beter te kunnen afstemmen op de informatiebehoefte van hobbydierhouders. Informatie is voor iedereen enorm belangrijk. Er is niets zo erg dan het moeten leven in onzekerheid!

Natuurlijk willen wij, als hobbypluimveehouders, meewerken om verspreiding en een eventuele pandemie te voorkomen, maar daar moet dan zo langzamerhand wel wat tegenover staan! Waarom horen en lezen we niets? O.K., er gebeurt meer in de wereld, maar voor ons is het enorm belangrijk. Waarom blijft het zo oorverdovend stil! Wordt er niet meer getrokken door de trekvogels? Overigens staat nog steeds niet keihard vast, dat die de veroorzakers van de algehele schrik zijn.
Zijn er bewijsbare bewijzen? Laat het ons weten! Zijn het de mussen, lijsters en de spreeuwen of de eenden, zwanen en de meeuwen? Laat het ons weten!

Of is het van die trekvogels helemaal niet waar, praten we elkaar maar gewoon maar wat achterna, want het is zo goed voor het grote publiek? Hoe is het met het monitoren? Er moeten intussen al van duizenden dode vogels uitstrijkjes zijn gemaakt en op kweek gezet. Wat zijn daarvan de uitslagen? Allemaal nog steeds negatief natuurlijk, want er wordt niet meer gerept over een “vondst” in de media.
In Groot-Brittannië is geheime informatie uitgelekt. Daar zullen bij een eventuele pandemie massagraven worden ingericht om de vele duizenden dode mensen snel te kunnen begraven. Zou men dat niet doen, dan (heeft men uitgerekend) zou de gehele procedure wel meer dan 17 weken kunnen duren.

an hebben nog de mogelijkheid tot vaccinatie van een aantal soorten. Eigenlijk zouden we blij moeten zijn met die mogelijkheid, maar er kleven nog van die rare bijverschijnselen aan. In “Beschikking van de commissie, van 24 februari 2006, betreffende preventieve vaccinatie tegen hoogpathogene aviaire influenza H5N1 in Nederland en aanverwante bepalingen betreffende verplaatsingen (2006/147/EG)” staat uitgebreid beschreven hoe de inentingsprocedure moet worden uitgevoerd.
Als je het helemaal leest wordt je al onrustig, maar het ergste vond ik in het laatste gedeelte van het gehele protocol. Dat gaat over de veiligheid en de werkzaamheid van de te gebruiken entstof Gallimune Flu H5N9. Ik citeer: “ Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en de werkzaamheid bij andere diersoorten dan de kip”.
En verder: “Dit geneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie/zelfinjectie kan ernstige pijn en zwelling tot gevolg hebben, vooral in geval van injectie in gewricht of vinger. Zonder snel medisch ingrijpen kan dit in zeldzame gevallen lijden tot verlies van de betrokken vinger”.

Met dit middel gaan we dus de voor ons zo kostbare vogels laten enten tegen hoge kosten en een hele hoop papieren toestand. Effe wachten nog! Iedereen zou hiervan toch gewoon wat van behoren te weten, medewerkers van het ministerie.
O.K., de minister heeft zijn nek uitgestoken en heeft ons laten weten dat we mogen laten inenten en dat hij zijn uiterste best zal doen om ruimingen binnen een straal van een kilometer te voorkomen, maar….. Als de Europese Commissie anders beslist en die is net zo flexibel als het Atomium, dan gaat het mooi niet door! Welke vogels mogen wel en welke niet gevaccineerd worden?


Zwanen mogen niet(?) maar ook weer wel soms(?) Waarom mogen deze dieren wel en worden deze dieren niet geënt? Hoe zit het met het dierenwelzijn en het dierenleed?
Hobbydierhouders staan er om bekend dat ze het allerbeste met hun dieren voor hebben en dat het zelfs geld mag kosten. Ze doen hun uiterste best om het voor de door hen uitverkoren dieren zo goed mogelijk voor elkaar te maken. Ze krijgen de ruimte.
Wekenlang in kleine ruimtes is niet goed. Veel dieren, die dit niet gewend zijn zullen sterven (stierven al) door stress. Je merkt het dagelijks, ze lopen constant voor het gaas heen en weer i.p.v. lekker ombekommerd te kunnen bewegen, in de vrijheid en de zon!
De glans raakt uit hun ogen. Diegenen onder ons, die met veel kunst en vliegwerk een bouwsel hebben gemaakt, ondoorlatend afgedekt met plasticfolie e.d. zien na verloop van tijd hun tijdelijk bouwwerk zonder dak, omdat de sterke voorjaarswind of storm het niet kon laten de dakbedekking te ruďneren. De dieren raakten door al dat geflapper nog meer in de stress etc. etc.

Dan is het beter die dieren maar weer los te laten, zodat ze weer een beetje tot zich zelf kunnen komen, want er is nog steeds in Nederland geen vogelgriep aangetoond! Nu zul je het straks beleven, is dat dank zij ons of ondanks ons? De stadsparken is ook een doorn in het oog. Natuurlijk, het zal moeilijk zijn daar wat tegen te doen, maar die openbare gelegenheden hadden best permanent voor het publiek afgesloten kunnen worden. Ze zijn dan wel van de gemeente, dus van ons ook, maar zo bouw je wel veiligheden in. Veiligheden, die nu op de schouders van de particulieren wordt gelegd! Ik weet het, het zal een moeilijke politieke beslissing zijn, dat op slot doen van een openbaar stadspark, maar het was wel een teken van solidariteit geweest.

Wat daar in die parken allemaal in en uit vliegt, dat wil je niet weten en de wandelaars marcheren onbekommerd door de uitwerpselen! Bij een eventuele uitbraak gaan wel heel eenvoudig alle openbare natuurgebieden dicht en daar komen vaak veel minder mensen hoor! Zo tegen Pasen wordt er weer gecontroleerd op de herkomst van de eieren. Bij vorige controles is gebleken, dat eieren van legbatterijen vrolijk verkocht werden als zijnde scharreleieren.

Zo langzaam maar zeker bekruipt je het gevoel, dat deze algehele consternatie maar om 1 ding draait, namelijk: geld. De bio-industrie roept om compensatie voor afzetderving. Hobbyvogelhouders zullen wel nooit gecompenseerd worden voor het verlies van hun door stress gestorven vogels. Hoe zit het met de inkomstenderving van preparateurs bijvoorbeeld. Het aantal vondsten daalt nu drastisch, want elke dode vogel is enorm “verdacht”! Politiebureaus geven geen vervoersvergunning meer af voor dode roofvogels, terwijl ze daar helemaal geen opdracht voor hebben gekregen en mensen wiens brood het is (prepareren is een vak en geen hobby) moeten maar zien hoe ze zonder de gevonden vogels brood op de plank krijgen!

Oproep aan de beleidsmedewerkers van het LNV, lees het rapport LEI, dat ongetwijfeld ergens in een la ligt, nog eens goed door en doe wat met de aanbevelingen.
Denk er eens goed over na, want “hobbydierhouders”, hoe vreemd die onderscheidende naam ook moge zijn, zijn soms net mensen!

Tot slot nog een uitsmijter:
“Wanneer ik brul,” zei de beer, “heerst angst in ’t halve woud!”
“Wanneer ik brul,” zei de leeuw, “beeft de hele savanne!”
“Wanneer ik nies,” zei de kip, “doet de hele wereld het in de broek!”


Namens het bestuur, Sytse Buursma regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC