Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - december 2004

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,
We zitten weer in de maand december. Vanouds breekt de tijd aan, waarin het buitengebeuren een wat kleinere plaats inneemt en we ons meestentijds wat meer binnenshuis op houden. Het brengt natuurlijk ook wel weer een aparte sfeer met zich mee. De gordijnen dicht en de kachel op een behaaglijke temperatuur. Dan komt ook nog de Sinterklaas langs met zijn schimmel en de Kerstman met de rendieren. U krijgt nog een jaarwisseling te verwerken in deze maand, kortom gezelligheid troef! Waren de wintermaanden vroeger vaak kouder, het lijkt wel of het tegenwoordig haast niet koud wil worden en we in plaats daarvan vaak veel nattigheid te verwerken krijgen. Voor de houders en verzorgers van de Aviornisdieren ligt een belangrijke taak, n.l. de in gevangenschap gehouden dieren bijzonder goed te verzorgen. Zodanig goed, dat ze zonder kleerscheuren deze nare, natte periode door komen, om volgend voorjaar in een puike conditie weer voor voortplanting kunnen zorgen. Dat is toch ons doel, de aan ons toevertrouwde vogels optimaal te houden en er voor te zorgen dat ze steeds in een goede gezondheid verkeren.
Droge vrieskou is vaak door de vogels beter te verdragen dan de natte, kille omstandigheden van onze huidige winters. Persoonlijk zit ik niet op een “elfstedenwinter” te wachten, want ik ben watervogels gaan houden en geen “ijsvogels”, maar er zullen onder u beslist mensen zijn,( de schaatsfanaten) die daar anders over denken.
Direct aan het begin van het nieuwe jaar staat weer de “Noordshow” in Zuidlaren op het programma. Deze show is een grote keuring en tentoonstelling van pluimvee, verdeeld over drie hele grote hallen. Hoenders, konijnen, cavia’s, duiven en ook Aviornisvogels zijn er te zien.
Veel speciaalclubs hebben er her en der hun stands opgesteld en presenteren hun speciale rassen. Daarnaast is er veel “randgebeuren”, variërend van voerautomaat, voersoorten, nestgelegenheden, broedmachines en allerlei onderdelen voor wat dan ook. Ook voor de inwendige mens is er een ruime keuzemogelijkheid. Aviornis heeft daar ook al weer geruime tijd elke keer een informatiestand opgesteld met daarachter een grote showkooi, door netwerk overdekt, voorzien van Aviornisdieren. Elk jaar wordt weer geprobeerd andere vogelsoorten te laten zien, want het assortiment is natuurlijk vrij groot. Helaas passen soms bepaalde soorten niet bij elkaar en wordt het moeilijk een keuze te maken, maar iedere keer lukt het toch weer een waardige presentatie te geven van waar Aviornismensen zich mee bezig houden. Het ligt in de bedoeling om voor 2005 de nadruk te leggen op de steltlopers, een vogelgroep de steeds meer aanhangers krijgt. Als het dan ook nog lukt, om deze vogels te presenteren in een zo natuurgetrouw mogelijke omgeving, inclusief een strandje, dan laat je wel heel wat moois zien. Omdat wij als beide noordelijke regio’s nu veel samenwerken, gaan we ook deze keer vanuit onze eigen regio dit initiatief van Groningen/Drente weer versterken met menskracht en hulp waar nodig. Als u er nog nooit een bezoek heeft gebracht moet u toch eens proberen er begin januari tijd voor vrij te maken. U zult er beslist een paar boeiende en aangename uurtjes kunnen zoekbrengen en misschien kontakten leggen met andere Aviornismensen die u bij de stand kunt ontmoeten, want echt waar, ze komen uit het hele land. Wanneer? 6,7 en 8 januari in Zuidlaren.
Op 20 januari, nee echt niet eerder, komen we als regioleden weer bij elkaar voor onze derde bijeenkomst in het winterseizoen. Deze vergadering staat dan in het teken van de jaarverslagen. U hebt als lid er recht op, te weten hoe we als regio met de eurocenten omspringen. Een bezoek aan een regiobijeenkomst is ook weer zo’n typisch wintergebeuren dat een beetje licht brengt door de grauwsluier van de donkere wintermaanden heen. Even los van de dagelijkse beslommeringen van werk, vrouw, vriendin en kinderen en kijkkastje (met bewegende beelden en geluid) als Aviornisleden onder elkaar het ergens anders over hebben. Maar samen met eerdergenoemde mensen komen mag natuurlijk ook. Overigens maken we er nooit een probleem van als u introducés meeneemt, want het is best voor te stellen dat er ook anderen zijn, die soms geïnteresseerd zijn in een te behandelen onderwerp op een regiobijeenkomst. Mocht u als lid nu een onderwerp te binnen schieten, waarover u wel eens meer zou willen weten, meld het ons. We staan er open voor en zullen onze uiterste best doen om een deskundige op dat gebied te vinden.
Wij, als bestuur doen elk seizoen weer al het nodige om een gevarieerd winterseizoen voor te bereiden.
Uit de indertijd gehouden enquête weten we inmiddels dat u dat weet te waarderen, maar voorstellen lanceren kan en mag nog steeds en steeds weer! Ook wanneer u tips hebt betreffende het houden en verzorgen van….., wetenswaardigheden over ……., of anekdotes/ gebeurtenissen etc. meld het, mail het of doe het per telefoon of per brief bij of aan een van de bestuursleden, vermeld onderaan pagina 2.
Onze regiovoorzitter (tevens ledenadministrateur) is momenteel op vakantie naar een ver warm land, zodat ik geen melding kan maken van mutaties in het ledenbestand, maar dat komt dan later wel aan de orde.
Rest mij nog u fijne feestdagen toe te wensen, een prettige overgang naar het nieuwe jaar en heel veel gezondheid en geluk en plezier met uw liefhebberij(en) in 2005.
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.  
 

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC