Regioarchief

Nieuwsbrief Aviornis - oktober 2004

Home

Actualiteit
Regioarchief
Agenda
Bestuur
Verslagen
Informatief
Sponsors
Aviornis Nederland
Reacties

E-mail:
Aviornis regio Fryslân
Laatste wijzigingen:
04-01-2012

Geachte regioleden,
Over de "Open Dag" van 25 september '04 zal ik in de volgende Nieuwsbrief wat schrijven. Op 11 september hebben we als Aviornis regio Noord weer een ruilbeurs in EEN (Dr.) georganiseerd. Lees het verslag in de rubriek 'verslagen''.

Regiobijeenkomst donderdagavond 7 Oktober
Op donderdagavond 7 oktober houden we onze eerste regiobijeenkomst weer in Zalencentrum Overwijk in Tijnje om 20.00 uur. Jan Eissens zal ons daar alles vertellen over zijn belevenissen aangaande zijn "watervogeltuin", aan de hand van een indrukwekkende film/diapresentatie.
Tijdens die uiteenzetting komt u ruimschoots aan de bak om allerlei vragen te stellen over de problemen die u hebt (gehad) met het aanleggen van vijvers, beplantingen enz. enz.
Daar moet u nou eens echt voor gaan zitten, goed luisteren (want Jan vertelt veel in korte tijd!), kijken en deelnemen aan de discussie! U komt toch ook, deze keer?

De bijeenkomst, die daarna komt, is op donderdagavond 25 november.
Daarover kom ik later in de Nieuwsbrief van november nog wel te spreken, maar ik geef u nu alvast de datum en de inhoud van die bijeenkomst. Op 25 november komt dhr. Joh. van IJs uit Marum met een lezing met dia's over de gebeurtenissen van de diersoorten en vogels in het Friese veld van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en de gevolgen van de invoering van de Flora-, en Faunawet op het leven in de natuur.
Ook dat heeft natuurlijk onze interesse, want alle Aviornisleden zijn natuurliefhebbers, toch?!
Het is helemaal niet erg, als u allemaal deze avond vrij maakt en naar Tijnje komt, om te kijken en te luisteren naar de belevenissen en de waarnemingen van een op en top "natuurman".
Geen stoelen genoeg, dan plaatsen we er meerdere bij. Echt geen probleem!
Dat deze "kenner van het veld" zo nu en dan het geweer hanteert om de voor onze liefhebberij en de agrariërs zo schadelijke dieren in aantal te verminderen, is alleen maar positief.
Een jager is een beste kenner van en het meest begaan met de natuur.
Ja, sorry, dat moest ik even kwijt!
Hoe dan ook , dat wordt beslist spannend op donderdagavond 25 november. Dan gaat het jaar ten einde en zijn we weer bij elkaar te vinden op 20 januari en 17 maart 2005. Wat er dan gebeurt leest u te zijner tijd.

Mochten er vragen rijzen, opmerkingen ontstaan, u bent boos, verdrietig, opgelucht of blij, zoek voor een antwoord of een oplossing contact met een van de bestuursleden van uw regio. Namen en adressen zijn te vinden op pagina 2 (binnenzijde voorblad onderaan) van elke Nieuwsbrief.
Sla ook eens acht op de vele advertenties die onze Nieuwsbrief sieren.
Mede dank zij deze sponsoren valt elke maand weer een gratis exemplaar van deze "Nieuwsbrief" bij u in de bus!!

In september aangemeld als nieuw lid:
Dhr. F. Pool, Pastoriewijk 4, 9222DL te Drachtsercompagnie
Van harte welkom bij Aviornis regio Fryslân!!
Namens het bestuur, Sytse Buursma, regiosecretaris.
 

<<<<<  terug naar Regioarchief

 
bovenkant pagina Iets nodig voor uw hobby? Kijk eens bij onze SPONSORS

J2-DC
© 2012 J2-DC