De actualiteit van vandaag

April 2006 (2) - Vrijheid!! .....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,


Als alles goed gaat, d.w.z. als er geen nieuwe uitbraak van het vogelgriepvirus in Nederland wordt geconstateerd, dan kan op 1 mei de vlag uit.
Dat doen we normaal op 5 mei, nationale bevrijdingsdag, maar nu ook op 1 mei.
Op die dag mogen alle opgehokte vogels, na 10 weken opsluiting, weer in vrijheid leven, hoeven ze niet meer in hun te kleine ruimtes te verblijven en is het gedaan met de veel te grote druk, die slechts stress veroorzaakte. Eindelijk kunnen de foeilelijke afzetlinten boven de vijvers weer verwijderd worden. Eindelijk worden we weer gewone watervogelhouders en niet meer de eigenaren van plaatsen waarvan het leek alsof er filmopnames voor een aflevering van een slechte politieserie werden voorbereid.

Laten we nu even eerlijk zijn, welke foto vindt u mooier, foto 1 of foto 2? Wat ik tijdens de gehele “ophok” periode al ben gaan vermoeden, blijkt in de praktijk intussen waar te zijn. Het de beleidsmakers van het ministerie van LNV hebben al die tijd absoluut niet geweten hoe wij, leden van Aviornis, met onze vogels omgaan en ze huisvesten.
Doe ze gewoon maar in een hok, afdak, als het maar van boven dicht is!
Ja lekker, probeer maar eens een degelijke afdekking te maken over een ruimte van bijvoorbeeld 10x10 meter of groter. Dat lukt dus in Nederland, met de altijd waaiende harde winden in de winter slechts een paar dagen en dan is het stuk. Dus moet het noodgedwongen maar kleiner, want minder windvang etc.etc. Daar weet u intussen over mee te praten.

Resultaten van dat het niet goed ging zijn er intussen te over. Door overbevolking, achter elkaar aanjagen, vechtpartijen, stress en andere oorzaken zijn er al vele vogels verminkt of gestorven. Ganzen, zwanen en bergeendachtigen bijvoorbeeld (maar zij zijn niet de enigen) verdragen in het voorjaar absoluut geen indringers in hun territorium.
Regelmatig voorkomend dierenleed en welzijnsproblemen! Al die tijd heeft het ministerie er geen weet van gehad en dat snap ik dan weer niet, want ze sturen wel de AID het land in vanwege de handhaving. Praten die beide partijen dan niet met elkaar, wordt er op dat gebied dan geen informatie uitgewisseld, is er dan helemaal geen communicatie?
Doen ze allemaal maar wat?

Komen we nog even terug op 2x discriminatie.

  1. Waarom moeten (moesten) oorspronkelijke, wilde watervogels wel opgesloten worden bij particulieren en hoefde dat in stadsparken niet? Dat is natuurlijk dom van mij, wilde vogels kun je niet opsluiten, maar parken kun je wel afsluiten voor het publiek. Stadsparken zijn vaak een rustgebied voor wilde watervogels, vooral in de winter. Ze kunnen dan gemakkelijk in contact komen met hun soortgenoten, die er altijd al vertoeven. Sluit je nu zo’n park af voor wandelaars, eendjes-voerders, honden-uitlaters, joggers en andere goedwillende voorbijgangers dan voorkom je dat er mest van parkeenden mee genomen wordt door bezoekers en daarmee voorkom je de kans op verdere verspreiding en besmetting.
    Immers, het aantal bezoekers aan een stadspark is vele malen groter dan dat bij een particuliere houder van wilde watervogels, want dat is er maar 1 en dat is de verzorger! De verzorger kan speciale kleding en schoeisel gebruiken bij het betreden van zijn watervogelpark, passanten doen dat in een stadspark dus niet!Van een particulier kun je nog nagaan of en zo ja, bij welk groot pluimveebedrijf hij/zij geweest is, van al die honderden wandelaars is dat uitgesloten.
     

  2. Waarom worden boerenbedrijven met pluimvee anders behandeld dan die zonder.
    Uit eigen ervaring weet ik nu wat het voor een kind betekent als de vogels, waarmee het intussen is opgegroeid plotseling weg moeten, omdat anders de melk niet wordt opgehaald. Dat kerft diepe groeven in een kinderzieltje! En er komen dagelijks vele wilde (water)vogels op een boerenerf! Allemaal maatregelen, bedacht op een kantoor, achter een bureau, op zeven hoog met als leidraad het draaiboek van de MKZ. Hoe dan ook, in ieder geval kunt u op 1 mei uw “ophokknutselarijen” weer met frisse moed gaan afbreken.
    Betreffende timing heeft het ministerie wel een goede neus dus, 1 mei, de “dag van de arbeid”.

Onlangs zag ik in een Duitse documentaire nog weer eens beelden voorbij komen van de gevolgen en gevaren in de bio-industrie. Jawel, diezelfde industrie die ons, particulier als we zijn, het houden van pluimvee bijkans onmogelijk maakt.
Door de manier van huisvesten, (echt waar, soms schieten tranen te kort), wordt al jaren lang preventief middelen aan de dieren toegediend om besmettelijke ziektes in de stallen te voorkomen. Wij, gewone lieden, nietsvermoedend als we zijn, eten intussen dat behandelde vlees en het is nu al zo ver gekomen, dat mensen met een bepaalde bacterieziekte niet meer met een antibioticum kunnen worden geholpen, omdat de bacterie daar al niet meer op reageert, gewoon immuun voor is geworden.
De angst van onderzoekers is nu, dat andere bacteriën die immuniteit gaan overnemen en dan kunnen we het helemaal wel schudden. Het wordt dus zo langzamerhand wel tijd, dat we eens wat minder goedkoop bio-vlees gaan eten en wat meer geld gaan uitgeven voor vlees uit de scharrelwereld of eigen achtertuin.

Op zaterdag 15 april werd in Overloon de jaarlijkse landelijke ledenvergadering gehouden. Zo’n 100 deelnemers werden geteld, waarvan 13 uit onze regio! Niet dat de andere agendapunten onbelangrijk waren, maar een paar punten haal ik er even tussenuit, namelijk de benoeming van twee ereleden, t.w. de heren P.P.van der Lugt en Th. Keereweer. Verder de toetreding van de neushoornvogels tot onze vereniging, we kregen een uiteenzetting te horen en te zien. Daarnaast nog een tip: maak van uw ringenbestelformulier vooraf een kopie, dus voordat u het invult, omdat u niet na het bestellen standaard weer een nieuw exemplaar wordt toegestuurd. Na de vergadering kregen we een lunch en daarna konden we op eigen gelegenheid het Zoo-Parc Overloon bezoeken, op het internet te vinden onder www.overloonzoo.nl . Dit prachtige jonge dierenpark is een onderdeel van de Zodiakzoo’s, net als bijvoorbeeld Aqua Zoo Friesland in Leeuwarden. Er zijn veel diersoorten te vinden, ook wat watervogels en het ziet er allemaal mooi, schoon en fraai aangelegd uit.

Bent u daar ooit eens in de buurt, ga eens een kijkje nemen, het is beslist de moeite waard. Rectificatie: In het verslag van de bijeenkomst met de voordracht van Jan Harteman is een foutje geslopen. Ik heb geschreven dat hij studeert in Barneveld , de opleiding diermanagement, maar dat was niet meer helemaal waar. Hij heeft zijn studie daar inmiddels afgerond met zijn eindstage in Amerika. Jan studeert intussen in Dronten op de Stoas Hogeschool in de richting educatie-, en kennismanagement, recreatie& gezelschapsdieren.

Dan nog even dit: U kunt zich nog steeds opgeven voor de busreis naar het park van Huub Dijcks in Beesel en aansluitend het park Plantaria in Kevelaer. Doe dat wel vóór 15 mei a.s., want dan sluit de inschrijving! Maak € 37,50 over op Rabobank nr.320423018 t.n.v. penningmeester Aviornis regio Fryslân, vermeld uw naam, aantal deelnemers en de opstapplaats.


Tot slot: Pasen is weer voorbij. Een oud gebruik is het zoeken van eieren, die door de paashaas zouden zijn verstopt. Hebt u er ooit wel eens bij stil gestaan, dat dit voor de haas een zeer gevaarlijke klus is geworden door het al maar drukker wordende verkeer?
Bij dit exemplaar in Schotland sloeg het noodlot toe!

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.


<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC