Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - februari 2005

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Beste regioleden,
Op donderdagavond 20 januari waren maar liefst 25 leden naar Tijnje gekomen om de jaarlijkse ledenvergadering te bezoeken. Inclusief bestuur zaten er dus 29 man in de zaal en dat is al een eind in de goede richting. Rond 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en om 22.30 uur sluit hij die weer af. Daar tussenin gebeurde er nog van alles. De voorzitter verwelkomt een nieuw lid en laat de presentielijst rondgaan. Hij vertelt het e.e.a. over de Aviornisstand op de Noordshow 2005, waar zich negen nieuwe leden hebben aangemeld en 22 watervogelboeken zijn verkocht!
Op de leden van regio Fryslân, die zich hadden opgegeven om eventueel te helpen bij of in de stand, hoefde geen beroep te worden gedaan, omdat a.: er genoeg helpers van regio Gr./Dr. in de buurt van Zuidlaren wonen en b.: vanwege de afstand (kilometervergoeding) de totale kosten van de stand wat te hoog zouden oplopen en die moeten we natuurlijk zo laag mogelijk houden.
D. Bartling, die de financiën van de activiteiten van de beide regio's gezamenlijk beheert, vond eigenlijk dat er bij zo'n gebeurtenis ook best nog wat verdiend mocht worden door bijvoorbeeld, zoals andere jaren ook wel gebeurde, mee te kunnen doen aan een soort raadspel tegen betaling.
De voorzitter vraagt of er voor de beurs/show in Recklinghausen, waarvan een advertentie in ons boekje staat, belangstelling is. Het is natuurlijk nogal een eindje rijden, maar als het mooi is, misschien wel de moeite waard. Uit zaal komt maar weinig reactie.
Het programma voor de rest van het winterseizoen gaat er iets anders uit zien dan eerst was gepland. De "Open Dag"van onze regio komt te vervallen, omdat op die datum ook de landelijke ledenjaarvergadering wordt gehouden. Dit jaar in de regio Holland. Beiden zijn voor u belangrijk, maar de ledenvergadering iets meer, zo doende. Voor de laatste bijeenkomst in Tijnje, in maart, proberen we iemand te vinden, die ons meer over fazanten e.d. kan komen vertellen.
In dezelfde periode als de jaarvergadering( april) hebben we als besturen van beide noordelijke regio's een busreis naar een lid in de regio Holland gepland (heeft o.a. bijna alle zwanen van de wereld) met aansluitend een bezoek aan het vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn. Daarover in de volgende Nieuwsbrieven meer!
De kascommissie heeft geen bijzonderheden in de kas van onze penningmeester geconstateerd en via de winst-, en verliesrekening wordt uitvoerig uitgelegd hoe we er als regio financieel voor staan. Aansluitend wordt de begroting voor 2005 besproken en Dick Bartling, als penningmeester van de activiteitencommissie van "regio Noord" legt de gang van zaken uit vanuit zijn positie.
Vanuit de zaal komen geen opmerkingen, zodat de voorzitter, tevens ledenadministrateur verder kan gaan met de toelichting op zijn taak.
Het aantal leden, dat zo rond de 200 schommelt in onze regio, is nu voor het eerst boven de 200 uit gekomen, om precies te zijn 203! Dat is weer positief! Daarna heb ik, als secretaris verslag gedaan over het afgelopen jaar en de hoop uitgesproken dat iemand van de leden ons komt helpen in het bestuur. Wij zijn nog steeds met z'n vieren, dat is even, en een oneven aantal leden is beter in het geval het op een stemming aankomt. Hoera, het ziet er naar uit dat we iemand hebben gevonden, die ons team wil komen versterken, daarover ongetwijfeld later meer!
Voor de pauze deed de bekende Pieter Post op verzoek van de voorzitter een komisch verslag omtrent een paar muskuseenden, die hij voor iemand, die er niet heel veel verstand van had, in winterbewaring is gaan houden.
Vervolgens, na een korte pauze, wordt de 90 minuten durende videofilm "Traveling Birds"vertoond, (dat is Engels voor trekkende vogels!) Een werkelijk schitterde Franse film over allerlei vogelsoorten, die al vliegend van nabij gefilmd, velerlei gebeurtenissen mee maakten tijdens de trek. In een ingelaste pauze, 90 minuten is wel een lange zit op een droogje, kon men even iets te drinken bestellen. Daarna ging het weer verder met de film.
Aansluitend werd met de, door het bestuur aangeboden Nieuwjaarsborrel, getoast op het jaar 2005 en op een goede afloop van het fokseizoen!
Bij de rondvraag kwamen er enkele vragen uit de zaal. Dat is logisch, want daar is de rondvraag voor! Hoe gaat het nu met de landelijke ledenadministratie? Voorzitter Anne Bosma legt uit dat er nu de mogelijkheid bestaat de regionale mutaties zelf te wijzigen in het landelijke bestand, nadat men via een code via internet is binnengekomen. Velen waren verontrust naar aanleiding van de brief van de landelijk voorzitter aan de Friese leden aangaande een conflict en een artikel in de Nieuwsbrief. Men begreep niet zo veel van de toestand en vond het betreffende artikel in de Nieuwsbrief niet passend in dit medium. Men had liever gezien dat deze situatie op een ander niveau werd opgelost, zonder de leden er mee te vermoeien.
De voorzitter legt e.e.a uit en noemt het een conflict in de werksfeer, dat jammer genoeg in de Nieuwsbrief terecht is gekomen. "Het had zo niet gemoeten", aldus Anne Bosma.
Hierna volgde de sluiting, maar dat vertelde ik al eerder.
Wat gaan we nog doen de rest van het winterseizoen?
17 maart, 4e en laatste regiobijeenkomst in café/restaurant Overwijk in Tijnje.
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.  

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC