De actualiteit van vandaag

Maart 2006 (5) - Hobbydierhouders in de spagaat .....

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,

Hobbydierhouders in de spagaat.(foto a1)
Soms moet je je mening herzien.
Je mening herzien is niet erg, doordat er telkens weer nieuwe feiten opduiken, noemt men dat ook wel: “voortschrijdend inzicht”.
Tot nu toe was de A.I gevaarlijk voor vogels, dieren met veren. Nu is het ook al gevaarlijk voor de poes, dieren met haren.
Deze dieren behoeven echter niet opgehokt te worden, want het risico is klein.
Wie bedenkt dat? Er zullen in Nederland een klein aantal mensen zijn, die zo nu en dan eens met een kip of eend op schoot zitten. Het aantal kattenliefhebbers, dat regelmatig de poes op schoot heeft, loopt wel in de honderdduizenden.


Wat is er nou gevaarlijker? Of is men bang dat ze, net als in Duitsland, massaal buiten gedumpt worden. Dat moeten we natuurlijk niet gaan krijgen, katten in de natuur.
Als je als ministerie besluit om in heel Nederland alle duiven/postduiven op te hokken, mag je er van uit gaan dat dat op goede, wetenschappelijke en veterinaire gronden gebeurt. Als deze vogels na een maand toch weer vrij rond het huis mogen vliegen, vraag ik mij in alle eerlijkheid af, of er 4 weken geleden wel een echte noodzaak voor was.

 

Wat ze nu weten, wisten ze dat toen dan niet? Aan wie worden dergelijke beslissingen over gelaten? Er zal toch, mag ik aannemen, sinds 2003 al wel een langdurig onderzoek aan vooraf zijn gegaan?
Is er misschien iemand gigantisch in de stress geschoten en heeft gedacht: “O jee, duiven hebben ook veren, die hebben we vergeten te noemen, die moeten er ook bij!”
Of heeft er een ambtenaar zitten slapen? Sneu voor de minister, men krijgt zo het idee dat hij een zwalkend beleid voert. Of is het een politieke keuze geweest? Voortschrijdend inzicht? Maar het blijft raar!

Wat ook raar is: alle boerenbedrijven 3 dagen op slot te doen als er een uitbraak is. Heeft er iemand een handtekening onder een formulier gezet, waarin verklaard geen pluimvee te hebben,dan komen ze misschien toch nog wel van hun melk af. Dus dan geen verlies van inkomen. Had je ze wel, dan moest je er toch nog even snel van af, dus dumpen of erger! Dumpen in de natuur, dumpen bij een kinderboerderij of dumpen bij een ander. Alles doen om toch maar je inkomen te redden en daar is natuurlijk niks mis mee.

Maar het kan toch nooit de bedoeling geweest zijn van de beleidsmakers dat er met pluimvee gesleept zou gaan worden? Het zit dus vast op het feit of pluimvee gehouden wordt, het z.g. gehouden pluimvee. Worden half wilde/half tamme eenden en ganzen gehouden? Soms zie je ze de hele dag niet en ’s avonds staan ze weer in de tuin. Soms zie je ze 3 dagen niet. Houdt je ze dan? En als je ze nooit voert? Eenden en ganzen in stadsparken worden niet gehouden, want ze kunnen gaan en staan waar ze willen, maar ze komen altijd weer terug. Zeker als ze af en toe gevoerd worden door opa’s met de kleinkinderen in de wandelwagen.

Leuk, eendjes voeren! Nee, deze vogels worden niet gehouden maar wel regelmatig gevoerd! Ze kunnen ook zo maar weer wegvliegen. Maar dat is toch gevaarlijk?
Al die vliegbewegingen heen en weer?
Wat raar, dat ondanks intensieve monitoring van intussen een paar duizend vogels er geen concentratie dode (trek) vogels gevonden wordt.
Nog steeds lees je niet inde krant: “in ……. zijn 93 dode vogels gevonden die allen het gevaarlijke H5N1 virus bij zich droegen”. 93 is een fictief getal, dat bedenk ik zelf, maar dat snapt u ook wel.
Waarom vinden ze die niet, die grote aantallen? Trekken die trekvogels even niet? Niet meer? Of komt het nog? Of kleinere vogels het virus ook kunnen dragen en verspreiden is nog onvoldoende onderzocht. Nou, doe daar dan maar rap onderzoek naar!

Voorheen was je blij wanneer je half maart de fitis en de tjiftjaf weer had gehoord en de grutto, nu moeten we blij zijn als ze niet meer komen? Of hopen dat de kat ze vangt, maar dat is dan weer gevaarlijk voor poeslief. Is de ophokplicht straks weer voorbij als alle trekvogels terug zijn of wachten we dan nog op een paar laatkomers? Mogen de boerenzwaluwen dan nog wel op het boerenerf komen? Het zijn (trek) vogels met veren, nestelen in boerenschuren, poepen daar ook en komen wel heel dicht bij de mens. Moeten steltlopervogels eigenlijk ook opgehokt worden? Zoals grutto,s, kieviten, tureluurs en dat soort gehouden spul. Dat is toch geen pluimvee?

Enten
Vanaf 16 maart mag er preventief geënt worden. Meer hierover vindt u op www9.minlnv.nl. U dient zelf de dierenarts te benaderen, maar er is nu nog geen vaccin beschikbaar. Het enthousiasme betreffende de vaccinatie is nog niet erg groot. De kosten van de enting zijn voor de particulier, de kosten van het bloedonderzoek voor rekening van de minister. Zwanen mogen niet behandeld worden. In dierentuinen mogen alle vogels geënt worden. Zwanen dan dus daar wel?
De inenting geeft bescherming voor een jaar en als bewijs krijgen de vogels een extra ring om.
De hele procedure bedraagt ongeveer 8 weken of langer. Je moet ze dan intussen wel drie keer vangen, met alle stress van dien. Daarna behoeven de vogels niet meer opgehokt, maar zullen, binnen een straal van 1 km. bij een uitbraak wel geruimd worden. Nu zitten we dus in een spagaat, wel enten(dus kosten) en mogelijk toch ruimen. Niet enten(geen kosten) en mogelijk toch ruimen.
In beide gevallen zijn we toch al snel twee maanden verder, dus half mei.

UBN nummer
Heeft enten dan nog wel zin? Dan zijn de trekvogels toch al terug? Nou vooruit, even niet denken aan de kosten ieder van ons heeft het beste met de dieren voor. Maar welke bescherming biedt het, waartegen? Wat wil het ministerie nou eigenlijk bereiken met deze methode?
In een eerder artikel heb ik geschreven:”Er gloort hoop”. Maar wat is deze hoop? Een hoop ergernis, want nu blijkt dat naast de pootring voor de vogels (past ie wel of niet) de houder ook een UBN nummer krijgt. Een Uniek Bedrijfs Nummer en nu komt de aap uit de mouw, ambtenaren krijgen van nu af aan de controle over uw dieren! U moet aangeven dat u de eigenaar bent, u moet aangeven dat u na de eerste vaccinatie ook de tweede zult laten doen. U moet aangeven dat de ingeente dieren het terrein niet meer zullen verlaten en vogels, die voor de tweede keer zijn geprikt mogen uw terrein niet eerder verlaten dan dat er toestemming voor is verleend. Ze mogen dan niet naar een terrein waar al vogels zitten of het moeten ook gevaccineerde vogels zijn.

De plichten van de eigenaar
De eigenaar moet aangeven dat hij/zij de pootring niet zal verwijderen en de eigenaar moet meewerken aan bloed tappen t.b.v de monitoring door het ministerie van L.N.V. U zult een lijst moeten bijhouden wat er zoal met de dieren gebeurt, doodgaan, verplaatst van waar naar waar enz. en die lijst moet 3 jaar bewaard blijven. Met andere woorden: het zijn na de eerste inenting uw eigen dieren niet meer, maar ze zijn van de ambtenaren van het ministerie. Die krijgen er straks een dagtaak bij aan het bijhouden van al die bewegingen van het “hobby”pluimvee! Van wie was die hobby ook al weer? Nog nooit in mijn hele leven heb ik iemand behoeven te vragen of ik mijn vogels mocht verkopen en aan wie en dat moesten we maar zo houden. Wij worden straks een bekende bij het ministerie en bij het minste of geringste zijn we weer de klos.


Allemaal prachtige veterinaire, landbouwkundige, politieke en ambtelijke maatregelen, maar hoe groot is nou eigenlijk het gevaar? Komt de dreiging van 100 duizend dieren van ons (de echte pluimvee liefhebbers) of van 100 miljoen dieren van de euro pluimveeliefhebbers. Leg nou eindelijk eens het bewijs op tafel, dat hobbypluimveehouders de veroorzakers en dus de gevaren in de samenleving zijn. Gestraft worden voor een vergrijp is logisch, als je te hard rijdt krijg je een bon. Maar als je niet te hard hebt gereden maar wel een bon krijgt omdat je een auto hebt, is dat in hoge mate onterecht, toch?Krijgen hobbydierhouders, die een varkentje in hun achtertuin hebben, straks ook de schuld dat ze een gevaar vormen voor de volksgezondheid, omdat volgens de VWA(Voedsel en Waren Autoriteit) de gevaarlijke ziekenhuisbacterie “mrsa” vrij massaal de varkensstapel heeft besmet? In Israël is nu ook het virus aangetroffen, waardoor een groot aantal kalkoenen is gedood. Bij de mensen, werkzaam in de pluimvee-industrie is het gevaarlijke virus niet aangetroffen. Het virus is vermoedelijk via Egypte door besmette vogels in Israël terecht gekomen.
Op de jaarlijks gehouden vogeltjesmarkt in Joure, op de derde zaterdag in maart werden deze keer geen kwartels toegelaten, vanwege het verhoogde risico, dat deze diertjes drager van het H5N1 virus zouden kunnen zijn. Men nam daarmee het zekere voor het onzekere.

De Friese eierzoekers kunnen dit voorjaar toch weer het land in, al is het seizoen ingekort tot 1 april. Gezien de nog korte periode die er over blijft en afhankelijk van het weer, wordt er misschien niets gevonden, maar de nazorg zal daardoor niet minder zijn. Toch vreemd, dat een bepaalde organisatie, die de fauna wil beschermen, deze langjarige traditie, waarvan nog steeds niet is aangetoond dat die schadelijk is voor de vogelstand, kostte wat kost wil verboden hebben. Tot de Hoge Raad en het Europese hof aan toe! Als je nou geen Fries bent en geen draad snapt van de Friese traditie, dan ga je je daar toch niet tegenaan bemoeien?
De wijze van natuurbeleving van anderen wordt door deze beschermings-stichting volkomen genegeerd,  Het gaat ook niet om het eierzoeken, het gaat er om gelijk te willen hebben. Tot aan in de punten en de komma’s.

Al eens eerder geschreven, kijk nou eens over de grenzen van Nederland en ga daar fanatiek zitten beschermen! Nog genoeg te doen!( foto a9)

Mocht u, na het lezen van dit artikel, maar ook nadat u andere verhalen hebt gelezen, het wel of niet ergens mee eens zijn, laat dan eens een berichtje achter in het daarvoor bestemde veld.

Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC