Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - november 2005

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,
Vanwege mijn korte vakantie in Zweden was het niet mogelijk aanwezig te zijn bij de “Open Dag” in Boer en Peins op zaterdag 1 oktober. Een verslag van deze happening, gemaakt door ons bestuurslid Meije Wink kunt u lezen in de rubriek 'Verslagen'. Op donderdag 13 oktober was onze eerste bijeenkomst in Tijnje en daarvoor hadden wij de internationaal bekende keurmeester Hamer uitgenodigd. De voorzitter opende om precies 20.00 uur de avond en deelde vervolgens een aantal zaken mee, waaronder dat er in de zaal invullijsten voor het jaarboekje aanwezig waren, die men ter plekke kon invullen en door ons dan naar de redaktie zouden worden verstuurd. Of men had al zijn/haar best gedaan, of er was geen belangstelling voor, maar niemand had een formulier nodig. Bij het voorstellen van eventueel aanwezige nieuwe leden in de zaal bleek 1 nieuw lid van de 7 onlangs aangemelde leden, aanwezig te zijn. Daarna gaf hij het woord aan dhr.Dik Hamer, die ons, aan de hand van een flink aantal dia’s uit zijn gigantische verzameling, mee nam in de wondere wereld van liefhebberij en fokkerij.
Boeiend om te zien waren de lichtbeelden van allerhande soorten dieren met het “lakenvelderpatroon”. Dhr. Hamer, een begenadigd, boeiend en humoristisch spreker vertelde ons, dat wanneer men maar lang genoeg door gaat in het fokken van een kleurslag of tekening het op de lange duur mogelijk is dat te bereiken. Voorbeelden te over, het lakenvelder runderras, de lakenverder hoenders, kleurmuizen, duiven, cavia’s en konijnen. Ook gaf hij een flink aantal tips betreffende voeding en voedingssupplementen, eenvoudig te verkrijgen uit de natuur en bijzonder goed voor de dieren inde wintertijd en voorjaar. Bijzonder waren ook de foto’s gemaakt bij diverse liefhebbers, die alles uit de kast haalden qua huisvesting en voeding om hun bijzonder en zeldzame dieren te houden en hun jongen groot te krijgen.

Dik Hamer reist regelmatig over de hele wereld en fotografeert alles wat los en vast zit, niet alleen op het gebied van vogels en dieren. Ook gaf hij ons een kijkje hoe in andere landen de aanschaf van dieren en pluimvee tot stand komt, vaak zonder dat men vooraf enige kennis van huisvesting en voeding/verzorging heeft opgedaan. Jammer, dat dergelijke impulsaankopen nog steeds voor komen, helaas ook binnen de gelederen van Aviornis!
De geheimzinnige wereld van de eendenkooi werd uit de doeken gedaan, waarbij de verteller ook nog een paar dia’s liet zien van een wateroppervlak met meer en minder koeten. Rond 10.35 uur was de voorstelling ten einde en de voorzitter bedankte Dik Hamer nogmaals namens de toehoorders, die hem al met een luid applaus hadden bedankt. Voorzitter behandelde nog een paar agendapunten als de rubriek “Vraag en Aanbod”, en de rondvraag, maar daar was hij snel doorheen, zodat om 22.45 uur de bijeenkomst ten einde was en men over ging tot het onderling uitwisselen van diverse gespreksonderwerpen, zeg maar gewoon wat bijpraten.
De volgende bijeenkomst is al spoedig, n.l. op 17 november a.s. Tijnje. Café-restaurant zalen Overwijk, aan de eerste rotonde vanaf de snelweg Heerenveen/Groningen. Wij hebben voor deze avond Dhr. P Kooy uitgenodigd om ons van alles te vertellen over het houden, verzorgen, fokken en de handel in sier- en watervogels. Op deze bijeenkomst staat het u helemaal vrij om al uw problemen, resultaten of anderszins met Peter Kooy te delen.
Met andere woorden, vuur zo veel mogelijk vragen af, want die kunt u kwijt bij iemand met jarenlang ervaring in deze materie!
Tot ziens op donderdagavond 17 november, ’s avonds om 20.00 gaan we van start!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC