Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - september 2005

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

 Beste regioleden,
Een kleine 4 maanden geleden ontving u de laatste Nieuwsbrief. In de periode tussen half mei en half september hebt u hopelijk een goed fokseizoen en een prettige vakantie gehad. Of die twee samengaan is voor een ieder weer anders en welke van die twee goed was, daar kan ik slechts naar gissen! In mei, vlak voordat de tekst van deze Nieuwsbrief gedrukt zou worden bereikte ons het droeve bericht van het plotseling overlijden van Dhr. E. Krol uit Siegerswoude. Dhr. Krol was bij vele Aviornisleden, maar ook bij niet-leden, wel bekend. Eerst woonachtig in Oudwoude, waar hij jarenlang zijn handel in pluimvee, maar vooral ook watervogels, heeft gerund. Wie is daar niet ooit eens geweest, wie is van daaruit niet zijn liefhebberij begonnen of heeft zijn collectie niet uitgebreid met vogels van hem! De laatste jaren kon men, op een terrein dat vele malen groter was dan voorheen, een keuze maken uit vele soorten vogels, waaronder veel Aviornissoorten.
Vanaf het begin van deze Nieuwsbrief, intussen al weer 15 jaar, was Krol er als sponsor bij betrokken. De laatste jaren was hij dan wel geen lid meer, de sponsering ging gewoon door.
Zijn overlijden is een groot verlies, niet alleen voor zijn naasten, maar ook voor veel watervogel-, en pluimveeliefhebbers. We zullen hem gedenken als een zeer aimabele, enthousiaste handelaar en liefhebber, die voor de leden van Aviornis van grote betekenis is geweest.
Was het een goed broedseizoen? Hopelijk voor u was het een goed jaar en wie weet, misschien zit u er nog wel midden in. Voor mij was het ronduit slecht. Het lag niet aan de vogels, ze kwamen wat laat op gang, maar toen een flink aantal zat te broeden sloeg het noodlot toe. Regelmatig verdwenen er complete nesten eieren, soms zelfs werd de vogel, die verwoede pogingen moet hebben ondernomen om haar eieren te beschermen, zelf het slachtoffer. Ook een aantal halfwas dieren legden het loodje. Voordat je er dan achter komt wat de oorzaak van die ellende is, waren er al 9 dieren gesneuveld. Een bunzing had mijn watervogelverblijf uitgekozen als “buurtsuper”, om daar regelmatig eens te komen winkelen. Niet zo vreemd natuurlijk, als constant de winkeldeur open staat (harmonicagaas met maaswijdte 5 centimeter is groot genoeg om zo’n diertje vrije doorgang te verlenen). Hoewel ik een groot voorstander ben van een goede biodiversiteit in de natuur, wordt het je op zo’n moment wel eens te veel en wens je direct een keiharde aanpak van alle roofdiergespuis, maar dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Ze mogen er best zijn, daarbuiten in de natuur, maar ze mogen niet naar binnen kunnen komen. Daar zal ik mij maar eens wat meer mee bezig moeten houden en dat is tevens een goede raad voor u . Bunzings zijn stapelgek op eieren en als ze bebroed zijn vinden ze ze nog lekkerder. Klimmen doen ze niet zo graag, maar een beetje graven des te meer en ze hebben maar een klein gaatje nodig om ergens door te komen. Hebt u afgelopen broedseizoen op onverklaarbare reden in eens een leeg nest gehad, of lag er een vogel dood tegen het gaas zonder kop, dan hebt u vast ook eens bezoek gehad van een “mud”. Dit overdenkende, het moet voor de (weide)vogelbeschermers wel heel frustrerend werken als dergelijke dieren nacht na nacht gebieden afstruinen naar eieren en jonge vogels! Geen wonder dat er bijna geen grutto’s meer groot worden!
Maar genoeg daarover, over naar de agenda voor het komende winterseizoen.

De volgende data kunt u vastleggen in uw agenda:
10 september: ruilbeurs in Een
1 oktober : “Open Dag”van onze regio
13 oktober : eerste bijeenkomst in Tijnje met gastspreker Dhr D. Hamer
24 november: bijeenkomst in Tijnje met gastspreker Dhr. P Kooy
19 januari : bijeenkomst in Tijnje met de verplichte jaarvergadering
23 maart : laatste bijeenkomst in Tijnje ( nog niet ingevuld)
ergens in april: weer een “Open Dag”

Betreffende de Ruilbeurs in Een in Drenthe, die gaat dus zaterdag 10 september NIET door. Dat kunt u elders in deze Nieuwsbrief lezen.

Betreffende de “Open Dag” op zaterdag 1 oktober.
Deze start ’s morgens om 9.30 uur bij A de Jong Oudeweg 6 in Boer. Hoe kom ik dan in Boer?
Neem de snelweg A31 (Leeuwarden-Harlingen) en dan de afslag Franeker. Vervolgens de afslag Dongjum en dan ri. Boer. We zullen bewegwijzering plaatsen en de vlaggen zullen we ophangen. Laat u verrassen, want van hier uit gaan we nog twee adressen in de buurt bezoeken, maar die liggen nu nog niet helemaal vast. We zorgen voor koffie en een lunch.

Nieuwe leden:
J.Deinum, Sopsum 3 in Achlum
S.Meersma. Urkerweg 58 in Urk
Van harte welkom bij Aviornis!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC