Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - oktober 2005

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,
In de vorige Nieuwsbrief deed ik verslag van wat mij was overkomen tijdens het broedseizoen.
Het was tevens als een soort waarschuwing bedoeld, voor diegenen, die net als ik, de zaak niet goed voor elkaar hebben. Ik ging echter met de Friese benaming van het roofdiertje in de fout, want het is niet “mud”, maar “murd”. Dat scheelt een letter maar was wel fout!
Nu bent u ook benieuwd of dit exemplaar ooit nog eens bij mij op bezoek komt? Nee dus!
Over het genomen besluit de ruilbeurs deze keer niet te houden hebt u ook de vorige keer kunnen lezen. Misschien vindt u het vreemd, dat we dan wel een “Open Dag” laten doorgaan, maar bij een dergelijke gebeurtenis worden niet de vogels van hot naar her gesleept, maar slechts de mensen.
Als het goed is nemen die wel de juiste voorzorgsmaatregelen om er voor te zorgen, dat ze niet te veel met elkaars vogels in aanraking komen, voor zover dat nu al gevaarlijk zou zijn.

Jaarboek 2006
U hebt in de vorige Nieuwsbrief ook een tellijst-formulier gevonden, bedoeld om uw gegevens te verwerken in het nieuwe Jaarboekje, dat gemaakt gaat worden en waarvan het de bedoeling is, dat het rond de “Noordshow”( dus begin januari 2006) gereed is en uitgereikt kan worden.
Ik kan me zo voorstellen dat u nu denkt, ja hoor, daar gaan we weer, kan ik weer gaan zitten invullen, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik heb wel wat anders te doen en wat anders aan mijn hoofd! Dat zal ongetwijfeld zo zijn, maar een jaarboek zonder gegevens van iedereen is geen jaarboek, maar een veredelde ledenlijst met telefoonnummers. Op zich wel leuk, maar niet de bedoeling. Wat dan wel? U vindt in het jaarboek alle informatie van de leden in de beide regio’s en welke vogels zij bezitten. Het voordeel van zo’n lijst is, dat u gemakkelijk iemand kunt vinden die ook dezelfde soort heeft als uzelf en waar u dan eenvoudigweg eens contact mee kunt leggen.
Heel gemakkelijk als u eens vreselijk omhoog zit met een of ander (op)fokprobleem.
Een (soort)genoot is dan vlot gevonden en twee of drie weten meer dan een!
“Ja, maar ik heb helemaal niet van die bijzondere soorten, die hoef ik toch niet te vermelden, die heeft iedereen!” Ook die moet u niet vergeten op te geven op uw formulier, want wat voor de een als al zeer gewoon wordt beschouwd, is voor de ander al zeer bijzonder! “Ja, maar ik heb hele bijzondere, peperdure, bijna niet te krijgen, soorten!” Ook die zijn het vermelden waard, want er zullen altijd leden zijn, die soms door goede handel, een hoofdprijs, een erfenis of goed belegd en/of gespaard soms in staat zijn een dure aanschaf te doen en die zijn juist gebaat om dan de ervaringen van andere leden te willen weten (voor of na de aanschaf ). Wat we ook al eens hebben gehoord : “er was een boekje en daar stonden bekenden van mij in met vogelsoorten die ze hadden en die van mij stonden er niet in, hoe kan dat?” Ja, dat is nogal logisch natuurlijk, dan moet je wel je formulier invullen en op tijd opsturen!! Het Jaarboek 2002 bevatte van de regio Fryslân slechts 21% deelnemers met ingevulde gegevens en dat is natuurlijk veel en veel te weinig! We hebben in onze regio zo rond de tweehonderd leden, dat moet toch gemakkelijk op 50% kunnen uitkomen!(veel liever nog meer!) Natuurlijk hebt u niet allemaal even veel tijd, maar ergens moet toch wel een gaatje te vinden zijn op een regenachtige zondagachternamiddag om op het invulformulier de soorten aan te kruisen die bij u in de tuin verblijven?
“Ja, maar als ik de Nieuwsbrief heb gelezen en de gratis advertenties heb doorgenomen gooi ik hem direct bij het oud papier, want er staat toch nooit zo veel bijzonders in!” Dat is misschien wel zo, maar zoek hem dan maar weer uit de stapel oude kranten, haal de tellijst er af, vul in en stuur op dat exemplaar! Zoals Jan Eissens in de vorige Nieuwsbrief schreef: ”Wij moeten er nogal wat moeite voor doen om elke keer een zo uitgebreid mogelijk Jaarboek te maken en op tijd te laten verschijnen. Wilt u daar zelf dan ook een klein beetje moeite voor doen?” Doelstellingen van Aviornis zijn o.m. het verspreiden van kennis en om haar leden deskundig te informeren!
Wat is er nou beter dan in geval van “onkunde” snel met “soortgenoten” in contact te kunnen komen via een jaarboekje? U kunt het jaarboekje, indien gereed, op de komende Noordshow en later op de regiobijeenkomsten gratis afhalen wanneer u uw gegevens hebt doorgegeven.
Hebt u niets vermeld, dan is ook een exemplaar te krijgen tegen een vergoeding van €7,-.
Zo, dat was wel weer genoeg belerends voor deze keer, eerst maar weer iets anders.

Regiobijeenkomst 13 oktober
Op 13 oktober is er weer de eerste bijeenkomst in Café-restaurant Overwijk in Tijnje.
Voor deze avond hebben wij Dick Hamer uitgenodigd, ja, ja, wij pakken uit!
Hij is een internationaal bekend keurmeester van vele vogelsoorten waaronder ook Aviornis-soorten. Daarnaast heeft hij vele kontakten in Amerika en Australië met liefhebbers van watervogels, fazanten en duiven en wil ons daar graag op humoristische wijze over vertellen.
U denkt nu natuurlijk het gaat over het keuren van onze vogelsoorten, maar dat is niet helemaal waar, al zal dat misschien soms wel ter sprake komen. Dick Hamer heeft al gedurende een lange periode een uitgebreide kennis opgebouwd ook over onze soorten. Het beloofd een interessante en leuke avond te worden, waarvoor u natuurlijk weer allemaal wordt uitgenodigd. Ook de leden van Groningen/Drenthe, maar dat is al eens eerder vermeld, zijn natuurlijk ook van harte welkom op onze regioavonden. Aanvang altijd om 20.00 uur. De toegang is vrij, de consumpties betaalt u zelf en ze hebben bij Overwijk voortreffelijke gehaktballen! Mocht u trouwens familieleden, vrienden, vriendinnen, kennissen of anderszins hebben, ze zijn allemaal welkom op onze bijeenkomsten, waar kennisoverdracht en gezelligheid centraal staan.
Hoe kom ik bij Overwijk??
Autosnelweg Groningen-Heerenveen (of omgekeerd), afslag Tijnje, dan richting Tijnje rijden en bij de eerste rotonde ligt Overwijk aan de linkerkant.

Nieuwsbrief Aviornis
De twee noordelijke regio’s hebben zoals u weet een samenwerkingsverband.
We organiseren diverse activiteiten en deze Nieuwsbrief is daar ook een onderdeel van.
Dit samenwerkingsverband heeft ook een penningmeester. Dit penningmeesterschap is alleen bedoeld voor dit verband. Onze huidige penningmeester, Dick Bartling uit Oppenhuizen heeft onlangs te kennen gegeven zijn functie neer te willen leggen. U voelt het natuurlijk al aankomen, we zoeken nu een nieuwe! Denkt u nu :”ik voel me nauw betrokken bij de regio en vindt financiën en boekhouden wel leuk en ik kan daar ook wel mee omgaan en ik heb daar zo nu en dan best wel wat tijd voor over”, laat dat dan eens aan ons weten. Het zou fijn zijn van u te horen, kunt u ook eens wat terug doen, toch?

Dank zij de adverteerders in de Nieuwsbrief krijgt u een groot gedeelte van het jaar nog steeds een gratis exemplaar in uw brievenbus. Sla eens acht op die advertenties.
Het samenwerkingsverband van de twee noordelijke regio’s is een van de weinigen, die dit gratis voor u mogelijk maakt, in andere regio’s moet er veelal voor betaald worden!

Dan nog twee opmerkingen:
  • Mocht u onverhoopt ideeën hebben voor thema’s op een bijeenkomst, u hebt vragen, opmerkingen, u bent ergens boos over of verdrietig, of ten einde raad, laat het ons weten.
    Onze adressen staan op de pagina bestuur.
  • Laat u bij het uitoefenen van uw Aviornis- liefhebberij niet leiden door het financiële gewin, maar door de liefde voor de door u aangekochte of zelfgefokte vogels en het plezier van het houden.

Verzorg ze goed en gebruik ze niet als broedmachine voor uw euro’s! U hebt daar uiteindelijk op de lange termijn meer plezier van dan het kortstondige geldelijke voordeel.
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC