De actualiteit van gisteren

Maart 2006 (6) - de bijeenkomst op 23 maart en meer .......

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,

In de regionale ledenvergadering op 19 januari werd vanuit de leden het voorstel geopperd, om de maker van de voormalige Nieuwsbrief een attentie als dank aan te bieden, voor de vijftien jaar dat hij gemaakt werd. Wij hadden, als bestuur, een plan bedacht. We wilden Jan Eissens en zijn vrouw Rita uitnodigen voor de bijeenkomst van 23 maart, zodat we ten overstaan van de aanwezige leden hem een cadeau konden overhandigen. Echter, dat plannetje viel in duigen, omdat deze avond in zijn agenda reeds ingevuld was. Er moest toen wat anders worden bedacht en we wilden dit ook niet te ver vooruitschuiven, immers de eerstvolgende bijeenkomst is pas weer in het najaar. Daarom zijn de voorzitter en ik op maandag 20 maart naar Noordlaren gereden en hebben daar, tijdens een gezellig samenzijn, Jan en Rita een goed gevulde zuivelmand en enkele cadeaubonnen overhandigd namens u. Het was natuurlijk niet nodig geweest, maar deze blijk van waardering werd toch bijzonder op prijs gesteld.
(Reactie Jan & Rita: de geste van regio Fryslân wordt zeer op prijs gesteld. Met en door onze Friese schepen hebben wij al een geweldige band met het Friese land. De lekkernijen van die bodem eten wij met zeer veel smaak op! Met deze website kunnen wij (gelukkig) nog een bijdrage leveren aan de activiteiten van de regio in het kader van onze andere hobby. Bent u daarin geďnteresseerd? Kijk maar eens op http://www.eiseendenhof.nl).

De Regiobijeenkomst
Op donderdagavond van de 23e maart kwamen er weer vele bezoekers naar onze bijeenkomst in Tijnje in de zaal van Overwijk. Er waren er zelfs van over de grenzen van de provincie Fryslân en dat is zeer prettig voor het bestuur en voor de spreker van die avond. De voorzitter opent om even over acht de vergadering, verwelkomt iedereen, in het bijzonder de gasten van over de grens en de spreker voor deze avond, Jan Harteman. De presentielijst gaat rond en Anne Bosma noemt nog even dat de jaarboekjes nog steeds verkrijgbaar zijn. Voor leden die hebben meegedaan is dat gratis en voor diegenen, die dat niet hebben kost een exemplaar 7 euro.

De voorzitter attendeert op de komende landelijke algemene ledenvergadering in Overloon op 15 april met aansluitend een bezoek aan het Zoo Park en geeft een tip om te gaan carpoolen als men er heen gaat.
Het bestuur heeft een belronde gehouden onder de leden om naar hun e-mail adres te vragen en we hebben nu zo’n 65 % bereikt en die hebben intussen ook allemaal een e-mail gehad. De voorzitter geeft de aanwezigen in de zaal de tip zo nu en dan eens op onze eigen website te kijken. “Het ziet er mooi uit met allemaal mooie verhalen”, zegt Anne.

We hebben intussen ook aan allen, die geen digitale mogelijkheden hebben, een papieren nieuwsbrief gestuurd en gaan daar mee door, zeker zodra er weer belangrijk nieuws is dat al onze leden moeten weten. We hebben de Open Dag i.v.m. de vogelgriepdreiging maar afgeblazen.
Er staat dus nog wel een busreis gepland, naar Beesel en Kevelaer in Duitsland.
We hebben een ruilbeurs in de planning, door de leden mede voorgesteld, in het najaar (mits de dreiging van de vogelgriep geen roet er in gooit) en vragen aan de leden om mee te helpen zoeken naar een geschikte lokatie, een beetje centraal in onze regio. Er hebben al genoeg medewerkers toegezegd, nu de plek nog.

Verder noemt de voorzitter nog de aan alle Friese leden verstuurde Nieuwsbrief van de regio Groningen/Drente. Als bestuur zijn we niet blij met deze gang van zaken, maar we leven in een vrij land. Er ontstaat wat tumult in de zaal, enkele leden willen graag het adres waaraan je het boekje ongeopend kunt terugzenden en anderen vinden het allemaal maar niets. “Hoe dan ook,”zei de voorzitter, “zoals wij het nu doen, met een supersnelle vorm van nieuwsvoorziening en een papieren versie aan de leden, zijn we voorlopig financieel beter af dan voorheen”.
Leuk om te vermelden dat er ondanks de dreigende vogelgriep toch nog nieuwe leden bijkomen.
Er zijn er, die naar aanleiding van de door het hoofdbestuur verstuurde circulaire aan alle leden, nadat ze bedankt hadden als lid, spontaan weer lid zijn geworden.

Jan Harteman
Na de mededelingen van de voorzitter geeft deze het woord aan Jan Harteman. Hij studeert nog in Barneveld en kon voor de studie vogelmanagement stage lopen in een watervogelpark in Amerika. Om precies te zijn het Sylvan Heights Waterfowls Centre in de staat North Carolina. Het park ligt in een wat heuvelachtig gedeelte, maar verder is de omgeving vergelijkbaar met Nederland, redelijk vlak.
Het klimaat lijkt op dat van Frankrijk, dus aanmerkelijk warmer dan in Nederland. De huidige eigenaar van het park was ooit hoofdverzorger van het watervogelpark in Slimbridge (Engeland) kwam in Amerika, nam daar een collectie over en vertrok er mee naar het kustgebied.

Het park heeft een educatief karakter, men probeert er zo veel mogelijk alle watervogels van de wereld te laten zien. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Veel soorten, die bij ons al heel gewoon zijn, zijn daar bijvoorbeeld nog moeilijk te verkrijgen. Er zijn in het hele grote Amerika evenveel watervogelliefhebbers als bij ons in Nederland en België tezamen. Gelukkig dank zij het huidige Internet komen de kontakten nu wat gemakkelijker tot stand, ook met Europa. Inheemse soorten worden daar het meest gehouden. Een stel trompetzwanen is heel gewoon, terwijl de knobbelzwaan er een exoot is en niet veel voor komt in collecties. Door het gunstige klimaat wordt er goed gekweekt met de in trio gehouden ekstergans.

Andere soorten, die er bijvoorbeeld werden gehouden zijn de “Tule” kolgans, gevlekte fluiteend, Am. Grote zaagbek en South Georgia pijlstaart, die zo groot is als bijv. de roodschoudertaling. Goede kweekresultaten werden behaald met witruggen en de Bear’s witoogeend. Naast andere watervogels als Hawaiieend, wilde Muskuseend, gevlekte Floridaeend of Mottled duck, Mellers eend, Booteend en spoorwiekgans zijn er verder nog Hokko’s, Kuifseriéma’s en kroonkraanvogels(zwarte) en jufferkraanvogels.

De witvleugelboseend leverde steeds goede nafok, zodat alle exemplaren in heel Noord-Amerika afkomstig zijn uit dit park.(fotob4)
Vaste voetringen kent men in Noord-Amerika niet of nauwelijks, men gebruikt er als herkenningsteken vaak plastic bindstrips.
Doordat er in de omgeving van het park zeer veel roofgespuis aanwezig is, wordt er noodgedwongen gebruik gemaakt van diverse soorten broedmachines, die opgesteld staan in een koele ruimte.
 

De predatoren, waar ze last van hebben zijn andere dan wij hier in Nederland kennen.
Overvliegende gieren, die weliswaar niet in de door netten overspannen voličres kunnen komen, zorgen steeds weer voor paniek. Veel overlast ontstaat door wasberen, marters, eekhoorns en slangen, allen verzot op eieren. De bijtschildpad, een waterbewoner, is ook geen brave broeder, een groot exemplaar kan behoorlijk bijten,een mensenhand is er zo maar af en eendjes vinden ze ook lekker.
De opfokruimtes voor de kleine kuikens zien er net zo uit als in Nederland.
Leuk detail, vaak worden er in de opfokbakken kikkers geplaatst, die de muggen moeten vangen, die vervelende ziektes kunnen veroorzaken.


Jan laat naast de vele mooie opnames van de soorten die werden besproken, ook een aantal fraaie plaatjes zien van de voličrevijver waarin een 6-tal trio’s groene pygmeegansjes verblijven. Ondanks het flinke aantal( 18stuks!) van deze vogels waren de fokresultaten tot nu toe nul. Door een storing in de presentatiecomputer moet Jan zijn verhaal iets eerder afsluiten dan gepland. Hij doet dat met de vermelding dat hij in de toekomst het liefst docent dierverzorging wil worden en erg graag kinderen kennis wil laten maken met vogels. “Immers”, zegt Jan, “als ik zo de zaal eens door kijk, is de gemiddelde leeftijd van de aanwezige liefhebbers, met alle respect, hoog”.
Gelukkig is er intussen binnen Aviornis een club opgericht: “Jong Aviornis”, zodat jonge, enthousiaste mensen elkaar daar kunnen vinden.

Het hoofddoel in het leven van Jan Harteman (www.harteman.nl)is, zoals hij dat zelf zegt: “veel mensen kennis laten nemen van en leren omgaan met vogels”. Op een paar vragen uit de zaal geeft Jan nog wat aanvullende antwoorden: o.a. de kosten voor het houden van een watervogelcollectie in Amerika behoorlijk laag, terwijl de opbrengsten van alleen al de nafok behoorlijk hoog zijn en wel zo hoog, dat er gemakkelijk de salarissen voor de medewerkers van kunnen worden betaald. Afsluitend, een leerzaam verhaal, een goede kijk op de werkwijze in Amerika en niet alleen door de fraaie foto’s, met verve gepresenteerd.

Na deze boeiende uiteenzetting was er nog de rondvraag, van waaruit de opmerking kwam: kijk uit met het laten enten tegen vogelgriep, er zijn nog veel te veel onzekerheden, hoge kosten en ondanks alles toch nog mogelijke ruiming!
Misschien dat de vogels het dreigende gevaar zelf onderling op deze manier kunnen oplossen.
Om 22.00 uur sluit de voorzitter bijna de vergadering, maar nadat hij heeft opgemerkt, dat onze eerstvolgende bijeenkomst de busreis zal zijn, sluit hij definitief.

Namens het bestuur, Sytse Buursma regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC