Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - april 2005

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

 Beste regioleden,
Wat hebben wij toch een raar klimaat in Nederland. Zo verwacht je de lente in aantocht te zijn, valt er toch nog een partij sneeuw, met een hoeveelheid waarmee we nog een flink aantal jaren achtereen de kerstdagen mee zouden kunnen versieren. Zo halverwege de maand maart verwacht je toch ook niet meer temperaturen zo laag, dat je bang wordt ’s morgens pinguďns bij je vijver aan te zullen treffen! En eenmaal ingesteld op al dat venijn worden we plotsklaps toch nog in de lente gestort met een temperatuursstijging van maar liefst 20 graden! Hopelijk heeft dit weerfenomeen geen slachtoffers opgeleverd onder de door u gehouden vogels. In de boze buitenwereld was dat vooral wel het geval bij o.m de kerkuil. De wat zwakkere exemplaren moesten het eerst ontgelden en ze vielen bij bosjes.

Vogels, die al terug waren gekeerd uit het zuiden, zoals de kievit, kregen ook wat moeilijke momenten. Je kwam zo op de vreemdste plaatsen tegen, zoals op randjes gras vlak langs de snelweg. Ook vreemd was de watersnip, die in mijn eigen tuin naar voedsel zocht dicht tegen de muur van de woning, waar wat minder sneeuw lag.
Nou we het toch over de kievit hebben, per 18 maart is het officieel verboden gevonden kievitseieren te rapen. De vogel zelf zal er geen traan om laten, de doorgewinterde eierzoekers wel! Want wat is er nou mooier, als de koude, naargeestige, natte wintermaanden plaats gaan maken voor de eerste warmere voorjaarsdagen en je kunt er op uit, de wijde landerijen in en je laten vollopen met de fijne lentelucht. De zintuigen op scherp en het gedrag van allerhande (weide)vogels observerend is het genieten van de eerste orde!
Als je dan als beloning ook nog de eieren mee mag nemen als dank voor de inspanning is dat helemaal mooi, zeker als je weet, broedsels van die vogels later te gaan beschermen tegen de werkzaamheden , die naderhand op het land gaan plaats vinden. Voor al die “eierzoekers”, die vanuit hun warme voertuig, gewapend met sterke verrekijkers, radio aan en bakje koffie binnen handbereik, heb ik geen respect.
Ook niet voor die categorie, die kilometers lopend met het hoofd gebogen en turend naar de grond, zo proberen een nest te vinden. De ene groep is het land nog niet uit, of de volgende dient zich al weer aan. Van enige rust in het veld kon zo geen sprake zijn; neen, voor die groepen mag het mijns inziens wel afgelopen zijn. Voor die categorie veldmensen, die het zoeken tot een “vak” hebben gemaakt, die, zitten achter een hek, aan het gedrag van de vogels kunnen zien waar het nest zich bevindt en hoeveel eieren er waarschijnlijk in te vinden zijn, heb ik altijd bewondering gehad. Dat zijn de “echte”!
Het verbod tot het meenemen van die eieren raakt velen dan ook veel dieper, de beloning is immers weggevallen. Wat mij hierbij ook veel zorgen baart, is het feit, dat voor deze mensen de poten onder de stoel van hun zorg voor de natuur in het algemeen zijn weggezaagd.
Maar meer nog ben ik bang, dat al deze lieden op den duur hun enthousiasme niet meer gaan doorgeven aan de jeugd. Immers, al die liefhebbers zijn echte natuurmensen en die hebben dat in hun jeugd van iemand geleerd en doorgegeven gekregen. Hoe maak je nou nog jongeren enthousiast als de beloning wegvalt? O.k., de “stad” heeft het deze keer gewonnen van het “platteland”.
De organisaties, die deze rechtszaak hebben gewonnen, deden dit uit het oogpunt van “bescherming” van de vogels en de fauna. Ze vergaten daarbij een aantal belangrijke zaken, n.l.: dat de “bescherming”van de “natuur” geen zaak is, die alleen maar op papier plaats vind, maar gebeurd door mensen en dat zijn vaak ook dezelfde mensen, die ze nu de voet dwars hebben gezet. De generatie toekomstige natuurliefhebbers zal op deze manier veelal alleen maar kleiner worden. En de kievit? Ach, die zal het allemaal een zorg zijn. Die broedt zijn eieren wel uit, zoals elk jaar.
Als ze mazzel hebben, brengen ze hun jongen wel groot als ze de maaimachines en de vele vossen nog kunnen ontlopen en als ze heel veel geluk hebben worden ze in Frankrijk en Italië niet beschoten en komen ze volgend jaar gewoon weer heelhuids terug! Ja, ja, we beschermen wat af in Nederland! Wat zal de volgende stap zijn van deze “beschermers”? Het eindelijk eens verbieden van schieten op kleiduiven in de broedtijd?
Wat hebben we nog meer?

De presentatie van Huub Dijcks
De indrukwekkende bijeenkomst op 17 maart met de bijzonder mooie presentatie van Huub Dijcks uit Beesel , een plaatsje vlak bij Roermond. Deze meneer had van al zijn vogels opnames gemaakt en die op dvd’s gezet, afgewisseld met mooie plaatjes van bloeiende planten en ondersteund met muziek. Nou ben ik een beetje een leek op het gebied van al die soorten kwartels, patrijzen, pauwfazanten, zandhoenders, frankolijnen en tinamoes, maar het aantal soorten dat voorbij kwam was in mijn ogen onvoorstelbaar groot en uitgebreid en soms uiterst zeldzaam!

De vele bezoekers van deze avond en dat waren er 51, schrik niet, konden blijkbaar de presentatie goed waarderen, want ze waren muisstil! Wat we aan de hand van beelden konden waarnemen was de verzorging en de huisvesting zeer bijzonder en de dieren goed gewend aan de filmer, want ze lieten uitgebreid hun (balts)gedragingen aan ons zien. Ongetwijfeld was het kijken naar de beelden van de mooie vogels voor de vele toegestroomde echte “ fazantenliefhebbers” zo nu en dan een feest der herkenning of werden ze ineens weer op ideeën gebracht.
Dhr. Dijcks vertelde van de vele vogelsoorten een aantal bijzondere wetenswaardigheden.
Onze voorzitter opende de bijeenkomst om precies 20.00 uur en sprak zijn bewondering en dankbaarheid voor de wel zeer grote opkomst. “Grote klasse”, zei hij. Een speciaal welkom was er voor twee aanwezige nieuwe leden met hun echtgenotes.
De voorzitter noemde de ophanden zijnde bestuursledenuitbreiding in het hoofdbestuur alsmede de aanstaande benoeming van een nieuwe penningmeester. Het landelijke ledenaantal ligt nu op 2380, in onze regio schommelt dat steeds rond de tweehonderd.
Anne Bosma attendeert nog op de verkoop van het watervogelboek; op de aanstaande busreis naar de regio Holland en op het “jaarboek”, dat gereed zal zijn rond de eerstvolgende Noordshow.
De tellijsten zullen t.z.t weer in deze Nieuwsbrief verschijnen en ik wil u er nu al vast op attenderen: vul die lijst wel in!! Een jaarboek met slechts adressen van leden in de beide regio’s zonder opgave van vogels is alleen maar een veredelde telefoongids. Wil je weten wie wat heeft en wie waar woont dan is een goed gevuld jaarboekje voor een ieder veel prettiger. Dus… doen! Invullen die lijst en niet vergeten!! Voor het jaarboek 2002 waren voor beide regio’s 410 tellijsten verstuurd en slechts 86 ingevuld geretourneerd. Dat zijn er slechts rond de 20% en dat moeten er beslist meer worden!
Het betoog van Dhr. Dijcks werd een keer onderbroken door een pauze en na zijn presentatie kon iedereen nogmaals een consumptie gebruiken. Om 10.30 uur bedankt Anne Bosma de spreker voor zijn zeer bijzondere presentatie en vanuit de zaal klonk een daverend applaus.

De voorzitter attendeert nog maar eens op de aanstaande landelijke algemene ledenvergadering in de regio Holland op 16 april.
De aansluitende rubriek”vraag en aanbod” leverde deze keer vele vragen op, maar die konden helaas niet allemaal worden voldaan.
Bij de rondvraag kwam nog naar voren of het niet mogelijk is bij de vermelding van nieuwe leden in deze Nieuwsbrief tevens aan te geven welke soorten vogels door hen worden gehouden. De voorzitter zal proberen t.z.t. aan deze vraag te voldoen, hoewel hij er bij verteld, dat het niet altijd even gemakkelijk is, omdat leden zich vaak schriftelijk opgeven.
Wat gaan we verder nog doen? Nou, niet veel meer dit seizoen. 16 april de landelijke vergadering en dan pas weer op 10 september de ruilbeurs in Een.
Na deze Nieuwsbrief krijgt u er nog een in mei en pas de volgende in september!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC