Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - mei 2005

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,
Eerst maar even het slechte nieuws: dit is de laatste Nieuwsbrief van dit voorjaar, in het najaar zijn we er weer. Dan ook maar even het goede nieuws: het voorjaar is begonnen! Naar mijn idee altijd en telkens weer het mooiste jaargetijde. Al dat frisse, nieuwe, uitlopende groen, de bloeiende voorjaarsbollen, het sneller groeiende gras en overal het onkruid, dat de grond uit schiet! De natuur ontwaakt en dat zie je aan alle kanten. Ook de aan onze zorgen toevertrouwde dieren zie je deelnemen aan die nieuwe belofte, er wordt gepaard bij het leven en de eieren worden gelegd. Kortom: “Een nieuwe lente, een nieuwe ronde!”

Wat is er de afgelopen tijd gebeurd
?

Welnu, allereerst was daar de landelijke ledenvergadering, deze keer gehouden in de regio Holland in het Museum Broeker Veiling in Broek op Langendijk op zaterdag 16 april. Slechts 2,5% van de landelijke leden ( nu rond 2400) waren in het voor ons gereserveerde gedeelte van het restaurant aanwezig, om precies te zijn 64 personen en dat is voor een “landelijke algemene ledenvergadering”natuurlijk veel te weinig. Maar ja, zo gaat dat nou eenmaal in het verenigingsleven, we hebben niet overal belangstelling voor.

Dat kan natuurlijk best lastig zijn, als er beslissingen genomen moeten worden, die ons allemaal aangaan en waar de aanwezige minderheid voor de afwezige meerderheid een keuze maakt. Dat kan dan voor de niet aanwezige leden wel eens vervelend uitpakken, als ze het anders hadden gewild, maar ja, dan hadden ze er maar bij moeten zijn.
Wat waren de hoofdpunten uit die vergadering? De minister van Landbouw(Veerman) ziet voorlopig af van lijsten met vogelsoorten die men wel/niet mag houden. Aviornis Nederland heeft intussen naast de richtlijnen voor het huisvesten van watervogels nu ook de richtlijnen voor het huisvesten van hoenderachtigen gereed en werkt gestaag door aan richtlijnen voor de andere soorten. In elke regio is een exemplaar aanwezig. Dit zijn geen dwingende richtlijnen, maar meer, zoals ik al eens eerder heb geschreven, minimale richtlijnen voor het huisvesten, die we klaar willen hebben, voordat er van welke zijde dan ook, wel dwingende maatregelen ons zouden worden opgelegd. Mocht u zich op de hoogte willen stellen, zoek eens contact, ze zijn ten allen tijde in te zien.

De internetcommissie ( die zich bezig houdt met de site van Aviornis) heeft een andere samenstelling gekregen, komt vaker bij elkaar en dat werpt reeds zijn vruchten af.
Het onderzoek naar de gevoeligheid van fazanten en watervogels bij uitbreken van A.I.(vogelpest) is bijna afgerond. Of onze vogels bij een uitbraak nog geruimd zullen worden hangt mede af van de uitslag van dit onderzoek. Ook op een andere manier wordt gepoogd om niet meer te ruimen maar te enten. In een Europees congres zijn onze dieren prima verdedigd bij onderwerpen als de bestrijding van dierziekten en de positie van “hobby”dieren hierbij.
Het probleem is telkens, dat in de meeste E.U.-landen “hobby”-dieren bijna geen positie hebben en bij wet-,en regelgeving nog steeds slecht gekend zijn. Misschien dat daar op termijn verandering in komt, omdat Aviornis o.a. samen met de NDHB een nieuwe commissie heeft opgericht :” de Ned. Werkgroep voor liefhebbers van Pluimvee en Parkvogels”. Hoe meer organisaties met dezelfde verwantschappen hun krachten bundelen, des te krachtiger kan dan opgetreden worden bij vraagstukken als mestbeleid, ringenproblematiek, dierziektebestrijding , wetgeving etc.
U ziet, al lezend, dat er door Aviornis veel energie gestoken wordt in overleg op velerlei vlakken met vergelijkbare organisaties, om sterk te komen te staan tegen allerhande bedreigingen vanuit de grote boze buitenwereld t.o.v.onze liefhebberij. Een nieuwe ontwikkeling is ook het ontstaan van een echte jeugdafdeling binnen Aviornis, genaamd “Jong Aviornis”, die voor de jongeren allerlei activiteiten op touw zetten en die niet alleen op de site elkaar met enige regelmaat opzoeken.
De problematiek rondom het bestellen van ringen voor Europese soorten is nog niet veranderd en de prijs voor de ringen zal ook niet veranderen en blijft voor volgend jaar 30 eurocent per stuk. Overigens zijn er in 2004 91600 ringen besteld en dat is beduidend meer dan in 2003, toen 82000. Van de watervogelboeken is er per 1 januari 2005 nog iets meer dan 1/3 van de 1500 stuks over. De contributie blijft gehandhaafd op € 25,- bij automatisch betaling, wanneer niet automatisch wordt het € 27,50.
Van de aftredende en afgetreden hoofdbestuursleden Veldpaus, van der Lugt , Keereweer en Kats was alleen Keereweer herkiesbaar en die werd herkozen. Vervolgens werden de heren Bouwens, Mettler en van der Wielen als hoofdbestuursleden aangenomen.
Er werd afscheid genomen van afgetreden hoofdbestuursleden, voor zover ze in de zaal aanwezig waren. Hr. Veldpaus heeft 20 jaar als hoofdbestuurslid gewerkt waarvan 15 jaar de financiën gedaan.
Dhr. Van der Lugt blijft nog 3 jaar beschikbaar voor de redactieraad van het boekje.
Ereleden werden er ook benoemd door de vergadering. Als eerste dhr. M.van Eeden, oprichter van de regio Holland en als tweede dhr. J. de Vries, oprichter en drijvende kracht in de eerste 15 jaren van Aviornis Nederland.
Toen was het tijd voor de lunch en daarna werd op deskundige wijze aan ons uitgelegd hoe ooit de Broeker Veiling tot stand was gekomen. Het leuke aan deze locatie was, dat nog veel van de oude glorie van de veiling bewaard is gebleven en je aan den lijve kon ondervinden hoe het er vroeger aan toe moet zijn gegaan. We hebben nog een rondvaartje kunnen maken langs de laatste overgebleven eilandjes van de meer dan 15000 die er ooit zijn geweest, waarop de telers hun kool, aardappelen en uien lieten groeien en ze vervolgens varend op de veiling verkochten. De nog steeds werkend veilingklok en de veiling van een aantal kleine producten was een leuke ervaring, al zullen de ouders met kinderen er na afloop iets anders over gedacht hebben, want hun kinderen vonden het drukken op de knop om de wijzer te stoppen een spannende bezigheid.

Op zaterdag 23 april hebben we de reis met de bus naar de fam. Graveland in Nieuwerkerk a/d IJssel en vogelpark Avifauna in Alphen a/d Rijn gehad. Lees het verslag in de rubriek 'Verslagen'.
Is er nog meer? Nee, voorlopig niet. Pas in september kunnen we elkaar weer ontmoeten op de ruilbeurs in Een en daarna weer op de bijeenkomsten in Tijnje.

Dan volgen nu nog een aantal losse opmerkingen:
1e De zomer komt er aan, de lange zomeravonden ook. U hebt vast wel eens een moment dat u denkt:”wat zal ik nu eens gaan doen”. Welnu, pak eens een oudere jaargang van ons twee maandelijks boekje en blader dat eens door.
U komt ongetwijfeld weer een interessant artikel tegen waarvan u de inhoud al helemaal was vergeten.
2e De zomer komt er aan, de lange zomeravonden ook. U hebt vast wel eens een moment dat u denkt:” wat zal ik nu eens gaan doen”. Welnu, loop eens naar of door uw dierenverblijf en bekijk het eens kritisch. Heel kritisch. Echt heel nauwkeurig, bekijk uw verblijf eens door de ogen van iemand die op bezoek komt. Zelf ziet u bepaalde dingen al lang niet meer (“bedrijfs”blindheid), tijdens uw dagelijkse rondje voeren.
Kan die beplanting nou nog wel, moet ik niet nodig die voličre eens vernieuwen, of die walbeschoeiing opknappen, het pad vlak leggen, het gaas repareren, de scheve palen eindelijk eens recht zetten, de ondergrond zodanig maken dat het ’s winters niet weer een modderboel wordt en vul de rest maar zelf in. Wij hebben de vogels in avicultuur gestopt, de vogels hebben er dan ook recht op dat ze in een goede, schone, doelmatige behuizing zitten, die er voor iedere bezoeker ook mooi uitziet.
3e Bekijk ook de advertenties in onze Nieuwsbrief eens wat nauwkeuriger. Dank zij de steun van onze adverteerders valt deze Nieuwsbrief nog steeds gratis bij u op de mat, in de bus of hoe dan ook, maar u krijgt hem wél gratis!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC