Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - november 2004

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,
Zoals beloofd, in de vorige Nieuwsbrief, deze keer een kort verslag van de “Open Dag” van zaterdag 25 september bij de families Boorsma en Plazier. 

Hebben we nog meer gedaan? Jawel, onze eerste regiobijeenkomst op donderdagavond 7 oktober in Zalen Overwijk in Tijnje. Onze voorzitter opent precies om 20.00 uur de bijeenkomst en verwelkomt iedereen en speciaal nieuw lid J.v.Keulen. Anne Bosma haalt nog een paar gebeurtenissen aan, het trieste bericht van het overlijden van ons regiolid en vaste bezoeker van onze bijeenkomsten, dhr. Karst Pieters uit Hardegarijp, de pas gehouden “Open Dag”, de ruilbeurs (met 130 bezoekers en +/-600 dieren) en het niet doorgaan van de geplande busreisnaar o.m. GARVO. Verder noemt hij nog de op 6, 7 en 8 januari 2005 geplande “Noordshow“, waarop wij van Aviornis ons altijd met een showvliegkooi en een stand presenteren. Hij zoekt daarvoor hulp bij het opbouwen en inrichten. Die toezeggingen zijn later ook gekomen. De voorzitter noemt nog het binnengekomen bericht over de tentoonstelling in Geel (België), waar wij als noordelijk regio’s al eens met een busreis zijn wezen kijken. Ook maakt de voorzitter gebruik van de mogelijkheid de door zijn vrouw gemaakte driedimensionale wenskaarten met onze liefhebberij als thema te tonen. Van de opbrengst van deze geheel belangeloos gemaakte kaarten wordt een heel goed doel gesteund.
Daarna volgde de hoofdmoot voor deze avond. Gastspreker was Jan Eissens, u weet wel, die man, die jarenlang secretaris van de regio Groningen/Drente is geweest en die al meer dan dertien jaar deze Nieuwsbrief voor u in elkaar knutselt, uitgeeft en verstuurd. Wist u overigens, dat er elke maand meer dan 450 Nieuwsbrieven worden verspreid? Hij gaf een indrukwekkende presentatie over zijn watervogelliefhebberij, uitgevoerd d.m.v. een schootcomputer en een beamer op een projectiescherm. Het voordeel van een dergelijk presentatie is, dat degene die het verhaal houdt, voor in de zaal staat en direct contact heeft met zijn toehoorders. De vele vragen, die Jan stelde tijdens zijn verhaal, leverden vrijwel altijd ook weer nieuwe vragen en antwoorden op en zo ontstond er zo nu en dan een levendige discussie, o.m. over het wel of niet ontwormen.
De spreker vertelde over het ontstaan van zijn passie, dat resulteerde in het bouwen van zijn huidige tuin met vijversysteem. Vermakelijk was ook het relaas over het ontstaan van zijn huidige bron op 130 meter diepte, dwars door, de onder de tuin gelegen, Hondsrug heen om voldoende schoon water te verkrijgen van, volgens Jan, superbe kwaliteit.
Aan de hand van vele dia’s met mooie sfeerplaatjes, een filmpje en vele schema’s voerde Jan ons langs de vele hindernissen, die hij heeft moeten nemen, om zo ver te komen als hij nu is.
Uit een speciaal schema, van waaruit telkens ook vragen werden gesteld, heb ik een thema overgenomen, namelijk: welzijn. Jan stelde het als volgt: “Staat iemand er wel eens bij stil hoe het is gesteld met het welzijn van onze dieren?” Dat is natuurlijk een moeilijke vraag, maar belangrijk genoeg om er eens over na te denken, want u kunt het uw vogels wel vragen, maar u krijgt daarop van hen geen antwoord!
U zult als houder van deze dieren zelf een antwoord moeten zoeken. Antwoorden als: “ Ja zeg, ze krijgen hun eten en drinken op tijd, mijn watervogels kunnen even een rondje zwemmen als ze dat willen en mijn fazanten en duiven hebben genoeg zitstokken, dus ze moeten niet zeuren,” zijn niet voldoende. U zult bij u zelf te rade moeten gaan, om te bedenken hoe het nog beter kan en het kan altijd beter! Daarvoor zijn ook die “Open Dagen” heel geschikt. Elk lid doet het immers altijd weer iets anders.
Welzijn van onze dieren wordt mede bepaald door een zo optimaal mogelijke huisvesting, toegesneden op de eisen, nodig om zich optimaal te kunnen handhaven en voort te bestaan, want we hebben ze immers voor altijd in gevangenschap opgesloten!
Dus bijvoorbeeld: voldoende ruimte, voldoende rust, voldoende zwemwater en niet te veel ( agressieve ) medebewoners, een uitgekiende, uitgebalanceerde voeding en voldoende activiteit en een goede bescherming tegen weersinvloeden. Mocht ik u hiermee aan het denken hebben gezet, dan was dat nou net de bedoeling!
Na de interessante voordracht van Jan Eissens, waarin we trouwens een pauze hadden ingelast, want het ging maar door, volgde nog de rubriek: “Vraag en Aanbod”, waarin zo als altijd soms wel en soms geen succes werd geboekt.

Volgende bijeenkomst 25 november
Na de rondvraag zonder vragen besloot de voorzitter de bijeenkomst, nadat hij de datum van de eerstvolgend bijeenkomst op donderdag 25 november had genoemd. Voor deze avond hebben we iemand uitgenodigd die ons veel zal gaan vertellen over de gebeurtenissen van vogels en dieren in het Friese veld van dag tot dag en van vroeg in de morgen tot laat in de avond. Na de invoering van de Flora-, en Faunawet heeft het leven van de dieren soms een andere wending gekregen en dat komt dan ook aan de orde. Denkt u nu, daar hoef ik niet naar toe, want ik heb mijn eigen dieren en daar heb ik het al druk genoeg mee, dan hebt u het mis, want de nieuwe wet heeft zo zijn invloed op het voortbestaan van de predatoren en ander gespuis dat uw dieren belaagt. Dus best interessant om daar meer over te weten te komen. Vragen stellen is zeker aan de orde, want dhr. Joh. van IJs is als voorzitter van o.m. een Wild Beheer Eenheid goed op de hoogte. Hadden we op deze laatste bijeenkomst een 34 personen over de vloer, (een aantal bezoekers waar wij als bestuur zeer blij mee zijn) op donderdagavond 25 november mag u wat ons betreft dat aantal best evenaren! Het is natuurlijk voor de gast ook veel prettiger en geeft meer voldoening om voor een volle zaal te praten dan voor een handvol mensen en een veel lege stoelen!
U bent allen dus weer uitgenodigd, donderdagavond 25 november, ’s avonds om 20.00 uur in Zalen Overwijk, Heawei 9, Tijnje, tel. 0513-571217. Geen plaats meer? Dan zetten er we stoelen bij, daar zal het niet aan liggen!

Van de ledenadministratie de volgende nieuwe leden:
J.Boersma, De Singel 25, 9281 LJ in Harkema
K.Corbier, Kooilaan 14, 8501 CT in Joure
S.A.Sibma, Optwizel 88, 9286 EG in Twijzel

Zeer van harte welkom bij Aviornis regio Fryslân!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.  

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC