Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - januari 2005

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,
Het is inmiddels al weer januari, allemaal een heel gelukkig en gezond 2005 toegewenst en veel succes/ plezier met de liefhebberij! Wat gaat het toch weer allemaal snel, zo hadden we nog de ruilbeurs in Een, nu hebben we de Noordshow. Mocht er ooit een methode worden bedacht om de tijd eens even stil te laten staan, graag, maar dan wel in de zomer, want die koude, gure en natte winterdagen mogen wat mij betreft zo snel als maar mogelijk weer verleden tijd zijn!
Genoeg gezeurd over het weer. U hebt het intussen vast al wel gemerkt, ik ben geen wintertype, zal wel door de leeftijd komen?!

Een verslag van de op donderdag 25 november gehouden bijeenkomst in zalen Overwijk hebt u nog van mij te goed. De opkomst op die avond was nou niet bepaald overweldigend te noemen, want de zaal was slechts gevuld met maar 19 personen, maar daar zal het slechte weer ook wel aan hebben meegedaan, want het was goed mistig. Dhr. Joh. van IJs uit Arum was door ons uitgenodigd om ons alles te vertellen over de dieren in het Friese veld en de Flora-, en Faunawet.
Dat kon hij als geen ander, want dhr. Van IJs is voorzitter van een Wild Beheer Eenheid en zelf ook een sportieve jager. Was vroeger de Jachtwet de leidraad waar men zich aan had te houden, de Flora-en Faunawet is er voor in de plaats gekomen en deze laatste wet is veel ruimer opgezet, met veel meer beperkingen. Bij het tot stand komen van deze laatste wet is toentertijd wel vastgelegd dat er na 5 jaar een evaluatie zal plaats vinden, die termijn is nog niet om, maar er zijn inmiddels al wel weer veranderingen binnen die wet geweest. En dat is soms maar goed ook.
Waren de zwarte kraai en het kauwtje onder de nieuwe wet absoluut beschermd, intussen is door een wijziging gelukkig de mogelijkheid gemaakt om bij schade door deze vogels resoluut te mogen ingrijpen door ze te doden met het geweer. Was voorheen de jager mede verantwoordelijk voor de geleden schade aan landbouwgewassen als die jager niet goed zijn/haar best had gedaan om die schade zo veel mogelijk te beperken, tegenwoordig is de boer de klos, want er mag in de meeste gevallen niet meer tegen de schadeveroorzakende dieren worden opgetreden. Met alle gevolgen van dien. Ieder jaar worden de bedragen, die aan schadevergoeding moeten worden uitgekeerd, steeds hoger. Schrik niet, het is nu al tussen de 10 en 12 miljoen euro per jaar en het wordt alleen maar meer! Vandaar dat er is afgesproken iets te gaan doen om de vraatschade door ganzen aan pas ingezaaide percelen te beperken d.m.v. afschot.
Ik ga u niet vermoeien met de regeltjes, die daar dan weer bij om de hoek komen kijken, maar er zijn tenminste weer mogelijkheden om er wat tegen te kunnen doen. Er gaan wel eens stemmen op, om alles maar op zijn beloop te laten en de natuur zijn gang te laten gaan, maar, beste mensen, er bestaat in Nederland geen enkel natuurgebied waar dat kan, want alle bestaande gebieden zijn daarvoor veel te klein.
Er bestaat zo wie zo geen enkel natuurgebied in Nederland of het zou de Waddenzee moeten zijn!
Als we de “natuur” of anders gezegd, de “biodiversiteit” in ons kleine landje willen behouden, dan zullen we die moeten beheren, net zo als we onze prachtige bloementuin af en toe van onkruid ontdoen. Natuurbeheer en jacht liggen in elkaars verlengde!
Dhr. van IJs nam ons mee door middel van vele dia’s uit de Friese landerijen en toonde ons mooie plaatjes van de vele in Fryslân voor komende diersoorten en vogels. Foto’s van doodgeschoten dieren waren niet aan de orde en dat is ook wel logisch, want het mooie van de jacht is de natuurbeleving maar het bemachtigen van een vogel of een dier d.m.v. een schot hagel is een soort anticlimax, die plaatjes zijn een stuk minder mooi. Wat zagen we dan wel? Fazanten, kievit, grutto en tureluur, scholekster en aalscholver, visdiefje, kluut en de diverse ganzensoorten en eenden. Ook prachtige kiekjes van reeën, (waarvan er zo’n 5000 exemplaren in onze provincie rondlopen) en hazen en natuurlijk van de vos. Van deze laatste soort vond de spreker het aantal dieren dat er nu intussen in onze contreien rondloopt veel te hoog. Naast het grote aantal dia’s, die de spreker van deze avond had meegenomen om ons de schoonheid van de fauna in Fryslân te tonen, waren er nog een aantal plaatjes van planten en bloemen van de Friese flora te zien.
Daarnaast werden er een aantal opgezette dieren getoond, waaronder een jonge havik en een vos, alsmede geweien. Haaientanden uit de oertijd , gevonden op het strand van Cadzand waren een speciale hobby van de spreker. Volgens van IJs waren deze overblijfselen uit het verre verleden slechts op deze plaats te vinden en hij ging dan ook trouw ieder jaar terug om opnieuw te speuren naar meer van deze “schatten” uit de historie.
Al met al een boeiende, leerzame avond.

Wat gaan we verder nog doen in het winterseizoen.
Allereerst hebben we dus de organisatie van de representatieve stand van Aviornis op de Noordshow in Zuidlaren op 6, 7, en 8 januari. De voorbereidingen waren al in volle gang en wij hopen de bezoekers van de beurs daar een mooi stukje afspiegeling van onze hobby te kunnen laten zien.

Op 20 januari komen we weer bij elkaar in Overwijk in Tijnje, alwaar we een jaarvergadering organiseren, inclusief Nieuwjaarsborrel! De financiële verslagen vormen een deel van de vergadering. Aansluitend kunt u een videofilm bekijken over de trek van vogels, “Traveling Birds”,
met schitterende opnames van vliegende vogels van dichtbij opgenomen. Een “must” voor de vogelliefhebber!, maar u mag ook gewoon komen om weer eens met andere liefhebbers van gedachten te wisselen of vragen te stellen. Zo langzamerhand bent u wel van mij gewend, dat er telkens over de ledenopkomst wordt geschreven. Ik zal dat ook blijven doen, net zo lang tot u er gek van wordt! Want het achterliggende doel is simpel, wij, als bestuur, organiseren ieder jaar weer een aantal bijeenkomsten in het winterseizoen. Dat doen wij om u, als leden, de kans te geven bij elkaar te kunnen komen en ervaringen of anderszins uit te wisselen. De formule is ook simpel. Een onderwerp wordt behandeld, met als doel om er wat van te kunnen opsteken en de resterende tijd mag u zelf opvullen d.m.v. gesprekken met anderen, lot- of soortgenoten.
Er is gelukkig, en daar zijn we erg blij mee, een vaste kern bezoekers die geen bijeenkomst overslaat en ik weet het ook wel, het moet ook maar net kunnen op die avond en die tijd.
Maar we zouden het toch bijzonder waarderen, wanneer er eens geen 10% van de leden een avond bezoekt maar bijvoorbeeld 20%-25% van het totale ledenbestand.
Dan zijn we met zo’n 40 tot 50 man en dan hebben we een goed gevulde zaal!! Al die leden, die denken dat ze geen vergadermensen zijn en dus daar niets te zoeken hebben, die hebben het goed mis, want we houden geen vergaderingen maar bijeenkomsten, waar een ieder zijn zegje kan doen en waar altijd wel iemand bereid is antwoorden te geven op de vragen, die u hebt.
Tenslotte, we zitten niet in een donkerbruin, rokerig en bedompt hokje, maar in een ruime, sfeervolle, rookvrije zaal. Daar kan het ook niet aan liggen. Denk er maar eens over na, u bent nog steeds van harte welkom, elke keer weer!
Misschien wel op donderdagavond 20 januari 2005 om 20.00 uur in Zalen Overwijk in Tijnje!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC