Regioarchief

Februari 2006 - Wat speelt er in de regio?

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Sytse's blik op de huidige toestand in de (vogel)wereld

Beste regioleden,

Op de website van het Ministerie van LNV: Wijziging Tijdelijke regeling ter wering van Aviaire Influenza II - Inwerkingtreding 20-02-2006, Wet- en regelgeving, 17-02-2006, waarin onder andere de regels staan vermeld voor de houders van Sierwatervogels met vijvers met een oppervlakte tot 25 m2 en vijvers met een oppervlakte groter dan 25 m2.

Het Dagelijks Bestuur van Aviornis International Nederland stuurt een speciale brief naar al haar leden waarin uitgebreid wordt ingegaan op de hele situatie. Interessant voor een ieder die precies wil weten waar hij of zij met de hobby in de huidige situatie aan toe is.

Heeft u onze volgende bijeenkomst op 23 maart al in de agenda staan??

Aviornisleden zijn vogelliefhebbers, dat is een open deur, maar wel een feit.
Vandaag de dag moet je wel heel sterk in je schoenen staan wil je nog vogels houden. Het word wel moeilijk. Ophokplicht voor alle pluimvee met onmiddellijke ingang. Hoe goed en trefzeker deze maatregelen zijn kan ik moeilijk inschatten en ik ga zeker niet voorbij aan de gevaren van een virus voor de mens.
Maar de liefhebberij, want dat is het altijd geweest, veranderd zo langzamerhand in een loodzware last, een juk op de schouders van alle liefhebbers.
Het was en is voor ons geen plicht, geen middel van bestaan, maar puur aantrekkelijk tijdverdrijf of vrije tijdsbesteding, maar een ieder die zich nu nog met de vogelhobby bezig houdt krijgt geheel ongewild een straf opgelegd en de vogels een ongekend zware. De aan ons toevertrouwde dieren moeten tegen alle regels van het dierenwelzijn in in een hokje worden gestopt. Dieren die we hebben aangeschaft om ze op ons eigen erf juist die vrijheid te geven zodat ze zich naar hartelust, binnen de beperkingen van de grenzen van hun verblijf, kunnen uitleven en eventueel voor nageslacht kunnen zorgen. Natuurlijk, nood breekt wet, dat snap ik ook wel en kippen schikken zich wat gemakkelijker in hun lot, maar is het nou echt nodig?
Ook watervogels zullen zich wel (moeten) schikken aan de hun tijdelijk toebedeelde ruimte, maar daarvoor zijn het toch geen watervogels? Er zal toch echt wat anders moeten gebeuren. Het moet nou eens echt afgelopen zijn met dergelijke vormen van ongewenst paniekvoetbal! Als het onze toekomst is, dat er elk voorjaar en najaar dezelfde maatregelen moeten worden genomen voor houders van vogels met een vrije uitloop, is toch echt de lol er af.

Natuurlijk, we kunnen immense investeringen gaan doen door dure, grote, overdekte stallen te bouwen, (als je er al de nodige vergunningen voor krijgt) zodat onze vogels 2x per jaar gedurende de trekperiode onder dak zitten voor 3 maanden, maar dan is stoppen met de hobby verreweg het goedkoopst. Gaan we met z’n allen stenen vogelbeeldjes sparen of tuinkabouters, ook leuk maar niet zo als dat andere! Trouwens, tuinkabouters is ook een dubieus verhaal, het stikt er van maar het zijn altijd allemaal mannetjes!?! Er moet toch een aantal betere mogelijkheden te bedenken zijn (we kunnen naar de maan, er is geen polio meer in Nederland etc.) zodat we verlost worden van deze voor mens en dier vervelende toestanden?
We kunnen nu al heel snel vaststellen of een dode vogel het virus bij zich heeft en ook welke vorm, dan moet het toch ook mogelijk zijn daar op een hele snelle manier een tegengif(medicijn) voor te vinden?

Als, zoals nu bekend wordt gemaakt, de trekvogels voor verspreiding van het gevaarlijke virus verantwoordelijk zijn, nu vooral de zwanen, moeten we dan een voorbeeld nemen aan de Italianen en Fransen, die elke trekvogel belagen? Alle trekvogels het land uit en zwanen het eerst? Want we leven toch in een vreemde wereld.

In Fryslân, waar het eieren zoeken (van de kievit) al een eeuwenoude traditie is en naast het zoeken een lange traditie in het daarna beschermen van de weidevogels bestaat, worden de beoefenaren van die traditie door andere beschermings-organisaties (die ook vogels beschermen) het leven bijzonder zuur gemaakt.
Telkens vindt men weer mogelijkheden om via de rechter gelijk te krijgen.
Als diezelfde organisaties nu eens diezelfde energie gingen gebruiken in een algehele bescherming van de weidevogels in andere delen van de wereld, te beginnen in bijvoorbeeld Frankrijk en Italië, dan zou het leven en het voortbestaan van de vogels er een stuk beter uit zien.
Wat helpt het, als we hier alle mogelijke moeite doen om elk nestje en elk eitje te beschermen en te laten uitkomen en over de grens leggen ze toch het loodje?
Dat is toch beschermen met oordoppen in en een blinddoek voor?
Even genoeg pessimisme, eerst maar eens wat anders.

De geplande “Open Dag” op 15 april gaat i.v.m. de vogelgriep dreiging niet door!

Vervolgens: Er is een busreis gepland en wel op 10 juni.
We gaan Huub Dijcks
in Beesel bezoeken (veel hoenderachtigen) en het vogelpark Plantaria in Kevelaer.
De laatste inschrijfdag is 15 mei, maar dat doet u natuurlijk al veel eerder.
Maak € 37,50 over op rek.nr. 320423018 Rabo Bank t.n.v. Aviornis regio Fryslân,
vermeld naam en aantal deelnemers (kunnen we meteen even controleren of het bedrag klopt) en vermeld de opstapplaats.
Opstapplaatsen zijn:

  • Drachten ( Hotel v.d. Valk) vertrek 07.00 uur
  • Joure (Mac Donalds) vertrek 07.30 uur
  • Bant (carpoolplaats) vertrek 08.00 uur.

Aantal deelnemers: hoe meer des te liever, maar we gaan pas rijden bij 30 deelnemers!!

Let op!! U bent pas deelnemer aan de reis als u hebt betaald!!


Wilt u regelmatig op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen rondom de vogelgriep, bezoek dan vaak de site van Aviornis:
www.aviornis.nl of de site van het ministerie van LNV.
Sneller kunnen wij het niet leveren!

 

Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris en redacteur.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC